X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه دوازدهم (درس چهارم: چهل نامه کوتاه به همسرم)
بانوی ارجمند! دیروز، شنیدم که در تأیید سخن دوستی که از بد روزگار می‌نالید، ناخواسته و به همدردی می‌گفتی: «بله...درست است. زندگی، واقعاً خسته‌کننده، کسالت‌آور و یکنواخت شده است»... اما این درست نیست عزیز من، اصلاً درست نیست. مستقل از انسان و آنچه انسان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه دوازدهم (درس سوم: مسالک المحسنین)
جعفر آقا برگشت. شام مفصل خوردیم. رفتیم در یک چادر، شش رختخواب درست کرده بودند. دکتر به رختخواب خود مسبوق بود، ما نیز پهلوی هم مثل مهتابی‌های ایران دراز کشیدیم. دکتر چون فرانسه‌دان پیدا کرده بود متصل حرف می‌زد، نمی‌گذاشت بخوابیم. من دو سه بار شب به خیر گفت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه یازدهم (درس ششم: شعر فارسی از آغاز تا امروز)
شعر در معنای عام و کلی آن، بیان احساس و عاطفه و تأثر شاعر است از همه آنچه در او احساس و عاطفه‌ای برمی‌انگیزد، یا تأثری به وجود می‌آورد. بنابراین شعر می‌تواند منثور باشد یا منظوم، زیرا آنچه که شعر را از غیر شعر جدا می‌کند، مفهوم شعری است نه وزن و قافیه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هشتم (درس ششم: نهج البلاغه)
از این جهان بپرهیزید زیرا جهان سرای دل کندن است نه جای آسودن. به فریب آراسته است و مردم را با آراستگی خود می‌فریبد. سرای‌ست که نزد خداوند خوار است، از این روی، در آن حلال را به حرام و خیر را به شر و زندگی را به مرگ و شیرین را به تلخ درآمیخته است. هیچ‌گاه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هفتم (درس هشتم: چگونه دنیا را متحد کنیم؟)
سال تحصیلی جدید آغاز شده و مایک دفتر و خودنویس نو خریده است. در همان اولین روز باید تکلیف ریاضی‌اش را بنویسد. اگرچه این درس مورد علاقه او نیست، اما با خودنویس نو در دفتر نو نوشتن واقعا کیف دارد. او حالا تلاش می‌کند تا دفتر تازه‌اش خوب و قشنگ بماند. در روز...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هفتم (درس ششم: درخت ها)
عوامل طبیعی گه گاه درخت را دگرگون می‌کنند، ناگهان آسمان تیره می‌شود و طوفانی شدید همراه تگرگ درمی‌گیرد. درخت در برابر باد به خود می‌پیچد، برق شدیدی لحظه‌ای آسمان تیره را روشن می‌سازد و در زیر باران شدید، شاخه بزرگی به چشم می‌خورد که از درخت جدا شده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هفتم (درس اول: مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه)
داشتیم خرید می‌کردیم که بابا به تلفن مامان زنگ زد و گفت: «مهمونا اومدن.» مامان با عجله خریدهایش را تمام کرد و برگشتیم خانه. وقتی به خانه آمدیم، یک راست رفت توی آشپزخانه و آتش سماور را زیاد کرد. همین‌طور که داشت استکان‌ها را توی سینی می‌چید، از من پرسید...

مشاهده

عبدالکریم براوی
عبدالکریم براویپرسشی را مطرح کرد:
3 ماه پیش
درمورد درسی می خوام بخونم و نمی خوام گوش بدم

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه دوازدهم (درس ششم: نگارش‌علمی، مقاله نویسی(2))
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث نگارش علمی و مقاله نویسی با اجزای مقاله تحقیقی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه دوازدهم (درس پنجم: نگارش‌علمی، مقاله نویسی(1))
مقاله مانند هر متن ساختارمند دیگری، بدون موضوع واحد شکل نمی‌گیرد. البته باید دانست که موضوع، با عنوان متفاوت است. موضوع گسترده‌تر از عنوان است. در واقع عنوان، حیطه پژوهش را محدودتر می‌کند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه یازدهم (درس ششم: چگونگی تولد زال و رستم)
داستان متولد شدن زال و رستم و پرورش یافتن او به دست سیمرغ در شاهنامه چنین آمده: از سام نریمان فرزندی آمد سپید موی / به چهره نکو بود بر سان شید / ولکن همه موی بودش سپید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه یازدهم (درس پنجم: شیطان چهارم)
همان دیروز، وقتی از قربانگاه برگشتیم، کله‌ها را سپردیم دست تیغ، سرم را کامله مردی زد و من هم رفتم سر یک از بچه‌ها را بزنم، زدم توی سرش و چند جای سرش را زخم و زار کردم و صدایش را هم در نیاوردم و طرف از بس پوست کلفت بود اگر پوست سرش را هم می‌کندم، باز...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه یازدهم (درس چهارم: جنگ تمام شد)
داستان پسری که مادرش در کارخانه مهمات‌سازی کار می‌کند و پدرش مشغول جنگيدن با دشمن است. همه و همه از لزوم جنگيدن و تلاش برای آن حرف می‌زنند اما پسرک فقط و فقط به دنبال جواب اين پرسش است که جنگ کی تمام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه یازدهم (درس سوم: برنامه درس)
آخرین کلاس زندگی استاد پیر من هفته‌ای یک بار در منزل او تشکیل می‌گردید، در کنار پنجره‌ای در اتاق مطالعه‌ی او، تا بتواند از آنجا بوته‌ی کوچک بامیه را با برگ‌های صورتی‌رنگش تماشا کند. کلاس روزهای سه‌شنبه بعد از صرف صبحانه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه نهم (درس چهارم: دکتر قلابی)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی در رابطه با نوشته دکتر قلابی صحبت شده است. داستان برگرفته از کتاب "جزیره‌ی بی تربیت ها" نوشته شهرام شفیعی است. آیا می توانید فضای داستان را مشخص کنید. نوشته ها ، رنگ ها و فضاهای متفاوتی دارند. دوگونه از فضاهای اصلی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هشتم (درس پنجم: مهربان ترین اسب دنیا)
روز پیش باران باریده بود. زمین صحرا هنوز خیس بود. «نقره‌ای» کره اسب کوچولو، توی صحرا می‌دوید و از خوشحالی شیهه می‌کشید. صحرا پر از گل و سبزه بود. نقره‌ای گل‌ها و سبزه‌ها رو خیلی دوست داشت. نقره‌ای به طرف...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه نهم (درس سوم: بردار کردن حسنک)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی در رابطه با نوشته ادبی بردار کردن حسنکصحبت شده است. داستان برگرفته از کتاب "تاریخ بیهقی" نوشته ابوالفضل بیهقی دبیر است. نوع زبانی که در نوشته بکار می رود یکی نوشته عادی و دوم نوشته ادبی است. زبان این دو نوع نوشته با هم …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هفتم (درس هفتم: من، سید مرتضی آوینی)
من بچه شاه عبدالعظیم هستم و در خانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شده‌ام که در هر سوراخش که سر می‌کردی به یک خانواده دیگر نیز برمی‌خوردی. اینجانب - اکنون چهل و شش سال تمام دارم. درست سی و چهار سال پیش یعنی، در سال 1336 شمسی مطابق با 1956 میلادی در...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش - پایه هفتم (درس پنجم: حسین پیچ و مهره ای)
همه هیکلش وصله و پینه بود، درست مثل یک لباس چهل تیکه! چیزی نزدیک صد تا ترکش توپ خمپاره در بدنش بود. خلاصه جای سالم در بدنش نداشت. بار آخر وقتی گلوله به سر و جمجمه‌اش خورد، دیگر مثل یک چینی بندزده و رفوشده شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نگارش (1) - پایه دهم (درس سوم: شهر زیبای من)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی در رابطه با تولید یک متن عینی درباره شهر زیبای من صحبت شده است. داستان برگرفته از کتاب "راز موتور سیکلت من" اثر رولد دال و ترجمه محبوبه نجف خانی است. هنگام نوشتن متن عینی، معمولاً از حواس پنج گانه بهره می گیریم و از …...

مشاهده

هجری شمسی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
هجری قمری
۱۰ ربيع‌الأوّل ۱۴۴۴
میلادی
۶ اکتبر ۲۰۲۲
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز