X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
30
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس هشتم: بخش دوم)

دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس این درس را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/14
0
270
0

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره تکویر)

سوره تکویر یا کُوِّرَت، هشتاد و یکمین سوره قرآن و از سوره‌های مکی که در جزء سی‌ام قرآن آمده است. تکویر یعنی درهم‌پیچیده شدن و تاریک شدن. این نام از آیه اول سوره گرفته شده است. سوره تکویر درباره نشانه‌های قیامت و دگرگونی‌های آن روز و همچنین عظمت قرآن و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
0
108
0

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره عبس)

سوره عَبَس هشتادمین سوره قرآن و از سوره‌های مَکی که در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. این سوره را «عَبَسَ» می‌نامند چون با کلمۀ عَبَسَ به معنای «چهره در هم كشيد» آغاز شده است. سوره عبس درباره ارزش و اهمیت قرآن، ناسپاسی انسان در برابر نعمت‌های پروردگارش و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
0
84
0

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم: سوره نباء)

سوره نباء هفتاد و هشتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که جزء 30 قرآن با آن آغاز می‌شود؛ به همین دلیل این جزء را «عَمّ جزء» نامیده‌اند. این سوره را به این مناسبت نَبَأ‌ می‌نامند که آیه دوم آن از «نبأ عظیم» سخن می‌گوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
0
62
0

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم: سوره یوسف)

سوره یوسف یا سوره اَحْسَنُ القِصَصْ دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۱۲ و ۱۳ جای دارد. پرداختن به داستان زندگی حضرت یوسف (ع) به‌عنوان بهترین داستان‌ها، دلیل نام‌گذاری این سوره به «یوسف» است. داستان یوسف تنها داستان در قرآن است که
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
0
56
0

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: سوره جمعه)

سوره جمعه شصت و دومین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء 28 قرآن قرار دارد. این سوره به سبب بیان حکم نماز جمعه، جمعه نامیده شده است. خداوند در این سوره به اهمیت نماز جمعه می‌پردازد و به مسلمانان دستور می‌دهد هنگام برپایی نماز جمعه از
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس هشتم: بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/14
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس این درس را مرور نمایید

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره تکویر)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
سوره تکویر یا کُوِّرَت، هشتاد و یکمین سوره قرآن و از سوره‌های مکی که در جزء سی‌ام قرآن آمده است. تکویر یعنی درهم‌پیچیده شدن و تاریک شدن. این نام از آیه اول سوره گرفته شده است. سوره تکویر درباره نشانه‌های قیامت و دگرگونی‌های آن روز و همچنین عظمت قرآن و

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره عبس)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
سوره عَبَس هشتادمین سوره قرآن و از سوره‌های مَکی که در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. این سوره را «عَبَسَ» می‌نامند چون با کلمۀ عَبَسَ به معنای «چهره در هم كشيد» آغاز شده است. سوره عبس درباره ارزش و اهمیت قرآن، ناسپاسی انسان در برابر نعمت‌های پروردگارش و

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم: سوره نباء)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
سوره نباء هفتاد و هشتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که جزء 30 قرآن با آن آغاز می‌شود؛ به همین دلیل این جزء را «عَمّ جزء» نامیده‌اند. این سوره را به این مناسبت نَبَأ‌ می‌نامند که آیه دوم آن از «نبأ عظیم» سخن می‌گوید

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم: سوره یوسف)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
سوره یوسف یا سوره اَحْسَنُ القِصَصْ دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۱۲ و ۱۳ جای دارد. پرداختن به داستان زندگی حضرت یوسف (ع) به‌عنوان بهترین داستان‌ها، دلیل نام‌گذاری این سوره به «یوسف» است. داستان یوسف تنها داستان در قرآن است که

کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: سوره جمعه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/02
سوره جمعه شصت و دومین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء 28 قرآن قرار دارد. این سوره به سبب بیان حکم نماز جمعه، جمعه نامیده شده است. خداوند در این سوره به اهمیت نماز جمعه می‌پردازد و به مسلمانان دستور می‌دهد هنگام برپایی نماز جمعه از

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.