X
0 امتیاز
1 پاسخ
ایجاد رایانامه

لطفا نحوه ایجاد رایانامه در شیکه را توضیح دهید.

برچسب‌ها:
0 امتیاز
0 پاسخ
راهنمایی از استفاده از این سایت

فعالیت در اینجا چگونه است؟ و درچه باره تشکیل شده است؟

نویسنده: دریا ارام
برچسب‌ها:
0 امتیاز
0 پاسخ
برای ایجاد سوراخ در قطعات فلزی از چه دستگاهی استفاده می شود؟

برای ایجاد سوراخ در قطعات فلزی از چه دستگاهی استفاده می شود؟

0 امتیاز
0 پاسخ
نه مرحله مهم را نام ببر.

1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و مسله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-بررسی و ارایه راه حل ها 6-انتخاب راه حل 7-تولید 8-آزمایش و بهبود 9-ارایه و ثبت محصول

برچسب‌ها:
امتیاز
0 پاسخ پاسخ

نویسنده:
برچسب‌ها:
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
امتیاز
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
پرسش‌های بیشتر
طرح پرسش جدید

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.