فعاليت‌های علمی

صفحه‌ي اصلي

» کتاب جدید: فراگيري فعال نجوم
» مصاحبه: مصاحبه با «مایکل کورِست»
» مشاوره تیزهوشان: روزهای عادی یک شیفته‌ی اطلاعات کوانتمی
مشاوره تيزهوشان | خبر | مصاحبه

 

فعاليت‌هاي علمي

» مشاهده علمي:  منجنیق

» علوم و فنون جديد: لپ تاپ شیمیایی و هوش فرازمینی

» رباتيك: شبیه‌سازی فوتبال

علوم و فنون جديد | رباتيك | مشاهده ‌علمي 

 

 

المپياد رياضي

»مسابقه: یک مسابقهٔ شیمیایی!
»زنگ‌تفريح: فضاهای با انحنای منفی

آموزش | مشاوره | مسابقه | زنگ تفريح 

 

المپياد فيزيك

» مسابقه:  مقاومت مجهول
» زنگ‌تفريح:  مشتري: غول منظومه شمسي

آموزش | مشاوره | مسابقه | زنگ تفريح 

 

 

المپياد كامپيوتر

» مسابقه: بازی xo
»زنگ‌تفريح: مصرف انرژی و اَبَرمحاسبات

موزش |مشاوره | مسابقه | زنگ تفريح  

 

المپياد شيمي

» زنگ‌تفريح: گرافن در مقابل زباله های هسته ای 

آموزش | مشاوره | مسابقه | زنگ تفريح

 

 

المپياد زيست‌شناسي

» مسابقه: سرخرگ

» زنگ‌تفريح: نئاندرتال ها در ایتالیا

آموزش |مشاوره | مسابقه | زنگ تفريح 

خبر

»     کشف ذرات چهار کوارکی

»     کشف موج گرانشی: آینشتاین راست میگفت!

»    کارگاه دو روزه آشنایی دبیران فیزیک با سرن

 

 

 

 

 

 

سایر خبرها

 

 

 اخبار
 اطلاعيه‌ها
 دريچه

 آمار بازدید
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1475
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1475
 تازه‌ترين ارسال‌ها