X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
38
0

فیلم آموزش فطرت

فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم مفهوم فطرت توضیح داده شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
0
28
0

فیلم آموزش ملاک فطرت

فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم ملاک فطرت توضیح داده شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
0
26
0

فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
0
35
0

فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
0
9
0

فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت - رشته علوم انسانی

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
0
13
0

فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز - رشته علوم انسانی

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24

فیلم آموزش فطرت

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم مفهوم فطرت توضیح داده شده است

فیلم آموزش ملاک فطرت

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می‌‌گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی‌هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان‌ها با این ویژگی‌های خاص شناخته می‌شوند. در این فیلم ملاک فطرت توضیح داده شده است

فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است

فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است

فیلم آموزش قرآن کتاب هدایت - رشته علوم انسانی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم این موضوع تشریح شده است

فیلم آموزش با موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی امروز - رشته علوم انسانی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/24
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است. خداوند متعال می‌فرمایند ما از هیچ موضوعی در قرآن فروگذار نکردیم. در این فیلم در قالب یک فیلم کوتاه به موضوع مهجور ماندن قرآن در زندگی‌های امروز اشاره شده است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.