X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
59 دقیقه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تاریخ (1) - پایه دهم (درس سوم: استفاده از کربن در آثار باستانی)
دانش آموز گرامی؛ در این فیلم آموزشی کتاب ایران و جهان باستان با مبحث چگونگی استفاده از کربن 1 در تعیین سن آثار باستانی آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تاریخ (1) - پایه دهم (اشیاء باستانی)
دانش آموز گرامی؛ در این فیلم آموزشی با اشیاء باستانی از لحظه ورود به موزه تا جا گرفتن در مخزن یا نمایش در آمدن در ویترین موزه چه مراحلی را طی می‌کند آشنا می‌شویم ....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیای ایران - درس دوم - کلیه رشته ها
در این فیلم به آشنایی مکان پل طبیعت پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیای ایران - درس اول - کلیه رشته ها
انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیا (3) کاربردی - درس دوم - رشته علوم انسانی
کاربران گرامی در این فیلم آموزشی به آشنایی زنگبار می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیا (3) کاربردی - درس اول - رشته علوم انسانی
در كشور ایران دسترسی به آب، قلعه های دفاعی ، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیا (2) - درس دوم - رشته علوم انسانی
نواحی طبیعی در سراسر کرهٔ زمین گسترده شده اند. این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جغرافیا (2) - درس اول - رشته علوم انسانی
می‌دانید که هر مکان در روی زمین ویژگی‌هایی دارد. همچنین میان اجزا و پدیده‌های هر مکان، نوعی پیوستگی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (موزه زمین شناسی آثار باستانی)
آثار باستانی گاهی به صورت اتفاقی توسط افراد ضمن تخریب یک بنای قدیمی یا حفاری برای استخراج معدن و نظایر این‌ها کشف می‌شود. در این فیلم آموزشی بیشتر با کشف آثار باستانی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (موزه زمین شناسی)
آثار باستانی کشف شده برای نگهداری به موزه آورده می‌شوند تا در شرایط ایمن محافظت شوند. این آثار ارزش مادی و معنوی زیادی دارند بنابراین باید از آنها هم در برابر سارقین و هم در برابر شرایط آب‌و‌هوایی مراقبت شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (زیستگاه‌ شیر در پارک پردیسان)
شیرها بزرگترین گربه‌سانان هستند. در این فیلم آموزشی بیشتر با زیستگاه این حیوان آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (زیستگاه‌ حیوانات در پارک پردیسان)
دانش‌آموز گرامی؛ این فیلم آموزشی مربوط به درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی می‌باشد؛ که با حیواناتی چون خرس و گوزن‌ زرد ایرانی بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (زیستگاه پرندگان و حیوانات در پارک پردیسان)
دانش‌آموز گرامی؛ این فیلم آموزشی مربوط به درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی می‌باشد؛ در این فیلم با طاووس و گوسفند‌ وحشی اوریال ( قوچ) بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (کلینیک تخصصی حیات وحش پارک طبیعت پردیسان)
کلینیک تخصصی حیات‌وحش پارک طبیعت پردیسان، برای بازپروری گونه‌های آسیب دیده جانوری و بیمار به‌وجود آمده است تا این جانوران پس از بهبود دوباره به زیستگاه خود باز‌گردند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (زیستگاه گرگ ها در پارک طبیعت پردیسان)
گرگ‌ها، بزرگترین سگ‌سانان ایران هستند اگر چه این حیوان در بیشتر داستان‌ها و افسانه‌ها منفور هستند اما اگر در طبیعت نباشند بسیاری از گونه‌ها دچار مشکل می‌شوند. در این فیلم آموزشی با معرفی پارک طبیعی پردیسان بیشتر با...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان)
موزه تنوع زیستی پارک‌طبیعت پردیسان در فروردین 1383 افتتاح گردید این موزه دارای هشت بخش اصلی است تقسیم‌بندی نمونه‌ها در آن بر‌اساس سیستم قاره‌ای زیستگاه صورت گرفته است در این فیلم آموزشی با موزه پردیسان بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (تفکیک و مدیریت پسماند)
دانش‌آموز گرامی؛ در این فیلم آموزشی که مربوط به فصل چهارم درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی می‌باشد؛ با تفکیک و مدیریت پسماند آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (بازیافت زباله‌های خاص)
در این فیلم آموزشی با مراحل بازیافت زباله‌های خاص از جمله زباله‌های بیمارستانی، بازیافت کود شیمیایی، بازیافت فلزات و بازیافت کاغذ آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند)
این فیلم آموزشی مربوط به درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم می‌باشد و قرار است با ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه هفتم (پسماند و بازیافت)
زباله جزئی از زندگی بشر است که به دلیل استفاده از مواد غذایی و دیگر وسایل ساخته شده به دست بشر دائم تولید و متأسفانه روزانه به حجم آن افزوده می‌شود. به همین دلیل شهرداری هر شهری وظیفه جمع آوری و تبدیل و یا از بین بردن آن‌ها را بر عهده دارد...

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.