X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) - پایه دهم (فصل دوم: آزمایش‌های مربی) – بخش سوم
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1)  پایه دهم فصل دوم: آزمایش‌های مربیدر خدمت شما هستیم. این نوع آزمایش‌ها جنبهٔ نمایشی و انگیزشی دارند؛ در زمان کوتاه (حداکثر  10 دقیقه) و توسط مربی انجام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) - پایه دهم (فصل دوم: آزمایش‌های مربی) – بخش دوم
همکاران گرامی ؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1)  پایه دهم فصل دوم: آزمایش‌های مربی در خدمت شما هستیم. این نوع آزمایش‌ها جنبهٔ نمایشی و انگیزشی دارند؛ در زمان کوتاه (حداکثر  10 دقیقه) و توسط مربی انجام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) - پایه دهم (فصل دوم: آزمایش‌های مربی) – بخش اول
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1)  پایه دهم فصل دوم: آزمایش‌های مربیدر خدمت شما هستیم. این نوع آزمایش‌ها جنبهٔ نمایشی و انگیزشی دارند؛ در زمان کوتاه (حداکثر  10  دقیقه) و توسط مربی انجام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) - پایه دهم (فصل چهارم: آزمایش‌های کاوشگری)
همکاران گرامی ؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1)  پایه دهم فصل چهارم: آزمایش‌های کاوشگری در خدمت شما هستیم. این نوع آزمایش‌ها با یک سؤال آغاز می‌شود و در قالب فعّالیت‌های کاوشگری توسط دانش‌آموز انجام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) - پایه دهم (فصل سوم: آزمایش‌های دستور العملی)
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1)  پایه دهم فصل سوم: آزمایش‌های دستور العملی در خدمت شما هستیم. این نوع آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل ارائه شده، توسط دانش‌آموز انجام می‌شود. هدف این نوع …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (نصب سازه فلزی)
برای نصب سامانه فلزی فتوولتاییک ابتدا پایه‌های بتنی طبق نقشه جانمایی و در محل مناسب قرار می‌گیرد. این جانمایی باید به نحوی باشد که درنهایت شیب مناسب را برای صفحات ایجاد نماید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (بارگیری و انتقال تجهیزات)
برای انتقال پایه‌های بتنی با استفاده از جرثقیل و با رعایت نکات ایمنی، پایه‌ها به بالای بام و محل نصب سامانه منتقل می‌شوند. این فیلم آموزشی متناسب با کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند هست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (انتقال پایه‌های بتنی و مدول خورشیدی)
سازه‌های فلزی سامانه فتوولتاییک بر روی پایه‌های بتنی نصب می‌شوند. این پایه‌های بتنی سنگین از جابه‌جایی و تکان خوردن سازه مدول خورشیدی جلوگیری می‌کند و وظیفه تثبیت زاویه و ثابت نگه‌داشتن سازه را هنگام وزش بادبر عهده دارد. این فیلم آموزشی متناسب با کتاب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (طراحی و شبیه‌سازی)
اولین مرحله برای احداث یک سامانه فتوولتاییک، طراحی و شبیه‌سازی است. این کار در محیط نرم‌افزاری انجام می‌گیرد. این فیلم آموزشی متناسب با کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند هست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (آشنایی با فتوولتاییک)
استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل کمک به سالم نگه‌داشتن محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا، محدود کردن مصرف سوخت‌های فسیلی و برق‌رسانی به نقاط دورافتاده اهمیت زیادی دارد. فتوولتاییک پدیده‌ای است که در اثر آن و بدون عملیات مکانیکی انرژی تابشی خورشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (در یک نگاه اجمالی)
برای نصب سامانه فتوولتاییک، مراحلی وجود دارد که در این فیلم سعی گردیده به‌صورت اجمالی نگاهی به کلیه مراحل آن گردد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس مراحل نصب یک سامانه فتوولتاییک (نصب و جانمایی قطعات تابلو سامانه فتوولتاییک)
برای تهیه تابلوهای سامانه فتوولتاییک، باید متناسب با ولتاژ و جریان خروجی سامانه فتوولتاییک باید قطعات الکتریکی را انتخاب کرد. پس از انتخاب قطعات جانمایی آن‌ها در داخل تابلو با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی انجام می‌گیرد...

مشاهده

محمد حسن غفوری
محمد حسن غفوریبه این پرسش پاسخ داد:
2 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: نوشتن مطلب
درسته

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس ششم)
در این ویدیوها که مجموعه‌ای به هم پیوسته از نمونه تدریس انگلیسی پایه هفتم هستند به ترتیب شاهد موضوعات و واژه‌های جدید زیر خواهید بود: بخش اول: درس ششم که تدریس مجموعه کلمات (vocabulary) در مورد خانه و خانواده ؛ بخش دوم: کلمات بخش‌های مختلف خانه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس زبان انگلیسی - پایه دهم (درس اول)
در این ویدیوها که مجموعه‌ای به هم پیوسته از نمونه تدریس انگلیسی پایه نهم هستند به ترتیب شاهد موضوعات و واژه‌های جدید زیر خواهید بود: بخش یکم: حیوانات در حال انقراض؛ بخش دوم: حیوانات در حال انقراض 2؛ بخش سوم: بررسی reading؛ بخش چهارم: چگونگی آموزش readin...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس اول)
در این ویدیوها که مجموعه‌ای به هم پیوسته از نمونه تدریس انگلیسی پایه هشتم هستند به ترتیب شاهد موضوعات و واژه‌های جدید زیر خواهید بود: بخش یکم: قاره‌ها و کشورها؛ بخش دوم: کشورها و ملیت‌ها؛ بخش سوم: مکالمه در رابطه با ملیت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار Photoshop
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید پویانمایی،‌ به معرفی محيط كاری نرم‌افزار Photoshop می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ابزار انتخاب در نرم‌افزار Photoshop (بخش اول)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید پویانمایی،‌ به معرفی و کاربرد ابزارهای انتخاب در نرم‌افزار Photoshop می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش ابزار انتخاب در نرم‌افزار Photoshop (بخش دوم)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید پویانمایی،‌ به معرفی و کاربرد ابزارهای انتخاب جسم در نرم‌افزار Photoshop می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
آموزش کاربرد پنجره لایه‌ها در نرم‌افزار Photoshop (بخش اول)
در این قسمت از مجموعه آموزش‌های تولید پویانمایی،‌ به معرفی و کاربرد پنجره لایه‌ها در نرم‌افزار Photoshop می‌پردازیم...

مشاهده

هجری شمسی
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
هجری قمری
۲۲ ذیحجه ۱۴۴۲
میلادی
۲ آگوست ۲۰۲۱

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.