X
مرتضی حیدری
مرتضی حیدریبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: ماتریس های جابجاپذیر
آفرین
ناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ دادناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک پرسش
حالت خاص را در نظر بگیرید. 

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
دو حالت دارد. یا عدد طبیعی ما بر سه بخش پذیر است که در اینصورت بوضوح نمی توان مربع آنرا به صورت  نوشت. در غیر اینصورت عدد طبیعی ما به صورت  نوشته می شود و مربع آن برابرست با و این اثبات را کامل می کند.

مشاهده

آرش  پیریان
آرش پیریانبه این پرسش پاسخ داد:
3 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: جواب حاصل رابدست آورید
5 اینکه معلومه
پویان فرهمندمحمد همایونفرفاطمه سادات زرگرو 24 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادپویان فرهمندو 26 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
4 هفته پیش
چرا مربعِ هر عدد طبیعی را نمی توان به صورت ۳q+۲ نمایش داد؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
4 هفته پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک پرسش
اگر   آن گاه می توان گفت که   ؟ چرا؟ - پرانتز نماد ب.م.م است.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
4 هفته پیش
امید حیدریناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ دادامید حیدریو 1 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اعداد از کجا آمده‌اند؟
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. خیلی سال پیش شاید بیشتر از بیست هزار سال قبل،...

مشاهده

هومان هدایتی
هومان هدایتیپرسشی را مطرح کرد:
3 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادلات درجه دوی دو مجهولی
توی شماره ۱۷ مجله ی رشد آموزش ریاضی یک مقاله دیدم که در آن با استفاده از یک روش مبنی بر نظریه گروه های گالوا و ماتریس ها یک دستگاه معادله ی درجه ی را حل کرد ولی من متوجه مقاله نشدم میخواستم اگر امکانش هست یک نفر آن را برای من توضیح بده؟؟؟

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - هندسه - پایه دهم
از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است.تقویت تفکر و حس زیبایی‌شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است...

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
مقدار حد زیر را به دست آورید:

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: ماتریس های جابجاپذیر
ثابت کنید اگر برای دو ماتریس هم مرتبه ی  و  داشته باشیم   در اینصورت

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک سوال در نظریه اعداد
تمام اعداد طبیعی را بیابید که برای آن،  مربع کامل باشد.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقادیر ویژه ماتریس بالامثلثی
ثابت کنید مقادیر ویژه ی ماتریس بالا مثلثی، عناصر روی قطر اصلی آن هستند.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک نامساوی تابعی
ثابت کنید برای  داریم

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی (2) - پایه یازدهم
کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب‌های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است. همانند پایه‌های قبلی، ساختار کتاب بر اساس سه محور اساسی فعالیت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب آمار و احتمال - پایه یازدهم (رشته ریاضی و فیزیک)
کتاب درسی آمار و احتمال در راستای اهداف برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی و با رویکرد آموزش از طریق حل مسئله و تأکید بر فعالیت در کلاس درس به جهت شکل‌گیری و ساختن مفاهیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب حسابان (1) - پایه یازدهم
مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی پرورش تفکر ریاضی است، دیگر استفادهٔ افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آن‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب هندسه (2) - پایه یازدهم
ساختار کتاب بر اساس سه محور اساسی فعالیت، کار موقعیت‌هایی برای یادگیری و ارائهٔ «فعالیت‌ها» در کلاس و تمرین قرارگرفته است. از این میان مفاهیم جدید ریاضی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی و آمار (2) - پایه یازدهم
کتاب ریاضی و آمار (2) پایهٔ یازدهم در جهت اهداف برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب‌های درسی دوره اوّل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب‌های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف...

مشاهده

هجری شمسی
۴ شهريور ۱۳۹۸
هجری قمری
۲۴ ذیحجه ۱۴۴۰
میلادی
۲۶ آگوست ۲۰۱۹
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.