X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم
ارتباط بین ریاضیات مدرسه‌ای و محیط پیرامون و کاربردهای این دانش در زندگی روزمره، که به وضوح در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است، به صورت تدریجی خود را در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد. تلاش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار(3)-فصل الگوهای غیرخطی- پایه دوازدهم
فصل آخر کتاب ریاضی و آمار 3 مربوط می شود به بحث الگوهای غیر خطی.که بهترین الگوهای غیر خطی تصاعد ها و یا دنباله های هندسی هستند.در ابتدا این فصل قبل از پرداختن به مسایل دنباله هندسی ابتدا یک مثال زده می شود تا دانش آموز متوجه شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار(3)-فصل الگوهای خطی- پایه دوازدهم
مهم ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول ها، الگوریتم ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آنها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه ای نخواهد داشت. فرصت حضور دانش آموز در کلاس درس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار(3)- فصل آمار و احتمال- پایه دوازدهم
کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است. یکی از تفاوت های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است. همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - بررسی کلیات کتاب های ریاضی 3 و حسابان 2 - پایه دوازدهم
در فیلم آموزشی پیش رو، کلیاتی راجع به دو کتاب ریاضی 3 و حسابان 2 توضیح داده شده است. در کتاب ریاضی جدید سعی شده است فرصت و مجالی برای یادگیری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد...

مشاهده

سید حمزه انتظار
سید حمزه انتظاربه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: جواب حاصل رابدست آورید
5+

مشاهده

فهیمه قنبری
فهیمه قنبریپرسشی را مطرح کرد:
1 هفته پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: جواب حاصل رابدست آورید
=(2÷10-)-

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس هفدهم تا بیست و چهارم
در فیلم‌های آموزشی پیش رو اهدافی از قبیل نوشتن جمع متناظر، درک رابطه بین الگوهای هندسی، خواندن و نوشتن عددهای مضرب ده، درک اعداد 20 تا 99، جمع مضارت عدد ده به صورت ذهنی و ... آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس نهم تا شانزدهم
در فیلم‌های آموزشی پیش رو اهدافی از قبیل نوشتن صحیح نماد عدد پنج، نشان دادن عدد بزرگتر از عدد پنج، درک مفهوم تساوی با شمردن تعداد اعضاء دو دسته و درست کردن دسته‌هایی با تعداد مساوی، آموزش نماد تساوی و نوشتن یک تساوی عدد و ... آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس اول تا هشتم
در کتاب ریاضی اول دبستان تلاش شده است با روش‌های آموزشی جدید دانش‌آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری، نقش فعال ایفا کنند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی و آمار (3) - پایه دوازدهم
دنیای امروز پر از اطلاعاتی است که ما در بخش‌های مختلف زندگی با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم؛ بنابراین، برای اینکه بتوانیم بهتر زندگی کنیم و دربارهٔ مسائل مختلف بهتر تصمیم بگیریم، لازم است بتوانیم این اطلاعات را به خوبی درک و تحلیل کنیم. درک صحیح شاخص‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی چهارم دبستان - فصل هفتم
فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان علاوه بر قسمت حل مسئله که به یادآوری راهبردهای حل مسئله ساده‌تر و حدس و آزمایش می‌پردازد شامل دو درس است. در درس اول نمودار خط شکسته آموزش داده می‌شود. در درس دوم نیز که موضوع احتمال را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی چهارم دبستان - فصل ششم
فصل ششم ریاضی پایه چهارم دبستان شامل چهار درس می‌باشد. درس اول این فصل با نام عمود و موازی ارائه شده است. همان‌طور که از عنوان این درس مشخص است در بخش اول به مفهوم عمود و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی چهارم دبستان - فصل پنجم
درس اول از فصل پنجم با موضوع عدد مخلوط ارائه شده است. موضوع عدد مخلوط در سال‌های گذشته مطرح شده است اما در این مقطع فقط اسم عدد مخلوط و نماد آن...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی چهارم دبستان - فصل چهارم
این فصل از کتاب ریاضی چهارم دبستان شامل چهار بخش می‌باشد. در بخش اول مفهوم زاویه، نام‌گذاری آن مطرح سپس لزوم استفاده از واحد برای اندازه‌گیری زاویه‌ها آموزش داده شده است و در ضمن واحد درجه و ابزار نقاله و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی چهارم دبستان - فصل سوم
در این فصل عملیات ضرب و تقسیم آموزش داده می‌شود. ابتدا ضرب یک عدد یک رقمی در یک عدد چند رقمی از کلاس سوم یادآوری و روش خلاصه‌نویسی آن آموزش داده می‌شود. سپس ضرب دو عدد دو رقمی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
هندسه (3) - پایه دوازدهم
هندسه علم مطالعه انواع مختلف اشکال و خصوصیات آن‌ها و برقراری ارتباط میان اشکال، زوایا و فواصل است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب حسابان (2) - پایه دوازدهم
حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می‌شود یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از تحول جبر و هندسه ناشی شده است. حسابان خود دو شاخه اصلی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی (۳) - پایه دوازدهم
اگر مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد ودستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آن‌ها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضی است که با عناصر گسسته سروکار دارد که از جبر و حساب استفاده می‌کند. امروزه به صورت افزاینده‌ای در رشته‌های کاربردی همچون ریاضیات و علم کامپیوتر استفاده می‌شود. همچنین یک ابزار...

مشاهده

هجری شمسی
۲۸ مهر ۱۳۹۷
هجری قمری
۱۰ صفر ۱۴۴۰
میلادی
۲۰ اکتبر ۲۰۱۸
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.