X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه دوازدهم (آرایه های ادبی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 21 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه دوازدهم (حل نمونه سئوالات امتحانی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 5 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش دستور زبان فارسی - پایه دوازدهم (بخش چهارم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 19 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان فارسی - پایه دوازدهم (بخش سوم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 18 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش دستور زبان فارسی - پایه دوازدهم (بخش دوم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 13 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش دستور زبان فارسی - پایه دوازدهم (بخش اول)
این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - 2)
این فیلم آموزشی در تاریخ 6 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی -1)
این فیلم آموزشی در تاریخ 5 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای معلم فارسی - پایه اول (صدای اِ ــِـ ـه ه)
در این جلسه از سری فیلم‌های راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی به مبحث صدای ( اِ ــِـ ـه ه ) پرداخته می شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای معلم فارسی - پایه اول (نشانه اُ ــُـ)
در این جلسه از سری فیلم‌های راهنمای معلم به نحوه تدریس نشانه ( اُ ــُـ ) در پایه اول ابتدایی پرداخته شده است....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای معلم فارسی - پایه اول (نشانه ـه ه)
در این جلسه از نحوه آموزش نشانه‌های فارسی به نشانه‌هایی که به یک شکل نوشته می‌شوند ولی چند صدا دارند پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای معلم فارسی - پایه اول (درس خوا)
در این فیلم آموزشی به نحوه تدریس "خوا" در کلاس درس پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
راهنمای معلم فارسی - پایه اول (درس تشدید)
تشدید کلمه‌ای است که در کتاب‌های درسی و در زبان ما وجود دارد. طبق قوانین خط، هرگاه دو صامت همانند به دنبال هم بیایند یکی را می‌نویسیم و به‌ جای دیگری نشانی را به‌عنوان تشدید قرار می‌دهیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه دوم (نیایش)
این فیلم آموزشی در تاریخ 2 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (کاربرد فارسی در زندگی(3))
این فیلم آموزشی در تاریخ 15 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (کاربرد فارسی در زندگی (2))
این فیلم آموزشی در تاریخ 13 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (کاربرد فارسی در زندگی(1))
این فیلم آموزشی در تاریخ 10 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایهاول (مرور دروس هفتم تا چهاردهم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 6 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (مرور دروس اول تا ششم)
این فیلم آموزشی در تاریخ 3 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول
این فیلم آموزشی در تاریخ 1 خرداد 1399 از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

هجری شمسی
۲۳ تير ۱۳۹۹
هجری قمری
۲۱ ذو‌القعدة ۱۴۴۱
میلادی
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.