X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی: چرخه یادگیری
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب هدیه‌های آسمان با مبحث چرخه یادگیری در بخش‌های زیر می‌پردازیم. بخش اول: مرحله درگیری بخش دوم: مرحله ارزشیابی بخش سوم: مرحله جست و جوگری بخش چهارم: مرحله توصیف و تبیین...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس هدیه های آسمان پایه چهارم - (درس نهم: کودک شجاع)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب هدیه های آسمان با مبحث کودک شجاع در بخش های زیر می‌پردازیم. 1- آغاز مرحله درگیری از طریق یک نمایش عروسکی 2- مرحله توصیف و تبیین با نمایش عروسکی و تدبر در آیه درس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس هدیه های آسمان پایه دوم - (درس هجدهم: راه خوش‌بختی)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب هدیه های آسمان با مبحث راه خوشبختی در بخش های زیر می‌پردازیم. 1- آغاز مرحله درگیری با پخش فیلم و گفتگو درباره آن 2- مرحله درگیری از طریق اجرای نمایش عروسکی 3- مرحله توصیف و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس هدیه های آسمان پایه سوم - (درس سیزدهم: انتخاب پروانه)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس بر خط، به آموزش کتاب هدیه‌های آسمان با مبحث انتخاب پروانه در بخش‌های زیر می‌پردازیم. 1-بخش اول آغاز مرحله درگیری با پخش فیلم و گفتگو درباره آن 2-بخش دوم ادامه مرحله درگیری با قصه‌گویی داستان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه ‌تدریس هدیه های آسمان پایه سوم - (درس نهم: گفتگو با خدا)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس بر خط، به آموزش کتاب هدیه‌های آسمان با مبحث گفتگو با خدا در بخش‌های زیر می‌پردازیم. 1-مرحله یاد‌گیری از طریق پخش صدای اذان و خاطره‌گویی؛ 2-مرحله توصیف و تبیین از طریق پخش فیلم آموزش نماز چهار رکعتی...

مشاهده

الف محمدی
الف محمدیایده زیر را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: کتاب های غیر درسی
سلام.به نظر من با قرار گرفتن کتاب های غیر درسی و علمی و... در دسترس , همه میتونن با دانلود کتاب به صورت PDF یا فایل به صورت Word از این کتاب ها بهره مند شوند و استفاده کنند.

مشاهده

الف محمدی
الف محمدیایده زیر را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
سلام.به نظر من با قرار دادن فیلم آموزش چگونگی استفاده از تمام امکانات سایت افراد میتوانند با استفاده از این فیلم آموزشی از تمام امکانات سایت به طور کامل بهره مند شوند و همچنین این موضوع در افزایش میزان فعالیت افراد در سایت موثر خواهد بود زیرا زمانی …

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی - پایه یازدهم (فصل دوم)
همکاران ارجمند در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به آموزش مباحث فصل دوم کتاب با موضوع زیر می پردازیم.1-مولد جریان برق...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی - پایه یازدهم (فصل چهارم)
همکاران ارجمند در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به آموزش مباحث فصل چهارم کتاب با موضوعات زیر می پردازیم.​1-چگالی‌سطحی بار الکتریکی الکتروفور2-مقاومت‌های متغیر وابسته3-موتور الکتریکی ساده4-ساز و کار مبدل‌های الکتریکی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی - پایه دهم (فصل سوم)
همکاران ارجمند در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به آموزش مباحث فصل سوم کتاب با موضوعات زیر می پردازیم.1- اصل ارشمیدوس 2-گاز آرمانی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی - پایه دهم (فصل دوم)
همکاران ارجمند در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به آموزش مباحث فصل دوم کتاب با موضوعات زیر می پردازیم.1-پرسرعت اما کم فشار (اصل برنولی) 2-انتقال انرژی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه ای برای همه پایه های
انسان از طریق یادگیری می‌تواند خود را دوباره خلق کند و قادر به انجام کارهایی شود که پیش از آن هیچ‌گاه عملی نبوده‌اند. یادگیری درک مجددی از جهان و ارتباط با آن به انسان می‌دهد. این مفاهیم معنی اصلی سازمان یادگیرنده است. یکی از راه‌های تبدیل مدرسه‌ها به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مهارت های نرم و سخت
در دنیای امروز که تمامی رشته‌های علمی استانداردهای تخصصی دارند و از اعتبار جهانی برخوردارند، متقاضیان تحصیل در آن رشته‌ها، ضمن ضرورت داشتن اطلاعات پایه برای ورود به آن رشته، باید حداقل چهار سال برای گرفتن مدرک کارشناسی در دانشگاه تحصیل کنند و درصورتی‌که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
بوم در لباس عشایر
نظام‌های آموزشی موفق و کارآمد بخش قابل توجهی از برنامه درسی خود را به صورت غیرمتمرکز و با مدیریت منابع محلی به اجرا درآورده‌اند. همچنین، تجربه چند ده ساله کشورمان، برنامه ریزان را به سمت نیمه متمرکز کردن آموزش و پرورش سوق داده است تا طرح بوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مدرسه تفکر (نگاهی گذرا به جایگاه آموزش فکر کردن در بوم)
برنامه ویژه مدرسه به عنوان برنامه‌ای مبتنی بر نیازهای واقعی دانش‌آموزان تلقی شده است. این برنامه می‌تواند به خواسته‌ها و نیازهای مرتبط با زندگی پاسخ دهد، مواردی که دانش‌آموزان را برای مواجهه با مسائل واقعی زندگی آماده می‌کنند. برای شناسایی این نیازها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
برنامه درسی زیر سقف مدرسه
برنامه درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی، فرایند، محتوا و آموزش‌های آشکار و پنهانی اطلاق می‌شود که به وسیله آن‌ها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش لازم را به دست می‌آورد، مهارت‌ها را کسب می‌کند و گرایش‌ها، قدرشناسی‌ها و ارزش‌ها را در خود تغییر می‌دهد (ملکی، 1385)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
مدیر اختیار تام دارد! (برنامه ویژه مدرسه)
از ویژ‌گی‌هایی که می‌توان برای مدرسه فردا تصور کرد این است که به نیازهای خاص و ویژه دانش‌آموزان و اجتماع محلی‌شان توجه دارد. دانش‌آموزان در آن بیشتر علاقه‌مند و درگیر یادگیری‌های مدرسه‌ای می‌شوند و یادگیر‌هایشان برایشان سودمند و مفید است. برای یافتن...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کار و فناوری پایه هشتم: پودمان دوم (راه اندازی پروگرامر USB ASP میکروکنترلرهای AVR)
جهت برنامه‌ریزی کردن میکروکنترلرها به سخت افزار واسطی به نام پروگرامر نیاز است. یکی از این نوع از پروگرامرها USB asp است که در این قسمت به نصب و راه اندازی این پروگرامر پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کار و فناوری پایه هشتم: پودمان دوم (راه اندازی 7Segment ها)
«7Segment ها» یکی از سخت افزارهای نمایش خروجی اطلاعات توسط میکروکنترلرها می باشد. که به دلیل سایز بندی، مورد استفاده بودن در فضای باز و قیمت مناسب مورد توجه می باشد. این سخت افزار از 7 LED با چیدمانی مشخص تشکیل شده است که در این قسمت به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کار و فناوری پایه هشتم: پودمان دوم (وقفه ها Interrups)
برای اعلام پیدایش یک اتفاق مهم که از قبل CPU منتظر آن بوده از امکانی به نام وقفه در میکروکنترلرها استفاده می شود. بدین صورت که دیگه لازم نیست مدام پردازنده رخ داد یک اتفاق رو بررسی کند و باعث از بین رفتن زمان کاری آن ها شود...

مشاهده

هجری شمسی
۲۲ فروردين ۱۴۰۰
هجری قمری
۲۸ شعبان ۱۴۴۲
میلادی
۱۱ آوریل ۲۰۲۱

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.