X
حیدر نظری
حیدر نظریپرسشی را مطرح کرد:
21 ساعت پیش
در این شکل با توجه به زاوایای مشخص شده راویه خواسته شده را بدست اورید

مشاهده

حیدر نظری
حیدر نظریپرسشی را مطرح کرد:
21 ساعت پیش
آیا اعداد حقیقی وجود دارند اگر به توان خودشان برسند حاصل  حاصل همان خود عدد شود

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش - ریاضی پنجم (فصل دوم)
​این فصل شامل 5 درس است. درس اول به معرفی کسرهای بزرگ‌تر از واحد می‌پردازد. همچنین روش تبدیل یک عدد مخلوط به کسر و نیز روش تبدیل یک کسر بزرگ‌تر از واحد به عدد مخلوط آموزش داده می‌شود. درس دوم به جمع و تفریق عددهای مخلوط اختصاص دارد که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش – ریاضی پنجم (فصل چهارم)
این فصل شامل چهار درس است. درس اول، با یادآوری مفهوم خط تقارن و تقارن خطی شروع می‌شود و در ادامه این مفهوم با توجه بیشتری نسبت به سال‌های قبل موردبررسی قرار می‌گیرد...

مشاهده

محمد نبی نارویی
محمد نبی ناروییبه این پرسش پاسخ داد:
2 روز پیش
به این پرسش پاسخ داد: جواب حاصل رابدست آورید
 5-
علی ترابیفرهنگ عزیزنشانامیرحسین حاتمیو 8 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادعلی ترابیو 10 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی - پایه هشتم
​بین رشته‌های علمی که بشر در طول هزاران سال به وجود آورده، ریاضیات جای مخصوص و ضمناٌ مهمی را اشغال کرده است. ریاضیات با علوم فیزیک، زیست‌شناسی، اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد. با وجود این به عنوان یکی از روش‌های اصلی در بررسی‌های مربوط به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب ریاضی - پایه هفتم
در دورهٔ ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید. در دورهٔ اوّل متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می‌کنید و آن را به کار می‌برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید...

مشاهده

حیدر نظری
حیدر نظریبه این پرسش پاسخ داد:
1 هفته پیش
ساریا محمدی
ساریا محمدیپرسشی را مطرح کرد:
1 هفته پیش

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه دوم دبستان
به ریاضیات چند جنبه‌ی متفاوت دارد. از طرفی ریاضیات یک هنر است که باید ازلحاظ زیبایی‌شناسی و حقیقت‌نمایی ارزش‌های نهفته‌ی خود را آشکار سازد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم – هندسه (3) – پایه دوازدهم
در این مجموعه درباره اهداف و رویکردهای کتاب هندسه 3 توضیحاتی ارائه شده است که همکاران محترم با توجه به این اهداف می‌توانند به نحو احسنت به دانش آموزان پایه دوازدهم مباحث کتاب را ارائه دهند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم
ارتباط بین ریاضیات مدرسه‌ای و محیط پیرامون و کاربردهای این دانش در زندگی روزمره، که به وضوح در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است، به صورت تدریجی خود را در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد. تلاش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار (3) - فصل الگوهای غیرخطی - پایه دوازدهم
فصل آخر کتاب ریاضی و آمار 3 مربوط می‌شود به بحث الگوهای غیرخطی؛ که بهترین الگوهای غیرخطی تصاعدها و یا دنباله‌های هندسی هستند. در ابتدای این فصل قبل از پرداختن به مسائل دنباله هندسی ابتدا یک مثال زده می‌شود تا دانش‌آموز متوجه شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار (3) - فصل الگوهای خطی - پایه دوازدهم
مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آن‌ها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت. فرصت حضور دانش‌آموز در کلاس درس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - ریاضی و آمار (3) - فصل آمار و احتمال - پایه دوازدهم
کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب‌های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است. یکی از تفاوت‌های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش‌دانشگاهی، کاهش قابل‌ملاحظه محتوا است. همانند پایه‌های قبلی، ساختار کتاب بر اساس...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم - بررسی کلیات کتاب های ریاضی 3 و حسابان 2 - پایه دوازدهم
در فیلم آموزشی پیش رو، کلیاتی راجع به دو کتاب ریاضی 3 و حسابان 2 توضیح داده شده است. در کتاب ریاضی جدید سعی شده است فرصت و مجالی برای یادگیری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد...

مشاهده

فهیمه قنبری
فهیمه قنبریپرسشی را مطرح کرد:
2 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: جواب حاصل رابدست آورید
=(2÷10-)-

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس هفدهم تا بیست و چهارم
در فیلم‌های آموزشی پیش رو اهدافی از قبیل نوشتن جمع متناظر، درک رابطه بین الگوهای هندسی، خواندن و نوشتن عددهای مضرب ده، درک اعداد 20 تا 99، جمع مضارت عدد ده به صورت ذهنی و ... آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس نهم تا شانزدهم
در فیلم‌های آموزشی پیش رو اهدافی از قبیل نوشتن صحیح نماد عدد پنج، نشان دادن عدد بزرگتر از عدد پنج، درک مفهوم تساوی با شمردن تعداد اعضاء دو دسته و درست کردن دسته‌هایی با تعداد مساوی، آموزش نماد تساوی و نوشتن یک تساوی عدد و ... آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی اول دبستان - درس اول تا هشتم
در کتاب ریاضی اول دبستان تلاش شده است با روش‌های آموزشی جدید دانش‌آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری، نقش فعال ایفا کنند....

مشاهده

هجری شمسی
۲۲ آذر ۱۳۹۷
هجری قمری
۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
میلادی
۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.