X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
387
0

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه دهم

آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامه درسی ملی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1398/02/08
0
1509
0

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هفتم

ضرورت یادگیری زبان خارجی بر همگان واضح می باشد، با توجه به بحث جهانی شدن و ارتباطات بین کشور های مختلف و اینکه زبان انگلیسی، زبانی است بین المللی و میتواند این زبان کمک بکند به ارتباط بین جوامع مختلف
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/03
0
1184
0

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هشتم

راهنما معلم یکی از ابزارهای بسیار مهم بسته آموزشی است که به دبیران محترمی که دارند این کتاب را تدریس می کنند توصیه می کنیم که این مباحث را مشاهده کنند و مراحل آن را تک به تک در کلاس درس اجرا کنند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
1
1503
1

کتاب کار زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

کتاب کار انگلیسی به‌منظور تعمیق مفاهیم موجود در کتاب دانش‌آموز و ارائه فعالیت‌های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش‌آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
0
999
0

فیلم راهنمای معلم - زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

کتاب Prospect 3 که برای دانش آموزان پایهٔ سوم مقطع متوسطهٔ اوّل تألیف گردیده، سومین بخش از مجموعهٔ شش جلدی English for Schools می‌باشد که به‌منظور آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان مقاطع متوسطهٔ اوّل و دوم، با رویکرد ارتباطی فعال و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/27
0
2970
0

کتاب کار زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/26

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه دهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1398/02/08
آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامه درسی ملی

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هفتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/03
ضرورت یادگیری زبان خارجی بر همگان واضح می باشد، با توجه به بحث جهانی شدن و ارتباطات بین کشور های مختلف و اینکه زبان انگلیسی، زبانی است بین المللی و میتواند این زبان کمک بکند به ارتباط بین جوامع مختلف

فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هشتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
راهنما معلم یکی از ابزارهای بسیار مهم بسته آموزشی است که به دبیران محترمی که دارند این کتاب را تدریس می کنند توصیه می کنیم که این مباحث را مشاهده کنند و مراحل آن را تک به تک در کلاس درس اجرا کنند

کتاب کار زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
کتاب کار انگلیسی به‌منظور تعمیق مفاهیم موجود در کتاب دانش‌آموز و ارائه فعالیت‌های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش‌آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده است

فیلم راهنمای معلم - زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/27
کتاب Prospect 3 که برای دانش آموزان پایهٔ سوم مقطع متوسطهٔ اوّل تألیف گردیده، سومین بخش از مجموعهٔ شش جلدی English for Schools می‌باشد که به‌منظور آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان مقاطع متوسطهٔ اوّل و دوم، با رویکرد ارتباطی فعال و

کتاب کار زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/26
کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما

برچسب ها
برچسبی یافت نشد
برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.