X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش سازماندهی عمليات حمل بار (پودمان سوم: نحوه تحویل اسناد)
در برخی موارد لازم است تا داده‌های عددی موجود در اسناد را تحليل كرده و گزارش‌های آماری مربوطه را تهیه و ارائه نمایید. استفاده از نرم‌افزارهای رايانه‌ای برای اين موضوع می‌تواند بسيار مؤثر و مفيد باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش سازماندهی عمليات حمل بار (پودمان سوم: مراحل گزارش نویسی)
يكي از مسائلی كه همه سازمان‌ها از جمله شرکت‌های حمل ونقل بايد به آن توجه نمايند، تهيه و ارائه گزارش از كارمند به مديران يا رده های پايين‌تر به رده‌های بالاتر است. يكی از مهم‌ترين اهداف بايگانی نيز تهيه گزارش‌هايی است كه در موارد لزوم خلاصه‌ای از اطلاعات...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش سازماندهی عمليات حمل بار (پودمان سوم: مراحل سازماندهی اسناد)
برای آماده‌سازی فیزیکی بایگانی باید مراحل زیر را انجام داد: طبقه بندی و تفکیک اسناد آماده سازی بایگانی فهرست برداری اسناد بایگانی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش سازماندهی عمليات حمل بار (پودمان سوم: طبقه‌بندی اسناد از دیدگاه‌های مختلف)
طبقه‌بندی از نظر بايگانی عبارت است از تقسیم بندی اسناد به دسته‌هايی كه حداقل ميان آنها يك موضوع خاص و مشترک وجود داشته باشد. در این فیلم آموزشی با انواع روش‌های طبقه‌بندی‌ اسناد مانند: طبقه‌بندی بر مبنای ويژگی‌هايی مانند نام سازمان‌ها يا افرادطبقه‌بندی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار سوم: دریل کاری)
در این فیلم با نحوی استفاده از دریل و انواع مته های آن آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار دوم: تغییر جهت گردش الکتروموتور)
در این فیلم با تغییر گردش موتورهای الکتریکی سه فاز با اتصال ستاره آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار دوم: آشنایی با پلاک الکتروموتور سه فاز و اتصال الکتروموتور)
در این فیلم با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز و چگونگی تشخیص نوع اتصال متناسب با شبکه برق ایران آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار دوم: راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با اتصال ستاره)
این فیلم به راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با اتصال ستاره با استفاده از کلید زبانه ای قطع و وصل صفر پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار اول: معرفی انواع کابل ها)
در این فیلم با انواع کابل ها و سرسیم ها و همچنین وسایل مربوط به سیم کشی آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار پنجم : محاسبه توان در مدارات سری)
در این فیلم تصویر یک مدار سری با یک مقاومت را مشاهده می کنید و نحوه محاسبه توان در آن را می آموزید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم (واحد کار پنجم: توان الکتریکی)
در این فیلم وصل کلید و تغییر مقاومت و ولتاژ، توان خروجی را مشاهده می کنید...

مشاهده

هجری شمسی
۱۶ آذر ۱۴۰۰
هجری قمری
۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۳
میلادی
۷ دسامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز