X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اینفوگرافی روان‌شناسی - پایه یازدهم (ذخیره دانشی 1)
دانش‌آموزان عزیز در این اینفوگرافی با ذخیره دانشی آشنا می‌شوید. با مراحل شکل‌گیری ذخیره دانشی در طول زندگی انسان و آگاهی و غیره آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اینفوگرافی روان‌شناسی - پایه یازدهم (ذخیره دانشی 2)
دانش‌آموزان عزیز در این اینفوگرافی با ذخیره دانشی آشنا می‌شوید. با دانش‌علمی و شکل‌گیری آن و کارکرد دانش عمومی و دانش علمی و غیره آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اینفوگرافی جامعه‌شناسی - پایه دوازدهم (ذخیره دانشی 1)
دانش‌آموزان عزیز در این اینفوگرافی با ذخیره دانشی آشنا می‌شوید. با مراحل شکل‌گیری ذخیره دانشی در طول زندگی انسان و آگاهی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اینفوگرافی جامعه‌شناسی - پایه دوازدهم (ذخیره دانشی 2)
دانش‌آموزان عزیز در این اینفوگرافی با ذخیره دانشی آشنا می‌شوید. با دانش‌علمی و شکل‌گیری آن و کارکرد دانش عمومی و دانش علمی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- کالای خارجی)
در این فیلم آموزشی با دلایل عدم استفاده از کالای خارجی و حمایت از کالای ایرانی آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- قناعت)
در این فیلم آموزشی با مفهوم قناعت و تاثر آن بر زندگی آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- قرض و ربا)
در این فیلم آموزشی با مفهوم قرض و ربا و تاثیر آن بر جامعه آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- طمع)
در این فیلم آموزشی با مفهوم طمع آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- زکات)
در این فیلم آموزشی با مفهوم زکات و تاثیر آن در جامعه آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- بورس)
در این فیلم آموزشی با مفهوم بورس و بازار بورس آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل چهارم- اسراف)
در این فیلم آموزشی با مفهوم اسراف آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- وظایف پول)
در این فیلم آموزشی با وظایف پول آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- مردم مقاوم)
در این فیلم آموزشی با مفهوم مردم مقاوم آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- رکود)
در این فیلم آموزشی با مفهوم رکود و روش‌های جلوگیری از آن آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- تاریخچه پول)
در این فیلم آموزشی با تاریخچه پول آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- تولید داخلی)
در این فیلم آموزشی با مفهوم تولید داخلی آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- پول و نقدینگی)
در این فیلم آموزشی با مفهوم نقدینگی آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- پول مقاوم)
در این فیلم آموزشی با مفهوم پول مقاوم آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- خلق پول)
در این فیلم آموزشی با مفهوم خلق پول آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی اقتصاد (فصل سوم- اقتصاد مقاومتی)
در این فیلم آموزشی با اقتصاد مقاومتی آشنا می شوید. اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سختکوشی است که حاضر نیستند زیر سایۀ بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند...

مشاهده

هجری شمسی
۲۶ مهر ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۳
میلادی
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز