X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (مرور فصل اول و دوم)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس فصل اول و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم مرور شده است. شما در این برنامه مباحثی چون من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم ، احساسات ما، همدلی با دیگران، من عضو گروه هستم، جمعیت ایران، منابع آب ایران، نواحی صنعتی مهم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس مطالعات اجتماعی - پایه چهارم (مرور درس‌های 10 الی 22 )
دانش‌آموزان عزیز در این برنامه قرار است که با هم مطالب درس‌های 10 تا 22 کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم را مرور کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس مطالعات اجتماعی - پایه سوم (آشنایی با کتاب مطالعات اجتماعی - 1)
دوستان پایه سومی در این فیلم آموزشی شما با کتاب مطالعات اجتماعی آشنا می‌شوید. ما در این کتاب به صورت جامع می‌خواهیم درباره قوانین، محیط ‌زیست، فرهنگ و آداب جغرافیا صحبت کنیم و بدانیم که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس مطالعات اجتماعی - پایه چهارم (مرور درس های اول تا دهم)
دانش‌آموزان عزیز با تماشای این فیلم می‌توانید مطالب فصل‌های اول تا سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس بیست و سوم: خرمشهر در چنگال دشمن)
در سال ١٣٥٩ آن وقت که شما هنوز به دنیا نیامده بودید، کشور عزیز ما ایران مورد هجوم رژیم بعثی عراق قرار گرفت و جنگی رخ داد که پدران و مادران و بزرگ‌ترهای شما آن را به خوبی به یاد دارند. شما در کتاب‌ها و فیلم‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس بیست و دوم: مبارزه ی مردم ایران با استعمار)
در درس گذشته پی بردید که کشور ایران مورد توجّه استعمارگران بود. دولت‌های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. اگرچه حکومت‌های نالایق در ایران به بیگانگان اجازه دخالت و نفوذ می‌دادند، مردم کشور ما همواره با استعمارگران مبارزه می‌کردند. از …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس بیست و یکم: استعمار چیست؟)
در درس‌های گذشته خواندید در دوره‌ای که مسلمانان در عصر شکوفایی علم و فرهنگ زندگی می‌کردند، اروپاییان در عصر تاریکی به سر می‌بردند. به تدریج تغییر و تحوّلاتی در اروپا به وجود آمد و اروپاییان قدرتمند شدند. راستی چه عواملی موجب قدرتمندی آن‌ها شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس بیستم: مطالعه موردی)
کشور ایران از غرب با کشور ترکیه و از سمت شرق با کشور افغانستان همسایه است. در این درس قرار است به بررسی این دو کشور بپردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس نوزدهم: همسایگان ما - 1)
بین کشورها مرز وجود دارد. مرز، خط مشخصی است که کشوری را از کشور دیگر جدا می‌کند. کشور ما نیز با بسیاری از کشورها هم مرز است. می‌دانستید تنها مرز زمینی نداریم بلکه هر کشوری دارای مرزهای هوایی و آبی نیز هست؟در ابتدای این فیلم آموزشی به مرور درس هجدهم …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس هجدهم: دریا، نعمت خداوندی - 2)
بخش عمده‌ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق بندرها صورت می‌گیرد. در شهرهای بندری عده‌ای از مردم به بارگیری و بار اندازی کالاهای کشتی‌ها مشغول‌اند. در این مناطق برای نگهداری از کالاها انبارهایی نیز به وجود آمده است و برخی از مردم به شغل انبارداری …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس نوزدهم: همسایگان ما - 2)
در این درس با کشورهای همسایه ایران و روابط ما با این کشورها و چگونگی مسافرت به سایر کشورها آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس هفدهم: ویژگی‌های دریاهای ایران)
دانش آموزان عزیز در سال‌های گذشته آموختید که ایران از شمال و جنوب به دریاها دسترسی دارد. دریاها گودال‌های پر از آبی هستند که به اقیانوس‌ها راه دارند. اقیانوس‌ها پهنه‌های بسیار بزرگ آبی کره زمین هستند.در این فیلم با آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس هجدهم: دریا نعمت خداوندی - 1)
و او (خداوند) کسی است که دریا را برای شما رام کرد تا از آن، گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید و کشتی‌ها را می‌بینی که سینه‌ی دریا را می‌شکافند تا شما از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت‌های او را به جا آورید. …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس شانزدهم: لباس از تولید تا مصرف)
در گذشته نه چندان دور، بیشتر مردم برای تهیه لباس به خیاط مراجعه می‌کردند و خیاط نیز اندازه آن‌ها را می‌گرفت و با پارچه‌ای که مشتری‌ها به او می‌دادند و به سلیقه آن‌ها، لباسی برایشان می‌دوخت. اما با گذشت زمان و افزایش جمعیت چون یک یا چند خیاط نمی‌توانستند …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه ششم (درس پانزدهم: انواع لباس)
تا کنون دقت کرده‌اید که ما در موقعیت‌های مختلف، لباس‌های مختلفی به تن می‌کنیم؟ گروه‌های مختلف اجتماعی و شغلی نیز لباس‌های بخصوصی به تن می‌کنند. لباس‌های این گروه‌ها بسته به کار و نقش آن‌ها در اجتماع، متفاوت است.در ادامه با تدریس درس پانزدهم کتاب با …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (مرور کتاب درسی)
در این فیلم آموزشی به مرور درس های گذشته و کاربرگه‌های انتهای کتاب ​پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (درس بیست و یکم: کشورگشایان بی رحم)
در این فیلم آموزشی، درس بیست و یکم با عنوان کشور گشایان بی رحم را فرامی‌گیرید. این درس به حمله مغول ها، حمله هلاکو و حمله تیمور به ایران پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد)
در این فیلم با درس وزیران کاردان، شهرهای آباد آشنا می‌شویم که به طور کلی در زمان حکومت های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان همچون گذشته، شغل بیشتر مردم، کشاورزی و دامپروری بود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (درس چهارم: من عضو گروه هستم)
دوستان گلم، ما انسان‌ها در زندگی برای رسیدن به هدف‌های مشترک "گروه" تشکیل می‌دهیم. برای ماندن در یک گروه ما باید نکاتی  از جمله مؤثر بودن و مشورت و هم فکری رارعایت کنیم. در این فیلم آموزشی ما می‌آموزیم چگونه...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مطالعات اجتماعی - پایه پنجم (درس سوم - همدلی با دیگران)
یکی از راه‌های ارتباط با دیگران درک شرایط و احساسات آن‌ها در موقعیت‌های مختلف است. گاهی اوقات رفتار ما در برابر افرادی که دچار معلولیت هستند، همدلانه و دوستانه نیست. در این فیلم آموزشی، تعدادی از دوستان شما درباره نحوه رفتار همدلانه با افراد ناشنوا و کم...

مشاهده

هجری شمسی
۴ مهر ۱۳۹۹
هجری قمری
۷ صفر ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.