X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هشتم: دیوار عدل)
عامل شـهری به خلیفه نبشـت که دیوار شهر، خراب شـده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن. در ادامه می‌توانید فایل صوتی این درس دانلود و استفاده نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس نهم: بیداد ظالمان)
شعر زیبای «بیداد ظالمان» اثر زیبای سیف فرغانی را در ادامه به صورت فایل صوتی دریافت نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دهم: دریادلان صف شکن)
غروب روز بیستم بهمن 1364 حاشیۀ اروندرود. تو گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیۀ اروندرود جاری می‌گردد به راستی جز این است؟ اثری زیبا از شهید مرتضی آوینی که در ادامه فایل صوتی آن در دسترس شما عزیزان می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دهم: یک گام فراتر)
شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد...در ادامه فایل صوتی این بخش قابل دسترس می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس یازدهم: خاک آزادگان)
شعری زیبا از سپیده کاشانی تحت عنوان «خاک آزادگان» که در ادامه فایل صوتی آن برای شما قابل دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس یازدهم: شیر زنان ایران)
بیمارستان به همه چیز شبیه بود، جز بیمارستان؛ غلغله بود. ازدحام مردم برای اهــدا و کمک رسانی...بخشی از روانخوانی درس یازدهم کتاب فارسی که در ادامه فایل صوتی آن در دسترس شما عزیزان میباشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دوازدهم: رستم و اشکبوس)
شعری زیبا از شاعر گرانقدر ایران فردوسی، ادامه این شعر در یک فایل صوتی در دسترس شما عزیزان می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس سیزدهم: گردآفرید)
«گردآفرید»حکایتی است زیبا از شاهنامه فردوسی که در ادامه مطلب فایل صوتی آن جهت استفاده شما عزیزان ارایه شده ‌است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس سیزدهم: دلیران و مردان ایران زمین)
شعری در قالب حماسی به عنوان دلیران و مردان ایران زمین از سروده‌های محمود شاهرخی که در ادامه مطلب می‌توانید به فایل صوتی آن گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس چهاردهم: طوطی و بقال)
«طوطی و بقال» حکایتی زیبا از کتاب مثنوی معنوی مولوی، در ادامه فایل صوتی آن جهت دانلود و استفاده شما عزیزان آماده گردید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس چهاردهم: ای رفیق)
«ای رفیق» حکایتی زیباست از کتاب اخلاق محسنی در این بخش فایل صوتی آن در دسترس شما عزیزان می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس شانزدهم: خسرو)
داستانی شنیدنی به نام «خسرو» اثر عبدالحسین وجدانی که در ادامه فایل صوتی آن در دسترس شما دانش آموز عزیز می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس شانزدهم: طراران)
حکایتی شنیدنی از کتاب لطایف الطوایف اثر فخر الدین علی صیفی که فایل صوتی آن در ادامه قابل دسترس می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هفدهم: سپیده دم)
اثری زیبا با اندکی تغییر از سمفونی پنجم جنوب که در ادامه مطلب فایل صوتی آن جهت دانلود و ذخیره در دسترس می‌باشد.در ادامه به فایل صوتی آن گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هفدهم: مزار شاعر)
«مزار شاعر» حکایتی از تیمور لنگ به قلم فرانسوا کوپه که در این بخش فایل صوتی آن برای شما عزیزان بار گذاری گردیده است ودر ادامه می توانید به آن گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هجدهم: عظمت نگاه)
ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی،دلم می‌خواهد که این کتاب شوق پرواز را در تو برانگیزد...این فایل صوتی به متن درس هجدهم «عظمت نگاه» می‌پردازد.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هفتم: بوی گل و ریحان)
شعری زیبا از شاعر پر آوازه ایران، سعدی با عنوان «بوی گل و ریحان» که در ادامه می توانید به فایل صوتی آن گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس هفتم: جمال و کمال)
بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است...در ادامه به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس ششم: حقه راز)
روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: «ای شیخ آمده‌ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی» شیخ گفت : «باز گرد تا فردا» ...حکایتی زیبا از کتاب اسرارالتوحید محمد منور برای شما دانش آموز گرانقدردر نظر گرفته شد که در ادامه می توانید به فایل صوتی آن گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (3) - پایه دوازدهم ( ستایش، ملکا ذکر تو گویم)
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  /  نروم جز به همان ره که تواَم راه نمایی *** همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم  /  همه توحید تو گویم که به توحید سزایی...

مشاهده

هجری شمسی
۲۵ فروردين ۱۴۰۰
هجری قمری
۱ رمضان ۱۴۴۲
میلادی
۱۴ آوریل ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.