X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش طراحی آزمون در سامانه آزمون‌ساز ClassMarker
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های طراحی آزمون آنلاين و نظرسنجی،‌ به آموزش طراحی آزمون در سامانه آزمون‌ساز ClassMarker می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ايجاد كاربری در سامانه آزمون‌ساز ClassMarker
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های طراحی آزمون آنلاين و نظرسنجی،‌ به آموزش ايجاد كاربری در سامانه آزمون‌ساز ClassMarker می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش گروه‌بندی دانش‌آموزان و تخصيص آزمون به گروه
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های طراحی آزمون آنلاين و نظرسنجی،‌ به آموزش گروه‌بندي دانش‌آموزان و تخصيص آزمون به گروه در سامانه‌ ClassMarkerمی‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
21 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش جستجوی پيشرفته در موتور جستجوی Google
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های جستجوی محتواي الكترونيك در اينترنت،‌ به آموزش جستجوی پيشرفته در موتور جستجوی Google می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
21 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش جستجو با استفاده از عملگرها در موتور جستجوی Google
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های جستجوی محتوای الكترونيك در اينترنت،‌ به آموزش نحوه استفاده از عملگرها در موتور جستجوی Google می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش برگزاری آزمون و مشاهده نتايج در سامانه‌ ClassMarker
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های طراحی آزمون آنلاين و نظرسنجی،‌ به آموزش برگزاری آزمون و مشاهده نتايج در سامانه‌ ClassMarkerمی‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره ابتدایی در شرایط ویروس کووید 19
در شرایط ناشی از شیوع بیماری کووید 19 ، به منظور پیشگیری و کاهش آسیب ها و کاستی هاینظام آموزشی، دفتر برنامه ریزی درسی و تولید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز
با توجه به شیوع کرونا، وزارت آموزش و پرورش و بخش های مختلف آن در موقعیتی خاص، غیرمترقّبه و حساس قرار گرفت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد
مدت مدیدی است که عواملی چون آلودگی هوا در کلان شهرها، پدیدۀ ریزگردها، سیل، زلزله و مخاطرات غیرمترقبۀ طبیعی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز
وقتی مؤلفه های زمان و مکان که یکی از مؤلفه های یاددهی  یادگیری است تغییر میک ند، مؤلفه های دیگر نیز به تناسب تغییراتی می کنند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد
اینکه موقعیّت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه شویم. در آموزش های غیرحضوری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19
هنرجویان، هنرآموزان، مدیران و خانواده های آنان در شاخه های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
​آموزش درج جلوه‌های دیداری بين فایل‌های ویدئویی (Transitions) در نرم‌افزار Camtasia
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تصویربرداری از صفحه نمایش،به آموزش درج جلوه‌های دیداری بر روی فایل ویدیویی (Transitions) در نرم‌افزار Camtasia می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
​آموزش فيلم‌برداری از صفحه نمايش در نرم‌افزار Camtasia
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تصویربرداری از صفحه نمایش، به آموزش فيلم‌برداری از صفحه نمايش در نرم‌افزار Camtasia می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم - درس اول - نقشه نوشتن
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم (درس اول - نقشه نوشتن) می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم (درس دوم - طبقه‌بندی موضوع)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم (درس دوم- طبقه‌بندی موضوع) می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم (درس سوم- كوچك‌تر كردن موضوع)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش مهارت‌های نوشتاری پايه هفتم (درس سوم- كوچك‌تر كردن موضوع) می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آشنايی با انواع مرورگرها
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های جستجوی محتواي الكترونيك در اينترنت،‌ به معرفی انواع مرورگرها می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
كتاب علوم و معارف اسلامی پايه يازدهم- بخش اول
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم و معارف اسلامی پايه يازدهم (بخش اول)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش كتاب علوم و معارف اسلامی پايه يازدهم (بخش دوم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش كتاب علوم و معارف اسلامی پايه يازدهم (بخش دوم)...

مشاهده

هجری شمسی
۳۰ شهريور ۱۳۹۹
هجری قمری
۱ صفر ۱۴۴۲
میلادی
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.