X
سهيلا يعقوبى
سهيلا يعقوبىایده زیر را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: آموزش ديكته
با سلام در اين روش هر دانش آموز نقش يك حرف انگليسى را بازى ميكند. معلم يك كلمه ( shame)  را ميگويد و دانش آموزى  كه حرف s ميباشد مى ايستد و حرف s را بلند ميگويد و بقيه هم به همين ترتيب و يك نفر كلمه به دست آمده را روى تخته مينويسد و خودش يا …

مشاهده

سهيلا يعقوبى
سهيلا يعقوبىبه این پرسش پاسخ داد:
4 ماه پیش
سلام بنده با اين نظر در كل موافقم. من به شخصه انتظار فراتر از اين كتاب را داشتم. 

مشاهده

محسن جامعی
محسن جامعی پرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
سلام خدمت دانش آموزان و همکاران محترم پس از بررسی کتاب درسی زبان پایه دوازدهم، موضوعی فکرمو در گیر کرده ! وجود تنها 3 درس، مطالب پراکنده و در عدم تناسب با یک دیگر، محتوای تصویری فقیر و ... به کنار! یاد دادن استفاده از دیکشنری در درس دوم پایه دوازدهم ( …

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه دهم
آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامه درسی ملی...

مشاهده

صادق بصیر
صادق بصیرایده زیر را ایجاد کرد:
1 سال پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: طراحی فلت با ایلستریتور
استفاده از سبک فلت در انواع طراحی ها

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هفتم
ضرورت یادگیری زبان خارجی بر همگان واضح می باشد، با توجه به بحث جهانی شدن و ارتباطات بین کشور های مختلف و اینکه زبان انگلیسی، زبانی است بین المللی و میتواند این زبان کمک بکند به ارتباط بین جوامع مختلف...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - آموزش زبان انگلیسی – پایه هشتم
راهنما معلم یکی از ابزارهای بسیار مهم بسته آموزشی است که به دبیران محترمی که دارند این کتاب را تدریس می کنند توصیه می کنیم که این مباحث را مشاهده کنند و مراحل آن را تک به تک در کلاس درس اجرا کنند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب کار زبان انگلیسی (3) - پایه نهم
کتاب کار انگلیسی به‌منظور تعمیق مفاهیم موجود در کتاب دانش‌آموز و ارائه فعالیت‌های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش‌آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - زبان انگلیسی (3) - پایه نهم
کتاب Prospect 3 که برای دانش آموزان پایهٔ سوم مقطع متوسطهٔ اوّل تألیف گردیده، سومین بخش از مجموعهٔ شش جلدی English for Schools می‌باشد که به‌منظور آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان مقاطع متوسطهٔ اوّل و دوم، با رویکرد ارتباطی فعال و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب کار زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم
کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - زبان انگلیسی - پایه دهم
آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامه درسی ملی و سند تحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارد و...

مشاهده

فاطمه اورعی آهنگر
فاطمه اورعی آهنگرایده زیر را ایجاد کرد:
1 سال پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: طراحی با ایلستریتور
طراحی شده با نرم افزار ایلستریتور

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب زبان انگلیسی (1) - پایه دهم
اولین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردیده و هم‌اکنون پیش روی شماست. آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش‌وپرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی (1) - پایه دهم (درس چهارم)
درس چهارم کتاب زبان انگلیسی از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "Traveling the World" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی (1) - پایه دهم (درس سوم)
درس سوم کتاب زبان انگلیسی از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "The Value of Knowledge" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی (1) - پایه دهم (درس دوم)
درس دوم کتاب زبان انگلیسی از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "Wonders of Creation" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی (1) - پایه دهم (درس اول)
درس اول کتاب زبان انگلیسی از سری کتاب‌های گویای پایه دهم با عنوان "Saving Nature" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - زبان انگلیسی - پایه دوازدهم
در رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه، زبان‌های خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به شیو‌ه‌ای فعّال و با تأکید بر ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی فراگیران آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم
کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم (Photo Dictionary)
فایل صوتی Photo Dictionary پایه هشتم به صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

هجری شمسی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۰ شوال ۱۴۴۱
میلادی
۳ ژوئن ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.