X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
داستان - هیس!
-هیس! زرافه گفت: چرا هیس؟ فیل با خرطومش گوزن را نشان داد. زرافه و فیل به گوزن گفتند؟ چرا هیس؟ گوزن با شاخش خرگوش را نشان داد. سه تایی با هم به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
داستان - تیغ تیغی و تیغ هایش
یک روز موشی بدو بدو رفت پیش تیغ‌تیغی و گفت: آی دندونم، وای دندونم. یه تیغ به من می‌دی تا با اون گردو رو از لای دندونم دربیارم؟ تیغ‌تیغی گفت: نه که نمی‌دم. آخه تیغ‌هایم را خیلی دوست دارم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
داستان - زرنگ آقا ! متشکریم
فرهاد گاو و بز و خروس و مرغ را با دو تا جوجه‌اش لبه‌ی باغچه گذاشت و گفت: تنبل‌آقا! اینجا مزرعه است. حالا بیا به آن‌ها غذا بدهیم. مامان برایش اضافه‌های سبزی و خرده نان آورد و گفت: این هم غذا. فرهاد به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
17 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره دهم)
بچه‌‌‌‌های عزیز آزاده و امین و خانواده‌ی آن‌ها به همراه پدربزرگ و مادربزرگ کنار سفره هفت‌سین نشسته‌اند و منتظر تحویل سال هستند. بیایید با هم داستان نگاره‌ی دهم را بشنویم و ببینیم که آن‌ها در این زمان چه کارهایی انجام دادند و همچنین نحوه تلفظ نشانه (س) و …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
17 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی فارسی - پایه اول (نگاره نهم)
بچه‌‌‌‌های عزیز خانواده‌ی آزاده و امین برای خواندن نماز جماعت به مسجد رفتند. اگر دوست دارید که بدانید آن‌ها در مسجد چه کردند، بیایید با هم داستان نگاره‌ی نهم را بشنویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره هشتم)
بچه‌‌‌‌های عزیز تا به حال به باغ وحش رفته‌اید؟ بیایید با هم نگاره‌ی هشتم را بشنویم و ببینیم که در باغ وحش چه خبر است و شیوه‌ی تلفظ نشانه‌هایی چون (خ) و (ش) را نیز بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره هفتم)
بچه‌‌‌‌های عزیز تا به حال به روستا سفر کرده‌اید؟ بیایید با هم نگاره‌ی هفتم را بشنویم و کمی با روستا آشنا شویم و شیوه‌ی تلفظ نشانه‌هایی چون (ر)، (گ)، (و) و (ل) را نیز بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره ششم)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید داستان نگاره‌ی ششم را بشنویم و با آزاده و امین و خانواده‌ی آن‌‌ها به پارک برویم و همچنین شیوه تلفظ نشانه (ب‌) و (چ) را نیز بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره پنجم)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید داستان نگاره‌ی پنجم را بشنویم و ببینیم که در کلاس درس دانش‌آموزان پسر چه می‌گذرد و درضمن با هم شیوه تلفظ نشانه (ت) را نیز بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره‌ چهارم)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید داستان نگاره‌ی چهارم را بشنویم و ببینیم که آزاده پس از اینکه به مدرسه رسید چه کرد و همچنین با هم شیوه تلفظ نشانه (ک) را هم بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره‌‌‌ سوم)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید با هم در نگاره‌ی سوم همراه آزاده قدم در راه مدرسه بگذاریم و شیوه تلفظ دو نشانه (آ) و (م) را نیز بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره دوم)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید با هم داستان نگاره‌ی دوم را بشنویم و با آزاده که می‌خواهد به مدرسه برود همراه شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه اول (نگاره اول)
بچه‌‌‌‌های عزیز بیایید با هم داستان نگاره اول را بشنویم و با امین و آزاده و خانواده‌‌‌ آن‌ها آشنا شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
داستان - کوه تمیز
تلفن زنگ زد: زززینگ...! فرهاد دوید و گوشی را برداشت و پرسید: بله؟ پدربزرگ بود. گفت: فرهاد جان سلام! به زرنگ آقا بگو می‌خواهم ببرمش کوه. ببین می‌آید؟ فرهاد از خوشحالی بپربپر کرد و گفت: بله. بله. می‌آید. بعد هم به تنبل آقا...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره دهم)
بچه‌های عزیز در فعالیت تعاملی حاضر تصاویری برای شما نمایش داده می‌شود. آن‌ها​ را رنگ کنید و همزمان شیوه نگارش برخی از نشانه‌های فارسی را بیاموزید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره نهم)
بچه‌های عزیز شما با انجام این فعالیت تعاملی می‌توانید هم رنگ‌آمیزی کنید و هم با شکل نگارش نشانه‌های فارسی آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره هشتم)
بچه‌های عزیز در فعالیت تعاملی حاضر شما همزمان با رنگ‌آمیزی تصاویر، شیوه نگارش برخی از ​نشانه‌های فارسی را نیز ​می‌آموزید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره هفتم)
دوستان گلم بیایید با همدیگر این نقاشی زیبا را رنگ‌آمیزی کنیم و در کنار انجام این فعالیت، شیوه نگارش نشانه‌های فارسی را هم یاد بگیریم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره ششم)
بچه‌های عزیز این فعالیت تعاملی در کنار ارائه تصاویری برای رنگ‌آمیزی، به شما یاد می‌دهد​ که چگونه نشانه‌های فارسی را بنویسید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی فارسی - پایه اول (نگاره پنجم)
بچه‌های عزیز برای اینکه شیوه نگارش نشانه‌های فارسی را بهتر فرابگیرید، این فعالیت تعاملی را انجام دهید و تصاویر را مطابق سلیقه خودتان رنگ کنید...

مشاهده

هجری شمسی
۳۰ شهريور ۱۳۹۹
هجری قمری
۱ صفر ۱۴۴۲
میلادی
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.