X
عرفان منفرد
عرفان منفردبه این پرسش پاسخ داد:
1 روز پیش
به این پرسش پاسخ داد: جواب حاصل رابدست آورید
5
آناهیتا عظیمی متقیایلیا سلطانی محجوبالهام ارجمندو 38 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادآناهیتا عظیمی متقیو 40 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

بهروز الف زاده
بهروز الف زادهبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
به این پرسش پاسخ داد: معادله را حل کنید.
معادله جواب ندارد. چون صورت معادله اشتباه نوشته شده است.
مصطفی شیخ زادهعلی سیف الهآراد صفاریو 12 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادمصطفی شیخ زادهو 14 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

محمدرضا جباری
محمدرضا جباریپرسشی را مطرح کرد:
3 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادله را حل کنید.
5y+3y-2=y+7y-4

مشاهده

مهدیار کرمیان
مهدیار کرمیانبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک نامساوی تابعی
از آنجایی که سینوس هر زاویه بین 1- و 1 هست به راحی مینتوان این نتیجه را اثبات کرد فقط با لپتاپ سخته...

مشاهده

مرتضی حیدری
مرتضی حیدریبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: ماتریس های جابجاپذیر
آفرین
ناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ دادناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک پرسش
حالت خاص را در نظر بگیرید. 

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
دو حالت دارد. یا عدد طبیعی ما بر سه بخش پذیر است که در اینصورت بوضوح نمی توان مربع آنرا به صورت  نوشت. در غیر اینصورت عدد طبیعی ما به صورت  نوشته می شود و مربع آن برابرست با و این اثبات را کامل می کند.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
چرا مربعِ هر عدد طبیعی را نمی توان به صورت ۳q+۲ نمایش داد؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
4 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک پرسش
اگر   آن گاه می توان گفت که   ؟ چرا؟ - پرانتز نماد ب.م.م است.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
4 ماه پیش

مشاهده

امید حیدری
امید حیدریبه این پرسش پاسخ داد:
6 ماه پیش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
اعداد از کجا آمده‌اند؟
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. خیلی سال پیش شاید بیشتر از بیست هزار سال قبل،...

مشاهده

هومان هدایتی
هومان هدایتیپرسشی را مطرح کرد:
7 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: معادلات درجه دوی دو مجهولی
توی شماره ۱۷ مجله ی رشد آموزش ریاضی یک مقاله دیدم که در آن با استفاده از یک روش مبنی بر نظریه گروه های گالوا و ماتریس ها یک دستگاه معادله ی درجه ی را حل کرد ولی من متوجه مقاله نشدم میخواستم اگر امکانش هست یک نفر آن را برای من توضیح بده؟؟؟

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
7 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - هندسه - پایه دهم
از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است.تقویت تفکر و حس زیبایی‌شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است...

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
8 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
مقدار حد زیر را به دست آورید:

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
8 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: ماتریس های جابجاپذیر
ثابت کنید اگر برای دو ماتریس هم مرتبه ی  و  داشته باشیم   در اینصورت

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
8 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک سوال در نظریه اعداد
تمام اعداد طبیعی را بیابید که برای آن،  مربع کامل باشد.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
8 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقادیر ویژه ماتریس بالامثلثی
ثابت کنید مقادیر ویژه ی ماتریس بالا مثلثی، عناصر روی قطر اصلی آن هستند.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
8 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک نامساوی تابعی
ثابت کنید برای  داریم

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
8 ماه پیش
بله البته که وجود دارند! البته اعداد منفی گنگ را در نظر نمی گیریم زیرا عدد گنگ منفی به توان عدد گنگ می تواند جواب های مختلط بسیاری داشته باشد. اگر فرض کنیم عدد ما مثبت و برابر   باشد در اینصورت معادله ی   فقط جواب  را دارد. اگر …

مشاهده

هجری شمسی
۱۵ آذر ۱۳۹۸
هجری قمری
۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱
میلادی
۶ دسامبر ۲۰۱۹
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.