X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
337
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل چهارم: نمودار مشتق تابع)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با روش کلی رسم نمودار مشتق تابع از روی نمودار خود تابع آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
0
185
0

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل سوم: حدهای نامتناهی)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مفهوم حدهای نامتناهی  در پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک بیشتر آشنا می‌شویم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
0
146
0

فیلم آموزش هندسه - پایه یازدهم (فصل دوم: تبدیل‌ها)

دانش آموز عزیز؛ به طور شهودی می‌توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می‌توانند موقعیت شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه‌ها را تغییر نمی‌دهند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
0
175
0

فیلم آموزش آمار و احتمال - پایه یازدهم (فصل دوم: احتمال)

واژه احتمال و مشابه‌های آن مانند شانس، بخت، تصادف در بین مردم عامی هم رایج است: «فردا به احتمال زیاد باران می بارد» ، «تیم والیبال ایران برای راه‌یابی به المپیک شانس زیادی در آینده دارد»
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
0
202
0

فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل چهارم (تابع سینوسی)

دانش آموزان گرامی در این فیلم آموزشی با تابع سینوس x و ویژگی‌های آن بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/04
0
110
0

فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل سوم (ترکیب توابع)

دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مبحث تابع مرکب (ترکیب توابع) آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/04

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل چهارم: نمودار مشتق تابع)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با روش کلی رسم نمودار مشتق تابع از روی نمودار خود تابع آشنا می‌شوید

فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل سوم: حدهای نامتناهی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مفهوم حدهای نامتناهی  در پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک بیشتر آشنا می‌شویم

فیلم آموزش هندسه - پایه یازدهم (فصل دوم: تبدیل‌ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
دانش آموز عزیز؛ به طور شهودی می‌توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می‌توانند موقعیت شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه‌ها را تغییر نمی‌دهند

فیلم آموزش آمار و احتمال - پایه یازدهم (فصل دوم: احتمال)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/17
واژه احتمال و مشابه‌های آن مانند شانس، بخت، تصادف در بین مردم عامی هم رایج است: «فردا به احتمال زیاد باران می بارد» ، «تیم والیبال ایران برای راه‌یابی به المپیک شانس زیادی در آینده دارد»

فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل چهارم (تابع سینوسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/04
دانش آموزان گرامی در این فیلم آموزشی با تابع سینوس x و ویژگی‌های آن بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل سوم (ترکیب توابع)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/12/04
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مبحث تابع مرکب (ترکیب توابع) آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان