X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
59
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
30
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارات جبری)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت‌های جبری؛ متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
29
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
25
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل دوم: جمع و تفریق )

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با جمع و تفریق اعداد صحیح بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
63
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: جبر و معادله)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت جبری، شامل متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
0
19
0

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارات جبری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت‌های جبری؛ متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل دوم: جمع و تفریق )

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با جمع و تفریق اعداد صحیح بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: جبر و معادله)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت جبری، شامل متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بیشتر آشنا می‌شوید

فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/03/04
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.