X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارت های جبری)
در فصل سوم کتاب ریاضی به موضوع عبارت‌های جبری اشاره دارد که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: نمودار دایره ای)
بعضی از داده‌ها و اطلاعات به نسبتی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شده است. در این موارد می‌توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را روی دایره رسم کرد. در نمودار دایره‌ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: روابط بین زاویه ها)
به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می‌بینید؟ ما در دنیایی از شکل‌ها و حجم‌ها زندگی می‌کنیم. انواع خطوط نیز به صورت‌های مختلف در زندگی ما دیده می‌شوند. خط، نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه‌اند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: زاویه های متمم و مکمل)
در ریاضیات برای نام‌گذاری شکل‌ها از حروف انگلیسی استفاده می‌کنیم. به طور معمول نقطه را با حروف بزرگ انگلیسی نام‌گذاری می‌کنیم و برای نام‌گذاری امتداد خط که در شکل با پیکانه نشان می‌دهیم از حروف کوچک استفاده می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل چهارم: شکل های هم نهشت)
اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، می‌گوییم این دو شکل با هم هم‌نهشت (مساوی) هستند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل پنجم: کوچکترین مضرب مشترک)
کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد، اولین مضرب مشترک آن دو عدد است. مضرب‌های مشترک بعدی را با داشتن اولین مضرب مشترک می‌توان پیدا کرد. کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد a و b را به طور اختصار ک.م.م می‌گویند و به صورت [b و a ] نمایش می‌دهند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل ششم: محاسبه مساحت حجم های اصلی)
دبستان آموختید که حجم یک مکعب مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول، عرض و ارتفاع. با توجه به درس جبر که در فصل قبل آموختید، حجم مکعب مستطیل را با یک رابطه جبری نشان دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل ششم: حجم و سطح)
با حرکت یک سطح در فضا، حجم ساخته می‌شود. همین کار را برای شکل‌های دیگر نیز می‌توان انجام داد تا حجم‌های دیگری ساخته شوند. در سال‌های بعد در این مورد بیشتر توضیح داده خواهد شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)
امید می‌داند که نوه چند نفر است؟ این چهار نفر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های امیدند. او می‌خواهد بداند که نتیجه (به فرزند نوه، نتیجه می‌گویند) چهار نفر است. امید برای پاسخ سؤال خود شکلی کشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار انتقال)
فصل هشتم کتاب ریاضی به مبحث بردار انتقال می‌پردازد که در ادامه می‌توانید فیلم آن را مشاهده نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه هفتم (فصل نهم: معرفی آمار)
برای مقایسه و بررسی بهتر داده‌های آماری از انواع نمودارها استفاده می‌شود برای مثال نمودار میله‌ای برای مقایسۀ تعداد. در حال حاضر نرم افزارهای زیادی برای رسم انواع نمودارها وجود دارند. آنچه اهمیت دارد رسم نمودار نیست؛ بلکه انتخاب نمودار است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی(1) – فصل چهارم (درس اول: معادلات درجه دوم)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث حل معادله درجه دوم و نمودار و همچنین با علامت دلتا که ضریب x=2 می باشد بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی(1) – فصل سوم (درس چهارم: اتحاد مربع سه جمله‌ای)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث اتحاد مربع سه جمله‌ای بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک مفهوم حد، حد تابع ها - بخش اول (پودمان دوم)
دراین فیلم به محاسبه حد تابع ها و یاد آوری اتحاد ها و تجزیه عبارت های جبری پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک مفهوم حد، حد تابع ها - بخش دوم (پودمان دوم)
در این فیلم به حل تمرین شش از صفحه ۵۳ کتاب درسی پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک حد ـ حد تابع ها (پودمان دوم)
در این فیلم به حل کار در کلاس یک از دودمان دوم پرداخته شده است این فیلم آموزشی متناسب با پودمان دوم کتاب ریاضی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مرور قوانین حد گیری (پودمان دوم)
در این فیلم به مرور قوانین حد گیری پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مقاسیه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها - حل کار در کلاس صفحه ۸۴ (پودمان سوم)
در این فیلم به حل کار در کلاس از صفحه ۸۴ پودمان سوم پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک مفهوم مشتق حل مثال ۹ صفحه ۱۰۳ (پودمان چهارم)
در این فیلم به حل تمرین ۹ صفحه ۱۰۳ پودمان چهارم پرداخته شده است این فیلم آموزشی متناسب با پودمان چهارم کتاب ریاضی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک مفهوم مشتق حل تمرین ۳ صفحه ۱۰۵ (پودمان چهارم)
در این فیلم به حل تمرین ۳ صفحه ۱۰۵ پودمان چهارم پرداخته شده است این فیلم آموزشی متناسب با پودمان چهارم کتاب ریاضی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش درک مفهوم مشتق حل مثال ۱۰ صفحه ۱۰۹ (پودمان چهارم)
در این فیلم به حل تمرین ۱۰صفحه ۱۰۹ پودمان چهارم پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش محاسبه مشتق تابع ها (پودمان پنجم)
در این فیلم به آموزشمحاسبات مشتق تابع ها می پردازد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تابع های صعودی و نزولی و مشتق های آن (پودمان پنجم)
این فیلم به اموزش تابع های صعودی ونزولی و مشتق های آن می پردازد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل مسئله 3 صفحه 16)
در این فیلم آموزشی حل مسئله 3 صفحه 16 را مشاهده می کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل مسئله 4 صفحه 10)
در این فیلم آموزشی حل مسئله 4 صفحه 10 را مشاهده می کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل مسئله 4 صفحه 17)
در این فیلم آموزشی حل مسئله 4 صفحه 17 را مشاهده می کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل مسئله 7 صفحه 17)
در این فیلم آموزشی حل مسئله 7 صفحه 17 را مشاهده می کنید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل نمونه سوال 1)
در این فیلم آموزشی با چند نمونه سوال از پودمان اول و نحوه حل آن آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی- پایه یازدهم ( پودمان اول: حل مسئله 5 صفحه 10)
در این فیلم آموزشی حل مسئله 5 صفحه  10 را مشاهده می کنید...

مشاهده

هجری شمسی
۱۶ آذر ۱۴۰۰
هجری قمری
۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۳
میلادی
۷ دسامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز