X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فارسی - پایه چهارم (کاربرد فارسی در زندگی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 11 خرداد 1399 از شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی نگارش فارسی - پایه چهارم (انشاءنویسی و بندنویسی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 2 خرداد 1399 از شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تمرین املا و تمرین نگارش - پایه پنجم
این فیلم آموزشی در تاریخ 6 خرداد 1399 از شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب خط خطکی فوتش کن
دوستی خنده و شادی است و کمک می‎کند تو خودت و دیگران را بهتر بشناسی. مارمولک خط‌خطی تنها و غمگین روی درخت نشسته است. زیر درخت، قورباغه‌ها با قاصدکی بازی می‎کنند. آن‌ها قاصدک را به هر طرف فوت می‎کنند تا اینکه باد قاصدک را روی شاخه درخت می‎اندازد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب پستچی فضول
خانم شارلوت پس از اخراج از کارخانه نودلیت‌سازی، به شغل پستچی‌گری مشغول است. او که خیلی کنجکاو و فضول است، هر روز با خواندن یکی از نامه‌ها، سعی می‌کند تا اگر خبر بدی در آن نامه نوشته شده، خبر را تغییر دهد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش (2) - پایه یازدهم
آثارمعتبرادبی ومتون مذهبی وميراث فرهنگی از طريق نوشتار در دسترس جامعه قرارمی گيرد. هر کتاب،در حقیقت،تجربه‌ای ازنوشتن رابه همراه دارد. خواندن دقیق کتاب‌های مناسب،می‌تواندسرمشق درس اندیشی وآسان نویسی باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب علوم و فنون ادبی (2) - پایه یازدهم
کتاب علوم و فنون ادبی پایۀ یازدهم، از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است: درس اول: تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی؛ درس دوم: موسیقی شعر (عروض)؛ درس سوم: زیبایی‌شناسی شعر (آرایه‌های ادبی)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب علوم و فنون ادبی (1) - پایه دهم
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد، زیرا از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است. ادب و فرهنگ ایران اسلامی، عصارۀ افکار و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش (1) - پایه دهم
زبان فارسی یكی از چند زبان فاخری است كه از گذشته‌های دور، آثار مكتوب ارزشمندی از آن برجای‌مانده است. این زبان كه دربردارندۀ ارزش‌های والای انسانی است، قرن‌های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (3) - پایه دوازدهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه دوازدهم از درس «فصل شکوفایی» تا درس «نیایش» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (3) - پایه دوازدهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه دوازدهم از درس اول تا درس «بوی جوی مولیان» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش - پایه نهم
نوشتن در جهان امروز، یکی از مهارت‌های بهتر زیستن است. از دید ما، توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیه زندگی اجتماعی و مؤثرترین راه ارتباطی در فضای رسانه‌های نوپدید است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش - پایه هشتم
نوشتن در دنیای امروز، یکی از مهارت‌های بهتر زیستن و از توانایی‌های زبانی است که در پی سه مهارت دیگر (گوش دادن، سخن گفتن و خواندن) جای می‌گیرد.گوش دادن و سخن گفتن را از خُردسالی به‌طور تدریجی و طبیعی فرامی‌گیریم؛ خواندن را پس از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش- پایه هفتم
هر کتاب، در حقیقت، تجربه‌ای از نوشتن را با خود به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتاب‌های مناسب، می‌تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. کتاب‌خوانی یکی از شگردها و شیوه‌های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی‌های ذهن و زبان در نوشتن است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نامه صوتی امام موسی صدر به دکتر صادق طباطبایی
«سفارش ماندگار» عنوان نامۀ صوتی امام موسی صدر است که شبِ پیش از سفر خواهرزاده‌اش به آلمان بر روی نوار کاست ضبط کرده است. ایشان در این نامۀ شفاهی سفارش‌های خود را به خواهرزاده‌اش می‌گوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (1) - پایه دهم
آثار ادبی ایران، آیینه اندیشه‌ها، باورها، هنرمندی‌ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه‌ها و خطرگاه‌ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران‌زمین، جلوه‌گاه آثار منظوم و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "یک گام فراتر" تا درس "عظمت نگاه" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (2) - پایه یازدهم
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چراکه از یک‌سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "به نام کردگار" تا درس "دریادلان صف‌شکن" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (2) - پایه یازدهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس نهم تا درس هجدهم با عنوان «آغازگری تنها» تا «خان عدل» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

هجری شمسی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۱ شوّال ۱۴۴۱
میلادی
۴ ژوئن ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.