X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره اول ابتدایی
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به شیوه‌ی آموزش غیرحضوری تربیت بدنی می‌پردازیم. در این مجموعه شما با سواد حرکتی به عنوان مهم‌ترین ابزار برای توسعه‌ی موفقیت‌های ورزشی و دستیابی به سبک زندگی سالم‌تر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره دوم ابتدایی
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌خواهیم به شیوه آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوره دوم ابتدایی بپردازیم. در این مجموعه با مفاهیم زیر آشنا می‌شویم: عوامل و عناصر مؤثر بر آموزش مجازی درس تربیت بدنی، نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی تربیت بدنی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
16 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی (پرتاب یک‌دست از پایین)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌توانید بازی‌ها و فعالیت‌هایی را با محوریت «پرتاب از پایین» یاد بگیرید. این فعالیت‌ها با ساده‌ترین وسایل و در خانه قابل اجرا هستند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم (رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک: درس چهارم)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم درس چهارم در سه بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: بخش اول: جمله وصفیه بخش دوم: ماضی استمراری- ماضی بعید بخش سوم: ماضی …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس دوم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(2) پایه یازدهم درس دوم در هفت بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید: ترکیب وصفی ترکیب اضافی​ قواعد مضاف و مضاف الیه و مثال های آن قواعد صفت …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس اول)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازدهم درس اول در پنج بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: اوزان افعال ثلاثی مجرد مصادر الف) مصدر ثلاثی مجرد …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس درس تربیت بدنی - دوره دوم ابتدایی (تمرین استقامتی)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌توانید تمرین‌های استقامتی را یاد بگیرید که به تقویت عضلات شما کمک می‌کند. در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید: تمرین‌هایی برای افزایش استقامت عضلات پا؛ تمرین‌هایی برای استقامت عضلات بالا تنه و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس دین و زندگی پایه دوازدهم (رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک: درس اول)
در این مجموعه از نمونه تدریس برخط می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید: مرور درس جلسه گذشته با موضوع نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش؛ نیازمندی جهان به خداوند در بقا​...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس دین و زندگی پایه دهم – (رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک: درس چهارم )
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب دین و زندگی(1) پایه دهم درس چهارم در شش بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: مقدمه درس اهمیت و ضرورت بحث معاد دفع خطر احتمالی تا ابتدای آیات بخش …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس دین و زندگی پایه یازدهم – (رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک: درس سوم )
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب دین و زندگی(2) پایه یازدهم درس سوم در هفت بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: آشنایی با اهداف این درس "معجزه جاویدان" تفسیر شعر ابتدای درس بخش دوم: …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس پیام‌های آسمان پایه هشتم – (درس دهم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب پیام‌های آسمان پایه هشتم درس دهم در چهار بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید:بخش اول: دو سرمایه گرانبها عبارتند از: 1. نعمت عمر 2. …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس پیام‌های آسمان پایه نهم – (درس چهارم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب پیام‌های آسمان پایه نهم درس چهارم در چهار بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید:بخش اول:● درک و معرفت به امام زمان عصر خودمان مهم است● نیاز به …...

مشاهده

نسترن گواری
نسترن گوارییک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
2 هفته پیش
بحث زیر را مطرح کرد: فیلم های آموزشی
با سلام تا سال 97 یک سری سی دی آموزشی همراه کتاب پخش میشد  که فندق علوم هم جزو آنان بود ولی حالا نایاب شده در حالیکه بسیار مفید و کاربردی بودند کسی از عزیزان میتونه راهنمایی کنه که از کجا میشه دانلود کرد؟

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک: درس دوم )
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازدهم درس دوم در هفت بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: قواعد حالبخش دوم: مرجع حال حالت یک اسم نکره هنگام وقوع فعل بخش …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس هفتم )
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(1) پایه دهم درس هفتم در شش بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول و دوم:• فعل مجهول• فعل لازم• فعل متعددیبخش سوم: فرق فعل معلوم و فعل مجهولبخش …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی پایه هشتم – (درس دوم )
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه هشتم درس دوم در شش بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: یادآوری ضمایر عربیبخش دوم:یادآوری فعل ماضی عربی و مضارع اخباری فارسینشانه فعل مضارع اول …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کار و فناوری (صنایع غذایی) دوره ابتدایی
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط، به آموزش کار و فناوری مبحث صنایع غذایی می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با طرز تهیه موارد زیر آشنا شوید: طرز تهیه فرنی با مغز گردو؛ طرز تهیه سالاد تن ماهی؛ طرز تهیه سالاد سیب زمینی؛ طرز تهیه دسر کیک شکلاتی و...

مشاهده

نسترن گواری
نسترن گواریبه این پرسش پاسخ داد:
3 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: فیلم آموزشی فندق علوم
با سلام تا سال 97 یک سری سی دی آموزشی همراه کتاب پخش میشد که فندق علوم هم جزو آنان بود ولی حالا نایاب شده در حالیکه بسیار مفید و کاربردی بودند لطفا برای دانلود بگذارید سپاس

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته علوم تجربی و ریاضی: درس اول)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازدهم درس اول در چهار بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: بخش اول: مرور انواع حروف مرور انواع جمله بخش دوم: مرور انواع جمله ( …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته ادبیات و علوم انسانی: درس چهارم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازددهمدرس چهارم در پنچ بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: مفعول مطلق مصدر ثلاثی مجرد مصدر ثلاثی مزید انواع مفعول مطلق: مفعول مطلق...

مشاهده

هجری شمسی
۶ بهمن ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ ژانویه ۲۰۲۱

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.