X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
3
0

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش دوم)

در این فیلم آموزشی، به مرور لغات (Vocabulary: Abilities) درس سوم (My Abilities) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
0
4
0

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش اول)

در این فیلم آموزشی، به مرور مکالمه (conversation)، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Abilities) و هیجی و تلفظ (Spelling and Pronunciation) درس سوم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
0
2
0

فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس سوم: My Abilities)

شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس سوم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
0
3
0

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش دوم)

در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Names of Health Problems) درس چهارم (My Health) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
0
2
0

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش اول)

در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Health Problems, Giving Health Advice) و هیجی و تلفظ
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
0
3
0

فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس چهارم: My Health)

شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس چهارم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
در این فیلم آموزشی، به مرور لغات (Vocabulary: Abilities) درس سوم (My Abilities) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
در این فیلم آموزشی، به مرور مکالمه (conversation)، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Abilities) و هیجی و تلفظ (Spelling and Pronunciation) درس سوم

فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس سوم: My Abilities)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس سوم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Names of Health Problems) درس چهارم (My Health) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم

فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Health Problems, Giving Health Advice) و هیجی و تلفظ

فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس چهارم: My Health)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/29
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس چهارم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.