X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان سوم: بررسی سیستم اگزوز)
هنر جوی محترم؛ در این فیلم آموزشی با مبحث بررسی سیستم اگزوز با اجزای مختلف اگزوز آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان چهارم: اویل ماژول)
در این فیلم آموزشی با مبحث واحد اویل ماژول که نسل جدید سیستم خنک کننده‌ی روغن موتور خودرو است بیشتر آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان چهارم: بررسی مجاری روغن و عملکرد اریفیس)
در مدار‌های هیدرولیک به منظور ایجاد اختلاف و تأخیر در افزایش فشار بین بخش‌های مختلف مدار و نیز در برخی موارد به منظور کاهش فشار در مدار از اوریفیس‌ها استفاده می‌شود که با برخی از قسمت‌های مدار روغن کاری در این فیلم آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان چهارم: انواع فیلتر روغن)
هنرجوی محترم؛ در این فیلم آموزشی با انواع فیلتر روغن مورد استفاده روی خودروها آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان پنجم: بررسی ترموستات)
ترموستات خودور در واقع عامل تعیین‌کننده برای ورود سیستم خنک‌کننده موتور به مدار محسوب می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان پنجم: بررسی واترپمپ)
واتر پمپ را باید یکی از مهمترین قطعات خودرو دانست و همان‌طور که از نام آن مشخص است وظیفه اصلی آن به جریان در آوردن مداوم آب و مایع ضد‌یخ و ضد‌جوش در داخل موتور برای تنظیم دمای آن است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: باز کردن اجزای نیم موتور)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با اصول تعمیرات نیم موتور روی استند تعمیرات آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: باز کردن اجزای مجموعه پیستون - بخش اول)
در این فیلم آموزشی به بررسی قطعات پیستون و شاتون باز شده از روی نیم موتور آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: باز کردن اجزای مجموعه پیستون - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی یکی از عملیات‌هایی که قبل بستن رینک‌ها روی پیستون باید انجام بدهیم کنترل فاصله دهانه رینک‌ها در درون سیلندر می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: بررسی سیلندر و بلوکه سیلندر)
دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث سیلندر و بلوکه‌های سیلندر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: بررسی یاتاقان‌ها و میل‌‌لنگ)
دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با میل‌لنگ موتور بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان دوم: بستن نیم موتور)
در این فیلم آموزشی به بررسی نحوه بستن قطعات نیم موتور پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: آزمایش کمپرس سنجی سیلندرموتور)
دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با تشریح عملیات کمپرس سنجی موتور که یک فرآیند بسیار کاربردی در عیب‌یابی موتور در بخش سرسیلندر، پیستون و رینگ‌ها است بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: بررسی خلاء با دیاک)
در این فیلم آموزشی با بررسی عیب‌یابی با کمک سنسور مپ آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: باز کردن، بستن و بررسی‌های زنجیر تایمینگ)
در این فیلم آموزشی با بررسی خوردگی و فرسایش زنجیر و چرخ زنجیرتایم موتو‌رهای مجهز به این سیستم، آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: عیب‌یابی و تعمیر CVVT مدل EF7 - قسمت اول)
در این فیلم آموزشی با سیستم تایمینگ متغییر میل‌سوپاپ در برخی از موتو‌رهای خودرو آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: عیب‌یابی و تعمیر CVVT مدل EF7 - قسمت دوم)
در این فیلم آموزشی با ادامه توزیع نحوه عملکرد و آزمایش چرخ تسمه محرک سیستم تایمینگ متغییر بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: بررسی میل سوپاپ)
دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با بررسی میل سوپاپ خودرو بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: باز کردن و بستن اسبک‌ها و بررسی آنها)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با صدای غیر عادی موتور از مجمع اسبک آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تعمیرات مکانیکی موتور - پایه دهم (پودمان اول: انواع تایپیت)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی به بررسی اجزاء و قطعات سرسیلندر به قطعه‌ای به نام استکان تایپیت می‌پردازیم...

مشاهده

هجری شمسی
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
هجری قمری
۹ محرم ۱۴۴۴
میلادی
۷ آگوست ۲۰۲۲
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز