X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه دوم (فصل اول: جمع و تفریق - 2)
دانش‌آموزان عزیز امروز با ادامه‌ی تدریس مبحث جمع و تفریق همراه شما هستیم. ابتدا شمارش پنج‌تا پنج‌تا و ده‌تا ده‌تا را مرور می‌کنیم و بعد تمرین‌های صفحه‌ی 11 و 12 کتاب را حل می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه دوم (فصل اول: جمع و تفریق - 1)
دانش‌آموزان عزیز در برنامه امروز تدریس ریاضی به موضوع جمع و تفریق اعداد و شمارش می‌پردازیم. در این قسمت همزمان با حل تمرین‌های صفحه‌ی 10 و 11 کتاب، مطالب مفیدی درباره‌ی جمع و تفریق می‌آموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه اول (درس سوم: شمارش اعداد)
بچه‌های عزیز سلام. امروز با ادامه آموزش درس سوم ریاضی همراه شما هستیم. در این برنامه قرار است فعالیت‌های صفحه 18 و 19 کتاب را با کمک معلم محترم حل و بررسی کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه اول (درس سوم: آموزش اعداد)
بچه‌های عزیز در این جلسه از آموزش ریاضی، صفحات 17 و 18 کتاب را بررسی و تمرین‌های آن را انجام می‌دهیم تا با شمارش اعداد، الگویابی و نام شکل‌ها بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه چهارم (فصل اول: ماشین وروردی و خروجی)
دانش‌آموزان عزیز در سال گذشته درباره ماشین‌های ورودی و خروجی خواندیم. یاد گرفتیم این ماشین‌ها مانند یک کارخانه هستند که مواد اولیه را دریافت می‌کنند و تغییرهایی روی آن صورت می‌گیرد و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه سوم (فصل اول: ماشین های ورودی و خروجی - 2)
دانش‌آموزان عزیز به اطراف خودتان نگاه کنید؛ بسیاری از وسایلی که ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم به شکل مکعب و مکعب مستطیل هستند. در این جلسه در کنار آموزش ریاضی می‌خواهیم با همدیگر یک مکعب بسازیم برای...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه اول (درس سوم)
دانش‌آموزان عزیز در برنامه امروز صفحات اول درس سوم ریاضی (صفحات 15 و 16) را با راهنمایی معلم یاد می‌گیریم. در ادامه هم با انجام چند دست‌ورزی آموزش خود را تکمیل می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش در جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: جمع اعداد - 2)
​دانش‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش مبحث جمع اعداد را بیشتر بیاموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: جمع اعداد - 1)
دانش‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی مبحث جمع اعداد تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: آشنایی با اعداد)
دانش‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش، درباره‌ی مبحث آشنایی با اعداد تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: شمارش و شناخت اعداد)
دانش‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش با مبحث شمارش و شناخت اعداد بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه دوم (فصل پنجم: اندازه گیری)
دوستان گرامی فعالیت تعاملی حاضر دربرگیرنده‌ی مبحث اندازه‌گیری از فصل پنجم کتاب ریاضی است. شما  توسط این برنامه با متر، سانتی‌متر،‌ خط‌کش و اندازه‌گیری طول آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه دوم (فصل چهارم: معرفی پول)
دوستان گرامی در فعالیت تعاملی حاضر مجموعه تمرین‌هایی گنجانده شده است که مربوط به مبحث معرفی پول از فصل چهارم کتاب ریاضی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه دوم (فصل چهارم: عددهای سه رقمی)
دوستان گرامی در فعالیت تعاملی حاضر مجموعه تمرین‌هایی گنجانده شده است که به شما در یادگیری و آشنایی با اعداد سه رقمی کمک می‌کند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه ششم (فصل اول: تمرینات الگوهای عددی - 2)
دانش‌‌‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس ریاضی، تمرین‌های صفحات 8 و 9 کتاب که مربوط به مبحث الگوهای عددی است، حل و بررسی می‌شود. شما با تماشای این برنامه می‌توانید با مبحث‌های گسترده‌نویسی، مقایسه اعداد، گفتمان و تکنیک نصف کردن آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه ششم (فصل اول: تمرینات الگوهای عددی - 1)
دانش‌‌‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس ریاضی، تمرین‌های صفحات 6 تا 7 کتاب که مربوط به مبحث الگوهای عددی است، حل و بررسی می‌شود. شما با تماشای این برنامه می‌توانید نکته‌های مهم این مبحث را بیاموزید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: معرفی میلیارد)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس می‌توانید مهم‌ترین نکات مربوط به صفحات 6 و 7 کتاب ریاضی، با نام معرفی میلیارد را فرابگیرید. این برنامه شامل حل تمرین‌ها و الگوهای عددی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: تمرینات مبحث عددنویسی و الگوها در تقسیم)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس، به حل تمرین‌های صفحه 4 و 5 کتاب ریاضی با عنوان مبحث عددنویسی و الگوها در تقسیم می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه چهارم (فصل اول: الگوها - 3)
دانش‌آموزان عزیز با ادامه درس الگوها در خدمت شما هستیم. در این جلسه درباره الگوهای جمع و تفریق و الگوهای ضرب بیشتر صحبت خواهیم کرد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه چهارم (فصل اول: الگوها - 2)
دانش‌آموزان عزیز، الگویابی یکی از راهبردهای حل مسئله است که کاربرد بسیار زیادی دارد به همین جهت از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. همان‌گونه که می‌دانید الگوها یا هندسی هستند یا عددی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول ابتدایی (درس شانزدهم)
فیلم آموزشی حاضر مربوط به درس شانزدهم کتاب ریاضی است. شما با تماشای این برنامه می‌توانید مفاهیم زیر را مرور کنید: چوب خط و شمارش اشکال؛ دسته‌بندی و شمارش دسته‌ها؛ حل جدول شگفت‌انگیز؛ کار با ابزار، خواندن ساعت و اندازه‌گیری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول ابتدایی (درس نهم)
فیلم آموزشی حاضر مربوط به درس نهم کتاب ریاضی و دربرگیرنده مفاهیم و مطالب زیر است: حل تمرین‌هایی درباره‌ی چوب خط و شمارش اشکال؛ نمایش نحوه‌ی نگارش عدد 5 و 0؛ حل تمرین‌هایی با موضوع وصل کردن دو نیمه‌ی شکل‌های مثل هم به یکدیگر؛ حل جدول شگفت‌انگیز...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه چهارم (فصل اول: الگوها - مبحث الگوی ضرب)
دانش‌آموزان عزیز سال‌های پیش با الگوهای عددی و هندسی (شکلی) و همچنین الگوهای جمع و تفریق آشنا شدید. در این جلسه الگوی ضرب که مانند الگوی جمع، نوعی الگوی افزایشی است را می‌آموزید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه دوم (فصل اول: مسئله، رسم شکل)
بچه‌های نازنین امروز در این برنامه قصد داریم که تمرین‌‌‌‌‌‌‌های مبحث رسم شکل و حل مسئله را با کمک معلم انجام دهیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه دوم (فصل اول: دسته های یکی و ده تایی)
بچه‌های نازنین امروز در این برنامه قصد داریم که تمرینات صفحه 5 و 6 کتاب ریاضی را حل کنیم. این تمرین‌ها به شما کمک می‌کند که عددنویسی و حروف نویسی را یاد بگیرید و مبحث دسته‌های ده‌تایی و یکی را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه ششم (فصل اول: صفحات 4 تا 6)
دانش‌‌‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس ریاضی، تمرین‌های صفحات 4 تا 6 کتاب که مربوط به مبحث الگوهای عددی است، حل و بررسی می‌شود. شما با تماشای این برنامه می‌توانید نکته‌های مهم این مبحث را به کمک معلم مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: عددنویسی و الگوها - مبحث ارزش مکانی اعداد)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس می‌توانید مهم‌ترین نکات مربوط به صفحات آغازین فصل اول کتاب ریاضی، با نام عددنویسی و الگوها، را فرابگیرید. این برنامه شامل حل تمرین‌هایی است که دربرگیرنده‌ی نکات زیر هستند: درک روابط بین ارزش مکانی رقم‌ها و طبقه‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه سوم (فصل اول: ماشین های ورودی و خروجی - 1)
دانش‌آموزان عزیز می‌خواهیم در این جلسه با ماشین‌های ورودی و خروجی آشنا شویم. اگر به اطراف خود نگاه کنیم ماشین‌های زیادی می‌بینیم؛ مانند ماشین لباسشویی. درواقع ماشین‌ها وسایلی هستند که کارها را برای ما راحت‌تر می‌کنند. در ریاضی هم ماشین‌هایی داریم که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس ریاضی - پایه اول (درس دوم: صفحه 13 و 14)
بچه‌های خوبم امروز می‌خواهیم با صفحه شطرنجی آشنا شویم و در ادامه تمرین صفحه 13 و 14 کتاب را حل کنیم. با این تمرین‌ها یک بار دیگر آنچه درباره‌ی شمارش آموخته‌ایم مرور می‌کنیم...

مشاهده

هجری شمسی
۲ آبان ۱۳۹۹
هجری قمری
۶ ربیع‌الاول ۱۴۴۲
میلادی
۲۳ اکتبر ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.