X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن - پایه های ابتدایی و متوسطه
درواقع هدف از پیام قرآنی توجه به موضوع تدبر در قرآن است، یکی از انتظارات قرآن از مسلمانان درباره خودش بحث موضوع تدبر قرآن کریم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش قرآن – دوره ابتدایی – سخنی با دانش آموزان
دانش آموزان عزیز قرآنی که در حال یادگیری و تمرین آن هستین، سخن خداست. خدای متعال حرف هایشان را توی کتابش با ما گفته است. حالا ما می خواهیم بدانیم که خدایی که این جهان را آفریده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه ششم ابتدایی
هدایت اسلامی، هدایتی برای رشد و تعالی همه ابعاد وجودی و گرایش‌های فطری است و در شخصیت یکپارچه آدمی تحقق می‌یابد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه پنجم ابتدایی
دین که راه سعادت و کمال انسان است، بر این فطرت بنا شده است و این فطرت توحیدی محور همهٔ اجزا و مؤلفه‌های برنامه تعلیم و تربیت اسلامی را شکل و جهت می‌دهد؛ بنابراین تعلیم و تربیت دینی زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده مسیر شکوفایی فطرت به منظور دستیابی به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه چهارم ابتدایی
تأکید بر حیطه‌ی عاطفی و تقویت علاقه‌ی دانش آموزان به قرائت روزانه‌ی قرآن کریم و یادگیری آن، یکی از مهم‌ترین اهداف درس قرآن است. کسب مهارت‌های موردنظر باید به نحوی باشد که موجب تقویت و انس دائمی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه سوم ابتدایی
بر مبنای انسان‌شناسی اسلامی، انسان با ویژگی‌های منحصر به فردی آفریده‌شده که او را از سایر مخلوقات متمایز می‌کند. این خلقت خاص که با تعبیر فطرت از آن یاد می‌شود، در استعدادها، گرایش‌ها، توانایی‌ها و مقاصد خاص تجلی می‌یابد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه دوم ابتدایی
در آموزش و پرورش، درس آموزش قرآن در صدد است به تدریج دانش آموزان به مهارت‌های پایه و اصلی در استفاده از قرآن کریم دست یابند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن –پایه اول ابتدایی
قرآن پیام روشن الهی است که همۀ انسان‌ها را به راستی و رستگاری دعوت می‌کند. از صدر اسلام تاکنون، آموزش این پیام جاودانۀ الهی، از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش قرآن در دوره ابتدایی
اگر مهم‌ترین هدف و اصلی‌ترین نگرانی و دغدغه برنامه‌ریزان، مسئولان، مدیران مدارس، آموزگاران و اولیای دانش‌آموزان، تقویت انس روزانه دانش‌آموزان با قرآن کریم باشد، برای تحقق این هدف، می‌توان راهکارهای متعددی ارائه کرد. پیشنهادهای زیر تنها بخشی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی - پایه دهم
از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی «سخن گفتن» است و به استناد برنامۀ درسی ملّی و از آنجا که درس عربی در رشتۀ ادبيات و علوم انسانی یک درس اختصاصی است؛ مکالمات کوتاهی در کتاب گنجانده شده است. مکالمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی - پایه دهم (المعجم)
فایل صوتی "اَلمُعجَم" پایه دهم (رشته انسانی) به صورت الفبایی برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی - پایه دهم
این مجموعه دربرگیرنده کتاب گویای عربی پایه دهم (رشته علوم انسانی) می‌باشد. امیدواریم با گوش دادن به فایل صوتی کتاب مهارت‌های شنیداری و خوانداری خود را تقویت نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب عربی، زبان قرآن (2) - پایه یازدهم- رشته ادبیات وعلوم انسانی
پرورش مهارت‌های زبانی به‌منظور تقویت فهم قرآن و متون دینی و کمک به زبان و ادبیات فارسی، شیوۀ تألیف کتاب‌های عربی هفتم تا یازدهم متن محوری است. انتظار می‌رود دانش‌آموز پایۀ یازدهم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن(2) - پایه یازدهم (اَلمُعجَم) –رشته ادبیات وعلوم انسانی
فایل صوتی اَلمُعجَم پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی به صورت الفبایی برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) - پایه یازدهم – رشته ادبیات وعلوم انسانی
این مجموعه دربرگیرنده کتاب گویای عربی پایه یازدهم رشته علوم انسانی می‌باشد. امیدواریم با گوش دادن به فایل صوتی کتاب مهارت شنیداری و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب عربی، زبان قرآن (1) - پایه دهم
عربی را می‌آموزیم؛ زیرا زبان قرآن، حدیث و دعاست؛ زبان رسمی بسیاری از کشورهای مسلمان است؛ زبان و ادبیات فارسی با آن درآمیخته و برای فهم بهتر زبان فارسی آشنایی با زبان عربی لازم است؛ یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متّحد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - پایه دهم (اَلمُعجَم)
فایل صوتی "اَلمُعجَم" پایه دهم به صورت الفبایی برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - پایه دهم (درس هشتم)
درس هشتم کتاب عربی (مشترک) از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "صِناعةُ التَّلمیعِ فی الاَدَبِ الْفارِسی" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - پایه دهم (درس هفتم)
درس هفتم کتاب عربی (مشترک) از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "یا مَن فی الْبِحارِ عَجائِبُهُ" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - پایه دهم (درس ششم)
درس ششم کتاب عربی (مشترک) از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "ذوالْقَرنَینِ" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

هجری شمسی
۲۲ آذر ۱۳۹۷
هجری قمری
۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
میلادی
۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.