X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ترسیم با نرم‌افزار EDraw Max (دیاگرام مکانیک)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به نحوه ترسیم دیاگرام مکانیک...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ترسیم با نرم‌افزار EDraw Max (چارت)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به نحوه ترسیم چارت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ترسیم با نرم‌افزار EDraw Max (نقشه شهری)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به نحوه ترسیم نقشه شهری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آشنایی با محيط نرم‌افزار EDraw Max
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به معرفی محیط نرم‌افزار EDraw Max...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش نحوه ترسيم اشكال در نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش نحوه ترسيم اشكال در نرم افزار SnagIt می پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش نحوه اضافه كردن شمارنده به تصوير در نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش نحوه اضافه كردن شمارنده به تصوير...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش نحوه اضافه كردن جلوه‌های ويژه به تصوير در نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به نحوه اضافه كردن جلوه‌های ويژه به تصوير در نرم افزار SnagIt می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب اقتصاد پایه دهم – دوره متوسطه دوم
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب اقتصاد پایه دهم دوره متوسطه دوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان اول
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان اول...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب حسابداری پایه دهم – دوره متوسطه دوم – پودمان سوم
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب حسابداری پایه دهم دوره متوسطه دوم پودمان سوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس درس هنر دوره ابتدایی
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش درس هنر دوره ابتدایی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس گوش
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس گوش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه) – درس چشم و کاربرد چشم
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس چشم و کاربرد چشم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس كتاب هدیه‌های آسمان پايه سوم – درس گفتگو باخدا
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب هدیه‌های آسمان پايه سوم درس گفتگو باخدا...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس كتاب علوم پايه اول (کودکان با نیازهای ویژه)– درس گوش
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم پايه اول درس گوش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ذخیره‌سازی تصویر با فرمت‌های مختلف با نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش ذخیره سازی تصویر با فرمت های...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش تغییر اندازه تصویر با نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش تغییر اندازه تصویر...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش تغییر اندازه بوم با نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش تغییر بوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش برش تصویر با نرم‌افزار SnagIt
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید و ویرایش فایل تصویری، به آموزش برش تصویر با نرم افزار...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای کاربری معلمان
کاربران و معلمان گرامی برای استفاده بهینه از قابلیت های سایت رشد می توانید فیلم آموزشی...

مشاهده

هجری شمسی
۲ آبان ۱۳۹۹
هجری قمری
۶ ربیع‌الاول ۱۴۴۲
میلادی
۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.