X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
252
0

فیلم آموزش ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم (فصل دوم: قضیه چهار رنگ)

قضیه چهار رنگ یا حدس چهار رنگ از مسائل مشهور و قدیمی ریاضیات است که سال‌ها اثبات نشده مانده است. به بیان ساده این قضیه می‌گوید: برای رنگ کردن هر نقشه به طوری که کشورها و نواحی همسایه در نقشه هم رنگ نباشد فقط چهار رنگ کافی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/24
1
1238
1

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارت های جبری)

در فصل سوم کتاب ریاضی به موضوع عبارت‌های جبری اشاره دارد که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
0
693
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: نمودار دایره ای)

بعضی از داده‌ها و اطلاعات به نسبتی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شده است. در این موارد می‌توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را روی دایره رسم کرد. در نمودار دایره‌ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
0
530
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: روابط بین زاویه ها)

به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می‌بینید؟ ما در دنیایی از شکل‌ها و حجم‌ها زندگی می‌کنیم. انواع خطوط نیز به صورت‌های مختلف در زندگی ما دیده می‌شوند. خط، نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه‌اند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
1
299
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: زاویه های متمم و مکمل)

در ریاضیات برای نام‌گذاری شکل‌ها از حروف انگلیسی استفاده می‌کنیم. به طور معمول نقطه را با حروف بزرگ انگلیسی نام‌گذاری می‌کنیم و برای نام‌گذاری امتداد خط که در شکل با پیکانه نشان می‌دهیم از حروف کوچک استفاده می‌کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
1
446
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: شکل های هم نهشت)

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، می‌گوییم این دو شکل با هم هم‌نهشت (مساوی) هستند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10

فیلم آموزش ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم (فصل دوم: قضیه چهار رنگ)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/24
قضیه چهار رنگ یا حدس چهار رنگ از مسائل مشهور و قدیمی ریاضیات است که سال‌ها اثبات نشده مانده است. به بیان ساده این قضیه می‌گوید: برای رنگ کردن هر نقشه به طوری که کشورها و نواحی همسایه در نقشه هم رنگ نباشد فقط چهار رنگ کافی است

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارت های جبری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
در فصل سوم کتاب ریاضی به موضوع عبارت‌های جبری اشاره دارد که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: نمودار دایره ای)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
بعضی از داده‌ها و اطلاعات به نسبتی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شده است. در این موارد می‌توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را روی دایره رسم کرد. در نمودار دایره‌ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: روابط بین زاویه ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می‌بینید؟ ما در دنیایی از شکل‌ها و حجم‌ها زندگی می‌کنیم. انواع خطوط نیز به صورت‌های مختلف در زندگی ما دیده می‌شوند. خط، نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه‌اند

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: زاویه های متمم و مکمل)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
در ریاضیات برای نام‌گذاری شکل‌ها از حروف انگلیسی استفاده می‌کنیم. به طور معمول نقطه را با حروف بزرگ انگلیسی نام‌گذاری می‌کنیم و برای نام‌گذاری امتداد خط که در شکل با پیکانه نشان می‌دهیم از حروف کوچک استفاده می‌کنیم

فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: شکل های هم نهشت)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/09/10
اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، می‌گوییم این دو شکل با هم هم‌نهشت (مساوی) هستند

برچسب‌ها:
نویسندگان