X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس پنجم: رهایی از قفس)
روزی بود و روزگاری، در شهری، بازرگان ثروتمندی بود که طوطی زیبا و شیرین زبانی داشت. او هر روز با طوطی، سخن می‌گفت و از صحبت‌هایش لذت می‌برد....در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم و فنون ادبی (1) - درس دوم (سازه ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)
شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به‌کار می‌روند. حالت‌هایی چون اندوه، شادی، امید و یأس، حیرت و تعجب، نمودهای عاطفه‌اند که شاعر می‌کوشد آنها را به دیگران انتقال دهد. اساسی‌ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم و فنون ادبی (1) - درس اول (مبانی تحلیل متن)
هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، متن است. به بیان دیگر، هنگامی که از متن، سخن می‌گوییم، خواست ما فقط نوشته‌های روی کاغذ و کتاب نیست؛ صدایی که می‌شنویم، بویی که حس می‌کنیم، رویدادی که می بینیم، مزه‌ای که می‌چشیم و چیزی که لمس می‌کنیم، هر کدام، متن …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس اول: پدربزرگ)
دیشب پدربزرگمآمد به خانه‌ی ماباز او مرا بغل کردبوسید صورتم راشاعر: ناصر کشاورز...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس هفتم: حکایت بهانه)
روزی مردی به خانه بهلول رفت و از او خواست که طنابش را برای مدتی به او قرض بدهد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس دوم: زنگ ورزش)
آن روز هوا بارانی بود باران پاییز که از شب گذشته آغاز شده بود.همچنان نرم نرمک می بارید. معلم ورزش به کلاس آمد و گفت: بچه ها امروز زمین برای نرمش و ورزش مناسب نیست....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه ششم ابتدایی (درس چهارم: داستان من و شما)
من هم مانند شما، موجودی زنده هستم و زندگی من، فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد؛ درست مثل زندگی خود شما. البته این را هم بگویم که عمر من بسیار طولانی تر از زندگی شماست....در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس سوم: چو سرو باش)
حکیمی را پرسیدند: «چندین درخت نامور که خدای عَّزوجل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند؛ مگر سـرو را که ثمره‌ای ندارد. در این چه حکمت اسـت ؟» گفـت: «هـر درختـی را ثمره معین است کهکه به وقتی معلـوم، به وجود آن تـازه آید وگاهی به عدم آن پژمرده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (بخوان و بیندیش: انتظار)
آفتاب، شروع به تابيدن می كند. امروز پوشش سبزم را كنار می زنم و به دنيای اطرافمسلام می كنم: سلام آفتاب! سلام ای ابر سفيد! سلام ای نسيم صبح!...در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دوم: قاضی بست)
و روز دوشـنبه (امیرمسـعود) شـبگیر، برنشسـت و به کران ِ رود هیرمند رفت با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان؛ و تا چاشـتگاه به صید مشـغول بودند. پس، به کران آب فرود آمدند وخیمه‌ها و شراع‌ها زده بودند. از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی‌ها بخواست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی پایه چهارم (درس پنجم: قدم یازدهم)
یکی بود، یکی نبود؛ به جز خدا کسی نبود. زیر گنبد کبود، یک روز صبح زود، یک شیر بزرگ، یک بچه‌ی کوچک به دنیا آورد. کجا؟ توی یک جنگل پر درخت؟ نه! توی یک غار بزرگ؟ نه! او بچه‌اش را توی یک قفس در یک باغ‌وحش، توی یک شهر شلوغ به‌دنیا آورد. چند روز گدشت. شیر کوچولو...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس ششم: مهر و وفا)
حافظ شیرازی یکی از غزل‌سرایان نامدار ادبیات فارسی است که همه ما با اشعار ایشان آشنا هستیم و با دیوان این شاعر انس ویژه‌ای داریم. حال می‌خواهیم یکی از زیباترین اشعار ایشان با نام «مهر و وفا» را بخوانیم و به معنی آن بیندیشیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس پنجم: همای رحمت)
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار زمانی غزلی را درباره حضرت علی(ع) سرود که بعدها به یکی از مهم ترین اشعار مذهبی در مدح امیرالمومنین تبدیل شد. اکنون با روخوانی این غزل شورانگیز همراه شما هستیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - درس سوم (دیوار عدل)
دانش‌آموزان عزیز در این بخش با روخوانی «دیوار عدل» همراه شما هستیم. خواجه نظام‌الملک توسی از نویسندگان و سیاست‌مداران عصر سلجوقی در کتابی به نام سیاست‌نامه مجموعه‌ای از حکمت‌ها، مبانی اخلاقی وآنچه به اصول فرمانروایی مربوط می‌‌شود را نوشته...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس سوم: پاسداری از حقیقت)
ایسـتادگی در برابر بیدادگری‌های اشـخاص و حکومت‌های ظالم در تاریخ همه ملت‌ها دیـده می‌شـود؛ هنگامـی کـه یک ملت یا جامعه به مبارزه با عوامل اسـتبداد و اسـتکبار داخلی یا تجاوز بیگانگان برمی‌خیزد، از سـروده‌ها یـا نوشـته‌هایی بهـره می گیـرد کـه موضـوع اصلـی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (بخوان و بیندیش: در جست و جو)
بالاي درخت كاج، موشكا غمگين و تنها نشسته بود. او مانند هر روز می‌شنيد كه بی بی خدا را صدا می زند؛ امّا مثل هميشه، كسي جوابش را نمی‌داد....در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دوم: دیوار)
بهمـن، پسـر همسـایه، توی حیاط خودشـان دور باغچه می‌گشـت و با آب‌پـاش کوچک خود، گل هـا و سـبزه‌ها را آب مـیداد. منیـژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان‌هایشرا مسـواک می‌کـرد. همان‌طور کـه بی‌حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود......

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس دوم: کوچ پرستوها)
در اوایل بهار، هوا لطیف و دل نشین می‌شود. دشت‌ها جامه‌ی سبز می‌پوشند و درختان، شکوفه می دهند. پرستوها، این پرندگان دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود، باز می گردند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس اول: پیرایه خرد)
در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز.  از قضا، روزی دو صیاد بر آن گذشتند و میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند.  ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادتداشت و بارها دستبرد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس اول: آفریدگار زیبایی)
روزی بهار، تابستان، پاییز و زمستان با هم گفت و گو می‌کردند. صحبت از این بود که هر یک بهتر نقاشی کرد، بماند و بقیه از نقاشی دست بردارند و بروند...

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.