هجری شمسی
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
هجری قمری
۱۴ محرم ۱۴۴۴
میلادی
۱۲ آگوست ۲۰۲۲