X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
15
0

کتاب جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران - پایه دوازدهم

کتاب پیشرو تحت عنوان «جریانشناسی فکری ایران معاصر» این امکان را به دانش‌آموز می‌دهد که حوادث اطراف خود را در یک چهارچوب کلان، فهم و تحلیل کند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/01
0
22
0

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: قرض الحسنه)

قرض دادن نوعی انفاق مستحب است که بسیار بر آن تأکید شده است. این عمل تا آن اندازه ارزشمند است که در دین اسلام برای صدقه دادن ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار داده شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
0
15
0

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: فلسفه انفاق)

خداوند در قرآن کریم همواره انسان‌ها را به بخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق کرده و این اعطای مال را انفاق نام نهاده است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
0
16
0

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: زکات واجب و مستحب)

زکات در اصل به معنای پاک شدن از دل بستگی‌ها و آلودگی‌هاست و به نوعی از انفاق گفته می‌شود که به برخی از دارایی‌های انسان تعلق می‌گیرد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
0
14
0

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: خمس)

هرکسی که از طریق تجارت، صنعت، کشاورزی یا کسب های دیگر، مالی به دست آورد،باید سال مالی  داشته باشد و در انتهای سال مالی، به اموال او خمس تعلق میگیرد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
0
20
0

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: وقف)

وقف به این معناست که انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی‌هایش را از اختیار خود خارج کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران (عموم مردم، فقرا، ایتام، و... ) قرار دهد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15

کتاب جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران - پایه دوازدهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/01
کتاب پیشرو تحت عنوان «جریانشناسی فکری ایران معاصر» این امکان را به دانش‌آموز می‌دهد که حوادث اطراف خود را در یک چهارچوب کلان، فهم و تحلیل کند

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: قرض الحسنه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
قرض دادن نوعی انفاق مستحب است که بسیار بر آن تأکید شده است. این عمل تا آن اندازه ارزشمند است که در دین اسلام برای صدقه دادن ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار داده شده است

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: فلسفه انفاق)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
خداوند در قرآن کریم همواره انسان‌ها را به بخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق کرده و این اعطای مال را انفاق نام نهاده است.

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: زکات واجب و مستحب)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
زکات در اصل به معنای پاک شدن از دل بستگی‌ها و آلودگی‌هاست و به نوعی از انفاق گفته می‌شود که به برخی از دارایی‌های انسان تعلق می‌گیرد

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: خمس)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
هرکسی که از طریق تجارت، صنعت، کشاورزی یا کسب های دیگر، مالی به دست آورد،باید سال مالی  داشته باشد و در انتهای سال مالی، به اموال او خمس تعلق میگیرد

فیلم آموزش پیام های آسمان – پایه نهم (درس یازدهم: وقف)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/04/15
وقف به این معناست که انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی‌هایش را از اختیار خود خارج کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران (عموم مردم، فقرا، ایتام، و... ) قرار دهد

برچسب‌ها:
نویسندگان