X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (کاربردهای ریاضی در زندگی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (مروری بر فصل 5)
این فیلم آموزشی در تاریخ 7 خرداد 1399 از شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جمع آوری و نمایش داده - پایه پنجم
این فیلم آموزشی در تاریخ 1 خرداد 1399 از شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (مروری بر فصل 3 و 4)
این فیلم آموزشی در تاریخ 3 خرداد 1399 از شبکه آموزش سیما پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (احتمال)
این فیلم آموزشی در تاریخ 7 خرداد 1399 از شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش کاربرد ریاضی در زندگی - پایه پنجم (جدول بودجه)
این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

کوروش صالحی
کوروش صالحیبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
بفرمایید ، جزئیات هم به این صورت است
دانا صدیقیدددد ددددددمهدی کیماسیو 2 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داددانا صدیقیو 4 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

حسین نوجوان
حسین نوجوانبه این پرسش پاسخ داد:
2 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک پرسش
خیر نمیشه . و چون جوابم خیره . برا اثباتش از مثال نقض استفاده میکنم . حالتی رو در نظر بگیرین که b=4  , a =3   , c=5 باشه . در این صورت دو رابطه اول برقراره ولی حکم برقرار نیست . 
علی عبدیریحانه تسبیحیناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ دادعلی عبدیو 2 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

علی عبدی
علی عبدیبه این پرسش پاسخ داد:
2 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: الگوهای عددی و هندسی
کتاب خیلی سبز. مهندس فتحی

مشاهده

بهزاد آروانه
بهزاد آروانهپرسشی را مطرح کرد:
2 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: الگوهای عددی و هندسی
برای تسلط بر الگوهای عددی و حسابی در دوره ابتدایی چه کتابی یا کتاب هایی پیشنهاد می دهید؟

مشاهده

امیر حسین  نادری بنی
امیر حسین نادری بنیبه این پرسش پاسخ داد:
2 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: جواب حاصل رابدست آورید
5+
احسان بهرامی رادسامیار درجانیریحانه تسبیحیو 46 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داداحسان بهرامی رادو 48 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک سوال در نظریه اعداد
هیچ عدد طبیعی وجود ندارد که به ازای آن حاصل عددی مربع کامل باشد به علاوه اگر به جای x یک قرار دهیم: ۲۰۱۹ عددی مربع کامل نیست همین طور برای x=2018 داریم: و می دانیم که 8٬144٬648 مربع کامل نیست چرا که ریشه دوم دقیقی ندارد.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
می شود 0

مشاهده

عرفان نوروزی فر
عرفان نوروزی فربه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: معادله را حل کنید.
معادله جواب ندارد . چون مقدار yدر دو طرف تساوی ،مساوی است
امیر حسین عربسینا نعمت زادهفاطمه زهرا اسکندرزادهو 22 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادامیر حسین عربو 24 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

محمدرضا جباری
محمدرضا جباریپرسشی را مطرح کرد:
9 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادله را حل کنید.
5y+3y-2=y+7y-4

مشاهده

مهدیار کرمیان
مهدیار کرمیانبه این پرسش پاسخ داد:
9 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک نامساوی تابعی
از آنجایی که سینوس هر زاویه بین 1- و 1 هست به راحی مینتوان این نتیجه را اثبات کرد فقط با لپتاپ سخته...

مشاهده

مرتضی حیدری
مرتضی حیدریبه این پرسش پاسخ داد:
9 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: ماتریس های جابجاپذیر
آفرین

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
9 ماه پیش
دو حالت دارد. یا عدد طبیعی ما بر سه بخش پذیر است که در اینصورت بوضوح نمی توان مربع آنرا به صورت  نوشت. در غیر اینصورت عدد طبیعی ما به صورت  نوشته می شود و مربع آن برابرست با و این اثبات را کامل می کند.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
چرا مربعِ هر عدد طبیعی را نمی توان به صورت ۳q+۲ نمایش داد؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک پرسش
اگر   آن گاه می توان گفت که   ؟ چرا؟ - پرانتز نماد ب.م.م است.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش

مشاهده

امید حیدری
امید حیدریبه این پرسش پاسخ داد:
1 سال پیش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اعداد از کجا آمده‌اند؟
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. خیلی سال پیش شاید بیشتر از بیست هزار سال قبل،...

مشاهده

هومان هدایتی
هومان هدایتیپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادلات درجه دوی دو مجهولی
توی شماره ۱۷ مجله ی رشد آموزش ریاضی یک مقاله دیدم که در آن با استفاده از یک روش مبنی بر نظریه گروه های گالوا و ماتریس ها یک دستگاه معادله ی درجه ی را حل کرد ولی من متوجه مقاله نشدم میخواستم اگر امکانش هست یک نفر آن را برای من توضیح بده؟؟؟

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - هندسه - پایه دهم
از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است.تقویت تفکر و حس زیبایی‌شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است...

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
1 سال پیش
به این پرسش پاسخ داد: ماتریس های جابجاپذیر
با عرض پوزش دو شرط گفته شده جابجا هستند: اگر ثابت کنید 

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
مقدار حد زیر را به دست آورید:

مشاهده

هجری شمسی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۰ شوال ۱۴۴۱
میلادی
۳ ژوئن ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.