X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
52
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل ششم: گلستان در مسیر پیشرفت)

این استان یکی از استان‌های منحصر به فرد و برخوردار از منابع طبیعی اقلیمی و انسانی در شرق دریای خزر می‌باشد که با مشاهده این فیلم بیشر با آن آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
0
34
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل ششم: معرفی بندر گز و بندر ترکمن)

در محدوده استا گلستان دو اسکله بندر گز و بندر ترکمن با کارکرد تفریحی و تفرجی از تفرجگاه‌های مهم استان و اماکن مطلوب جهت گذران اوقات فراغت شهروندان و مسافران محسوب می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
0
27
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل پنجم: پارک جنگلی ناهار خوران)

دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با انواع جنگل های سرسبز و پارک‌های این استان آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
0
28
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل پنجم: معرفی مراتع استان گلستان)

استان گلستان با دارا بودن 450 هزار هکتار جنگل، 860 هزار هکتار مرتع ، 680 هکتار زمین‌های زیر کشت زراعی، 32 هکتار باغات و بیش از 4 میلیون دامی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور می‌باشد که با مشاهده این فیلم بیشتر آشنا می‌شویم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
0
43
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل چهارم: صنایع دستی گنبد‌ کاووس)

در این فیلم آموزشی با موسیقی سنتی و اشعارمختومقلی فراغی و آرامگاه این شاعر بزرگ اهل سنت و صنایع دستی شهر دوست داشتنی گنبد کاووس آشنا شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
0
35
0

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل چهارم: تاریخچه گنبد‌ کاووس)

شهری در دل استان گلستان قرار دارد که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای این استان شناخته می‌شود که با مشاهده این فیلم با تاریخچه این استان آشنا شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل ششم: گلستان در مسیر پیشرفت)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
این استان یکی از استان‌های منحصر به فرد و برخوردار از منابع طبیعی اقلیمی و انسانی در شرق دریای خزر می‌باشد که با مشاهده این فیلم بیشر با آن آشنا می‌شوید

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل ششم: معرفی بندر گز و بندر ترکمن)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
در محدوده استا گلستان دو اسکله بندر گز و بندر ترکمن با کارکرد تفریحی و تفرجی از تفرجگاه‌های مهم استان و اماکن مطلوب جهت گذران اوقات فراغت شهروندان و مسافران محسوب می‌شود

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل پنجم: پارک جنگلی ناهار خوران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
دانش‌آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با انواع جنگل های سرسبز و پارک‌های این استان آشنا می‌شوید

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل پنجم: معرفی مراتع استان گلستان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
استان گلستان با دارا بودن 450 هزار هکتار جنگل، 860 هزار هکتار مرتع ، 680 هکتار زمین‌های زیر کشت زراعی، 32 هکتار باغات و بیش از 4 میلیون دامی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور می‌باشد که با مشاهده این فیلم بیشتر آشنا می‌شویم

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل چهارم: صنایع دستی گنبد‌ کاووس)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
در این فیلم آموزشی با موسیقی سنتی و اشعارمختومقلی فراغی و آرامگاه این شاعر بزرگ اهل سنت و صنایع دستی شهر دوست داشتنی گنبد کاووس آشنا شوید

فیلم آموزش استان شناسی گلستان– پایه دهم (فصل چهارم: تاریخچه گنبد‌ کاووس)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/02/21
شهری در دل استان گلستان قرار دارد که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای این استان شناخته می‌شود که با مشاهده این فیلم با تاریخچه این استان آشنا شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان