X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (مرور درس چهارم: Services)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر گرامر (Wh Questions) و لغات درس چهارم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (مرور درس سوم: Festivals and Ceremonies)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر گرامر (زمان حال ساده، do/does) و لغات درس سوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (مرور درس دوم: Travel)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر گرامر (زمان حال استمراری) و لغات درس دوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (مرور درس اول: Personality)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر گرامر (زمان حال ساده) و لغات درس اول...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 7)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز با دیدن این فیلم آموزشی که براساس بخش شنیداری (Listening B) درس ششم تهیه شده است، مهارت‌های شنیداری، خواندن و نوشتن خود را تقویت کنید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 6)
دانش‌آموزان عزیز با دیدن این فیلم آموزشی که براساس بخش شنیداری (Listening A) درس ششم تهیه شده است، مهارت‌های شنیداری، خواندن و نوشتن خود را تقویت کنید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 5)
در این فیلم آموزشی شما دانش‌آموزان عزیز با حل تمرینات، بیشتر  با گرامر درس ششم (افعال بی قاعده) و نحوه ساخت جمله با زمان گذشته آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 4)
در این فیلم آموزشی شما با گرامر درس ششم (افعال بی قاعده) و نحوه ساخت جمله با زمان گذشته آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 3)
در این فیلم آموزشی شما دانش‌آموزان عزیز با لغات جدید درس ششم با موضوع سلامتی و آسیب جسمی و نحوه استفاده آن‌ها در جملات، آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 2)
در این فیلم آموزشی معلمان شما، مکالمه درس ششم را در قالب یک تمرین تشریح می‌کنند که از این طریق شما با مدل امتحانی آن نیز آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس ششم: Health and Injuries - 1)
در این فیلم آموزشی شما دانش‌آموزان می‌آموزید چگونه اگر دچار صدمه و آسیب شدید به زبان انگلیسی آن را بیان کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 7)
در فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر کلمات جدید و گرامر درس پنجم (ساخت فعل گذشته)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 6)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با همدیگر لغات جدید درس را یادگرفته و با نحوه استفاده آن‌ها در جملات آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 5)
در این فیلم آموزشی می‌آموزیم: چگونه درباره گذشته صحبت کنیم، ساختار جمله به چه صورت است، چگونه جمله را منفی و سؤالی کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 4)
در این فیلم آموزشی با گوش دادن به فایل‌های صوتی بخش شنیداری (listening)، هم مهارت‌های شنیداری خود را افزایش داده و هم با تلفظ صحیح کلمات آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 3)
در این فیلم آموزشی می‌آموزیم:  چگونه درباره زمان گذشته ساده (کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده) صحبت کنیم، ساختار جمله ساده و سؤالی به چه صورت است، چگونه جمله را منفی کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 2)
آنچه خواهید دید: حل تمرینات و بررسی نکات گرامری آن،بررسی کاربردی کلمات جدید در جملات متفاوت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم (درس پنجم: Media - 1)
آنچه خواهید دید: آشنایی با لغات جدید استفاده شده در مکالمه، مرور مکالمه (پخش فایل صوتی، آشنایی با تلفظ صحیح لغات)، بررسی زمان مکالمه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس دوم: My Classmates)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: کلمات جدید درس دوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس سوم: My Age)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: کلمات جدید درس سوم، مکالمه درس سوم، گرامر این درس (صحبت کردن درباره سن، تاریخ)...

مشاهده

هجری شمسی
۵ مهر ۱۳۹۹
هجری قمری
۸ صفر ۱۴۴۲
میلادی
۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.