X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس اول)
فیلم آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم درس اول می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس دوم)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس دوم کتاب زبان انگلیسی(قسمت 1)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس دوم - 2)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس دوم کتاب زبان انگلیسی (قسمت 2)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس دوم)
در این فعالیت تعاملی مروری خواهیم داشت بر درس دوم کتاب زبان انگلیسی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس اول: My Nationality)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام فعالیت تعاملی این قسمت درس اول را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس اول - 1)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) و تمرینات (Practices) درس اول (My Nationality)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس اول- 2)
در این فیلم آموزشی, به مرور درس اول (My Nationality) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس اول)
فعالیت تعاملی درس زبان انگلیسی پایه هفتم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس دوم - 2)
در این فیلم آموزشی, به مرور درس دوم (My Week) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس دوم - 1)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) و تمرینات (Practices) درس دوم کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس دوم: My Week)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام فعالیت تعاملی این قسمت درس دوم را مرور کنیدقابل ‌توجه کاربران محترم؛ فیلم آموزشی کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم ، جهت دریافت روی سایت قرار گرفته است. پس از دریافت، کافی است روی فایل RAR کلیک راست نموده و آن را از حا...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
محتوای الکترونیکی بسته تربیتی و یادگیری درس انگلیسی پایه هفتم
کاربر گرامی جهت انتخاب محتوای مورد نظر روی آیکون مناسب کلیک نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
محتوای الکترونیکی بسته تربیتی و یادگیری درس انگلیسی پایه هشتم
کاربر گرامی جهت انتخاب محتوای مورد نظر روی آیکون مناسب کلیک نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انگلیسی - پایه هشتم (مرور درس سوم: My Abilities)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس سوم با موضوع توانمندی ها (Abilities)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (مرور درس دوم: My Week)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس دوم با موضوع معرفی ایام هفته و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (مرور درس اول: My Nationality)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس اول با موضوع کشورها (countries) و ملیت ها (nationalities)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (مرور درس های 7-6-5)
در این فیلم آموزشی دانش آموزان نکات مهم درس های 7-6-5 را مرور می کنند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس هفتم: My Hobbies -1)
در این فیلم آموزشی بخش Practice های این درس مرور شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس هفتم: My Hobbies -2)
در این فیلم آموزشی بخش listening این درس مرور شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (مرور درس چهارم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 27 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

هجری شمسی
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۷ ذیحجه ۱۴۴۱
میلادی
۸ آگوست ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.