X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
154
0

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- بوی گل و ریحان ها)

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
0
55
0

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- حقۀ راز)

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: ای شیخ آمده‌ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی. شیخ گفت : «باز گرد تا فردا.»
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
0
47
0

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- شعر مهر و وفا)

هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
0
25
0

اینفوگرافی فارسی و نگارش- پایه دهم (درس ششم- نوشته های عینی)

نوشته انواعی دارد؛ در اين اینفوگراف مراحل نوشتن متن عینی را مشاهده می‌کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
0
28
0

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- بوی گل و ریحان ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- حقۀ راز)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: ای شیخ آمده‌ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی. شیخ گفت : «باز گرد تا فردا.»

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس پنجم- شعر مهر و وفا)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد

اینفوگرافی فارسی و نگارش- پایه دهم (درس ششم- نوشته های عینی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
نوشته انواعی دارد؛ در اين اینفوگراف مراحل نوشتن متن عینی را مشاهده می‌کنید

اینفوگرافی فارسی و نگارش- پایه دهم (درس چهارم- عینک نوشتن)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
منظور از عینک نوشتن نوع نگاه نویسنده به موضوع است

کتاب گویا فارسی و نگارش- پایه دهم (درس سوم- روزی ده و روزی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/20
یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت:

برچسب‌ها:
نویسندگان