هجری شمسی
۶ بهمن ۱۴۰۰
هجری قمری
۲۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۳
میلادی
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲