X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دهم : رباعی‌های امروز)
چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت / همراه سحر به فتح فردا می رفت / بی تاب نظیر جوشش چشمه دور / این رود به جست و جوی دریا می رفت...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس نهم : روان‌خوانی تا غزل بعد... )
چند ماه از ورودم به زندان موصل 4 می‌گذشت که متوجه شدم، چند نفر از بچه‌ها در اردوگاه سواد چندانی ندارند و خواندن و نوشتن برایشان سخت است. تصمیم گرفتم برای استفاده بهتر از وقتم، با برنامه‌ریزی منظم، خواندن و نوشتن به آنان یاد دهم...در ادامه می‌توانید به …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس نهم : آغازگری تنها)
نوجوانی میان بالا با برو بازویی خوش تراش و رعنا، سوار بر اسبی سینه فراخ، پیشاپیش سپاه خود، دروازه‌های غربی تهران را با هیجان و شور بسیار به مقصد تبریز، پشت سر می‌گذاشت فتحعلی‌شاه، به سفارش آغامحمدخان و با دریافت‌های شخصی خویش، فرزند دوم خود، عباس‌میرزا …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم ( نیایش: الهی)
الهی، ز عصیان، مرا پاک کن / در اعمال شایسته، چالاک کن / به عصیان سراپای آلوده‌ام / سراپا ز آلودگی پاک کن...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هجدهم : روان خوانی آذرباد)
صبح بود و پرتو آفتاب مانند طلا روی امواج دریا می‌درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیری آب را شکافته، به پیش می‌رفت. از سوی دیگر، هلهله و آوای مرغان دریایی که برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی آورده بودند، در فضا طنین افکنده بود. …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هجدهم : خوان عدل)
شرق از آن خداست / غرب از آن خداست / و سرزمین‌های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خداست ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هفدهم : گنج حکمت، تجسم عشق)
آنگاه برزیگری گفت: با ما از «کار» سخن بگو، و او را پاسخ گفت: من به شما می‌گویم که زندگی به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد،...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هفدهم : خاموشی دریا)
از شعله / به خاطر روشنایی‌اش / سپاسگزاری کن، / اما چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می‌ایستد، / از یاد مبر...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس شانزدهم : روان‌خوانی دیدار)
طلبه جوان، در آن سرمای کشنده که در تهران هیچ پیشینه نداشت، برف بلند را می‌کوبید و پیش می‌رفت یا برف کوبیده را بیش می‌کوبید؛ قبای خویش به خود پیچان، تنها، تنها ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس شانزدهم : قصه عینک)
به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی‌های حافظه‌ام روشن و پرفروغ مثل روز می‌درخشید گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظه‌ام باقی است...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس پانزدهم : گنج حکمت مهمان ناخوانده)
آورده‌اند که وقتی مردی به مهمانی « سلیمان دارانی» رفت. سلیمان آنچه داشت از نان خشک و نمک در پیش او نهاد و بر سبیل اعتذار این بر زبان راند: خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس پانزدهم : کبوتر طوق‌دار)
آورده اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.در فشان لاله در وی، چون چراغی / ولیک از دود او بر جانش داغی / شقایق بر یکی پای ایستاده / چو برشاخ زمرد، …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس چهاردهم : شعر خوانی وطن)
منم پور ایران و نام آورم / ز نیروی شیران بود گوهرم / کنم جان خود را فدای وطن / که با او چنین است پیمان من ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس چهاردهم : حمله حیدری)
دلیران میدان گشوده نظر / که بر کینه اول که بندد کمر / که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد / بر انگیخت ابرش برافشاند گرد. خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دوازدهم : گنج حکمت کاردانی)
کشتی گیری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او هلالی بودی و رستم به دستان او زالی.با جوانان چو دست بگشادی / پای گردون پیر بر بستی. خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دوازدهم : کاوه دادخواه)
در داستان‌های حماسی ایران و اساطیر باستان، چهره انقلابی کاوه آهنگر بی‌نظیر است و پیش بند چرمین او که برنیزه کرد و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقلابی که بر ضد پادشاه وقت، ضحاک، برافراشت. درفشی که پشتیبان آن، دل دردمند و بازوی مردم رنج …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس یازدهم : یاران عشق)
بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم / از آنها که خونین سفر کرده اند / سفر بر مدار خطر کرده اند. خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دهم : گنج حکمت به یاد 22 بهمن)
آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می‌زد و رنگین کمانی از شوق و شور، کلاف ابرهای تیره را از هم باز می‌کرد. خورشید در جشنی بی‌غروب، بر بام روشن جهان ایستاده بود و تولد جمهوری گل محمدی را کل می کشید. خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هشتم : گنج حکمت چو سرو باش)
حکیمی را پرسیدند: « چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند؛ مگر سرو را که ثمره ای ندارد. در این چه حکمت است؟» خلاصه ...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس هشتم : در امواج سند)
به مغرب، سینه مالان قرص خورشید / نهان می‌گشت پشت کوهساران / فرو می‌ریخت گردی زغفران رنگ / به روی نیزه ها و نیزه‌داران. خلاصه...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

هجری شمسی
۶ بهمن ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۱ جمادى‌الثانية ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ ژانویه ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.