X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فطرت
فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم مفهوم فطرت توضیح داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ملاک فطرت
فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم ملاک فطرت توضیح داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت - رشته علوم انسانی
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز - رشته علوم انسانی
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه دوم (نماهنگ هر چه که بیند دیده)
هر چه که بیند دیده خدایش آفریدهخورشید و ماه تابان ستاره درخشاندرخت و سبزه و گل سوسن و سرو و سنبلجنگل و دشت و دریا پرندگان زیبااین همه را به قدرت خدا نموده خلقت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه سوم (نماهنگ شهر آسمان - خدا چه آفریده؟)
پرنده ای که توی آسمونه -هرطرفی پر میزنه می خونه -درختی که دوست میشه با پرنده -غنچه ای که گل میشه و می خنده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه سوم (غروب یک روز بهاری)
خدایا، به پدر و مادرم سلامتی بده. خدایا، کمکم کن تا آن ها همیشه از من راضی باشند. خدایا، مراقب برادر و خواهرهای خوب و مهربان من هم باش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه سوم (همیشه با من)
محمد از خیمه بیرون آمد. نگاهی به اطراف انداخت. همه جا خلوت بود. صبح خیلی زود، فرزندان حلیمه گوسفندان را به چرا برده بودند. به خیمه برگشت و به دایه‌اش حلیمه گفت: مادر جان، چرا من...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه سوم (کاخ نمرود - بخش 2)
ابراهیم پیامبر خدا بود که مردم بابل را به خدا پرستی دعوت می‌کرد. او از نوجوانی تنها خدای یگانه را می‌پرستید؛ اما عده‌ای از مردم بابل بت پرست بودند. عده‌ای ماه، خورشید و ستارگان را می‌پرستیدند و عده‌ای هم نمرود، پادشاه سرزمین بابل را خدای...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه سوم (کاخ نمرود - بخش 1)
ابراهیم پیامبر خدا بود که مردم بابل را به خدا پرستی دعوت می‌کرد. او از نو جوانی تنها خدای یگانه را می‌پرستید؛ اما عده ای از مردم بابل بت پرست بودند. عده ای ماه، خورشید و ستارگان را می‌پرستیدند و عده‌ای...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا هدیه های آسمان - پایه دوم (نماهنگ آواز گنجشک)
وقت سحر بود -گنجشک نازی -بر روی شاخه -می کرد بازی -جیک جیک گنجشک...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه دوم (نماهنگ خدای مهربونم خدای آسمونی)
وقتی قدم می زارم توی مسیر راهت-ز هر طرف می بینم سمت منه نگاهت-خدای دشت و صحرا خدای آسمونی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هدیه های آسمان - پایه دوم (خاطره ی ماه)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی امین برادر مینا است. آن‌ها دوست دارند کنار مادر بزرگ بنشینند و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش پیام های آسمان - پایه هفتم (طوفان شن)
این فیلم آموزشی مربوط به کتاب پیام‌های آسمان پایه هفتم، فصل اول،‌ درس دوم استعانت از خدا​ است؛‌ که اشاره به امداد غیبی خداوند منان در خصوص حادثه طبس برای فراری دادن نیروهایشان در داخل ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد صحرای طبس شدند و فقط طوفان شن …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش پیام های آسمان - پایه هفتم ( نتیجه کمک به نیازمندان)
این فیلم آموزشی مربوط به کتاب پیام‌های آسمان پایه هفتم، فصل دوم،‌ درس چهارم عبور آسان است؛‌ که به فضیلت اخلاقی کمک به دیگران بخصوص افراد نیازمند اشاره دارد و اینکه انجام بخشش و خوش اخلاقی با دیگران می تواند مسیر مرگ...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش پیام های آسمان - پایه هشتم (بخشش دیگران)
این فیلم آموزشی مربوط به کتاب پیام‌های آسمان پایه هشتم، فصل اول،‌ درس دوم است؛‌ که بخشی از سخنان گرانبهای استاد بزرگ آیت الله مجتهدی تهرانی در خصوص چگونگی دعا کردن و طلب بخشش از دیگران و در خواست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش پیام های آسمان - پایه هشتم (مهربانی امام)
این فیلم آموزشی مربوط به کتاب پیام‌های آسمان پایه هشتم، فصل سوم،‌ درس چهارم است؛‌ که انسان را به دوستی و مودت با پیامبر اکرم (ص) و امامان دعوت می‌کند و اشاره به این موضوع دارد که راهنمایی‌ها و سخنان این بزرگواران بر اساس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش پیام های آسمان - پایه هشتم (شگفتی آسمان)
این فیلم آموزشی مربوط به کتاب پیام‌های آسمان پایه هشتم، فصل اول،‌ درس اول است؛‌ که انسان را به نگرش و دقت در چگونگی و شگفتی خلقت کهکشان ها دعوت می کند تا با تفکر در عظمت آنها، پی به...

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.