X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
17
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی علوم تجربی)

این فیلم آموزشی در تاریخ 3 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/08
0
17
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (سئوالات نهایی 99 خارج از کشور)

این فیلم آموزشی در تاریخ 31 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
23
0

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مرور دروس فصل سوم)

این فیلم آموزشی در تاریخ 28 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
11
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی)

این فیلم آموزشی در تاریخ 28 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
16
0

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی)

این فیلم آموزشی در تاریخ 29 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
0
18
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (مثلثات و حدهای نامتناهی)

این فیلم آموزشی در تاریخ 29 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02

فیلم آموزش ریاضی - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی علوم تجربی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/08
این فیلم آموزشی در تاریخ 3 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (سئوالات نهایی 99 خارج از کشور)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 31 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (مرور دروس فصل سوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 28 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 28 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی در تاریخ 29 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (مثلثات و حدهای نامتناهی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی در تاریخ 29 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.