X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
128
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)

دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
38
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان ضرب)

دانش‌آموزان عزیز؛ این فیلم آموزشی مبحث امتحان ضرب و مفهوم آن را به شما آموزش می‌دهد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
61
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
45
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
42
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
0
36
0

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر پنج)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری برپنج، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان ضرب)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز؛ این فیلم آموزشی مبحث امتحان ضرب و مفهوم آن را به شما آموزش می‌دهد

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید.

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود.

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر پنج)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/04
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری برپنج، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.