X
آیلین  عوض زاده
آیلین عوض زاده پرسشی را مطرح کرد:
1 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: ایجاد رایانامه
لطفا نحوه ایجاد رایانامه در شیکه را توضیح دهید.

مشاهده

دریا ارام
دریا ارامپرسشی را مطرح کرد:
1 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: راهنمایی از استفاده از این سایت
 فعالیت در اینجا چگونه است؟ و درچه باره تشکیل شده است؟

مشاهده

امیرحسین سمیعی
امیرحسین سمیعیایده زیر را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: استفاد ازرایانه به عنوان کتاب درسی
نام مزایا معایب رایانه از راه دور-سرعت بالا گران قیمت-کمبود اینترنت

مشاهده

امیرمهدی غریبی
امیرمهدی غریبیپرسشی را مطرح کرد:
1 ماه پیش
برای ایجاد سوراخ در قطعات فلزی از چه دستگاهی استفاده می شود؟

مشاهده

صدرا قدرتی
صدرا قدرتیایده زیر را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
این یک ایر موس هست ایر موس ها دقیقا مانند یک موس کار میکنند ولی این یک فرق کوچک دارد این ها بر خلاف موس ها لازم نیست که حتما بر روی یک سطح کار کنند این ها می‌توانند روی هوا کار کنند ما با اینها و یک سیستم عامل جدید یا یک نرم افزار هوم اسکرین که بر روی …

مشاهده

فرزین فرزین
فرزین فرزینیک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
2 ماه پیش
بحث زیر را مطرح کرد: انسان سالم
علائم و نشانه های یک شخصیت سالم کدامند؟ در جمع بندی و مطالعاتی که داشتم تا کنون 53 علامت و نشانه از یک انسان سالم بدست اورده ام.

مشاهده

ریحانه محمدی
ریحانه محمدیپرسشی را مطرح کرد:
2 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: نه مرحله مهم را نام ببر.
1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و مسله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-بررسی و ارایه راه حل ها 6-انتخاب راه حل 7-تولید 8-آزمایش و بهبود 9-ارایه و ثبت محصول

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک)
دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی زیر دانسته‌های خود را درباره نوشتار و گرافیک مورد ارزیابی قرار دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 8)
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث "حساسیت بخشی" به نوشتار بیشتر آشنا می‌‌شوید: مشخص را به نمایش گذاشته و یا یادآوری می‌کند و از این طریق، علاوه بر ایجاد طرحی متمایز، موجب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 7)
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می شوید: ایجاد ریتم در ترکیب کلمه: با تکرار یک یا چند عنصر بصری، به‌صورت منظم یا هماهنگ، ریتم ایجاد می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 6)
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: نوشتن بدون فکر قبلی (بداهه نویسی): گاهی که راه‌حل‌های از پیش تعیین شده طراح را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 5)
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: ترکیب‌بندی جدید از حروف رایج و متداول: گاهی اوقات مهم‌ترین گام در حل یک مسئله بصری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 4)
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا  می‌شوید: استفاده از علائم نشانه‌گذاری: این علائم نمادهای قراردادی هستند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدایی کلمات و امثال این‌ها به‌کار...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 3)
از جمله راه‌های حساسیت بخشی به نوشتار ایجاد اتصال و مماس کردن حروف، ایحاد پیوستگی در حروف، تغییر ضخامت حروف و قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص است. شما عزیزان می‌توانید با مشاهده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 2)
در بسیاری از زمینه‌های طراحی گرافیک، استفاده از روش‌های رایج نگارش به تنهایی، جوابگوی نیازهای عصر ما نیست، زیرا استفاده روزمره از آنها موجب شده این گونه‌ها عادی و گاه تکراری جلوه کنند. بنابراین لازم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 1)
با بررسی عناصر نوشتاری در می‌یابیم که شکل طراحی و ترکیب حروف و رفتار باحروف در کارکردهای گوناگون گرافیک کاملا یکسان نیست. برخورد یک طراح با حروف برای نگارش یک متن یا تیتر، دست یافتن به یک قلم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل چهارم: طراحی حروف)
دانش‌آموزان گرامی، شما می‌توانید با انجام این فعالیت تعاملی مبحث طراحی حروف، خط کرسی در تایپوگرافی، انواع فونت و ویژگی‌های خط فارسی را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل چهارم: چند شیوه طراحی حروف با قلم الگو)
در این فیلم آموزشی به معرفی شیوه‌های زیر از طراحی حروف با توجه به قلم الگو می‌پردازیم: استفاده از قالب و شکل اصلی، ساده کردن محور مرکزی، قرار دادن حروف در قالب‌های هندسی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل چهارم: طراحی حروف با قلم الگو)
یکی از شیوه‌های مناسب برای آغاز طراحی حروف استفاده از قلم الگو است. در این شیوه یکی از اقلام خوشنویسی را مبنا قرار داده و با ایجاد تغییرات قانونمند بر روی حروف، به شکل جدیدی از حروف دست می‌یابیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل چهارم: کرسی حروف)
یکی از عوامل مهم در مبحث طراحی حروف، کرسی حروف است، خط کرسی محل قرارگیری و اسقرار حروف است که درواقع خطی فرضی است که حروف بر آن می‌نشیند. در این فیلم آموزشی به نحوه کشیدن خط کرسی اصلی...

مشاهده

هجری شمسی
۶ بهمن ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ ژانویه ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.