X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
59
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش دوم)

هدف از این فیلم آموزشی یافتن مقدار تقریبی کسینوس یک زاویه تند به کمک اندازه زاویه است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
0
20
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش اول)

برای درک بهتر حل مسائل مثلثاتی این فیلم آموزشی را مشاهده نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
0
9
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 141)

هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از کسینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
0
5
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش دوم)

برای تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند برای حل مسئله می‌توانید فیلم آموزش زیر را مشاهده فرمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
0
5
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش اول)

هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
0
5
0

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 135)

هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت محاسبه مقدار تقریبی زاویه تندی است که سینوس آن معلوم است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
هدف از این فیلم آموزشی یافتن مقدار تقریبی کسینوس یک زاویه تند به کمک اندازه زاویه است

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
برای درک بهتر حل مسائل مثلثاتی این فیلم آموزشی را مشاهده نمایید

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 141)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از کسینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
برای تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند برای حل مسئله می‌توانید فیلم آموزش زیر را مشاهده فرمایید

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد

فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 135)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/26
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت محاسبه مقدار تقریبی زاویه تندی است که سینوس آن معلوم است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.