X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) رشته علوم تجربی - تابع تانژانت
در این فیلم در مورد تابع تانژانت، تغييرات و نمودار آن صحبت خواهد شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه چهارم - (تساوی کسرها)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تساوی کسرها بیشتر آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه سوم - چگونه با ریاضی طبیعت را بشناسیم قسمت اول
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث چگونه با ریاضی طبیعت را بشناسیم آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه سوم - چگونه با ریاضی طبیعت را بشناسیم قسمت دوم
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث چگونه با ریاضی طبیعت را بشناسیم با قسمت دوم بیشتر آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه دوم - الگوسازی
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث الگو‌سازی در صفحه 27 کتاب آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل دوم (درس دوم: قضیه تالس)
دانش آموزان عزیز در این قسمت می خواهیم قضیه تالس را به صورت شهودی بررسی کنیم. قضیه تالس می گوید اگر چند خط بر هم عمود باشند و دو خط متقاطع این خطوط موازی را قطع کند، پاره خط هایی که روی خطوط متقاطع ایجاد می شوند با هم متناسب هستند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل اول (درس دوم: معادله درجه دوم)
دانش آموزان عزیز در پایه دهم روش های مختلفی برای حل معادله درجه دوم آموختید. یکی از دلایل اهمیت این معادلات آن است که معادلات دیگری هم وجود دارند که قابل تبدیل به معادله درجه دوم هستند. در این قسمت می خواهیم یک معادله درجه دوم را با کمک نمودار حل کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: تقارن)
دانش آموز عزیز، در این فیلم آموزشی با مبعث تقارن که امروزه در تمام ابعاد زندگی از آن استفاده می شود بیشترآشنا می‌شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل
در این فیلم آموزشی یکی از روش‌های حل معادله درجه دوم یعنی روش مربع کامل آموزش داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی روابط میان زوایای داخلی و خارجی دایره
در این فیلم آموزشی ارتباط میان زوایای داخلی و خارجی دایره از طریق انیمیشن آموزش داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - مقایسه عدد 1 و 2
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با عدد 1 و 2 بیشتر آشنا شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه - 7
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه - 6
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه - 5
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه-4
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - جدول شگفت‌انگیز
دانش آموزعزیز؛ در این فیلم آموزشی می آموزیم که در هر ستون و هر ردیف رنگ تکراری نباشد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه - 3
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - لباس چی بپوشم؟
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث کامل کردن جدول با الگوهای مختلف آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول -کامل کردن الگو
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی برای پیدا کردن راه خروجی باید الگو کامل شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - شمارش تعداد شکل
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با شمارش تعداد شکل آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه (2)
دانش آموز عزیز: در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه بیشتر با مفهوم درس آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - تتل و راز صندوقچه - 1
در این فیلم آموزشی با مبحث راز صندوقچه آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه اول - الگو یابی
در این فیلم آموزشی با الگویابی با شکل های مختلف آشنا می شویم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هندسه (1) - رابطه اضلاع و اندازه زاویه یک مثلث
در این فیلم آموزشی تعاریفی درباره ارتباط بین اضلاع و زاویه های یک مثلث صحبت شده است. همچنین در این فیلم مجموعه اندازه زاویه داحلی یک مثلث صحبت شده است و نحوه محاسبه محیط مثلث با استفاده از اندازه هر ضلع اموزش داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هندسه (3) - فصل اول: ضرب ماتریس
در این فیلم آموزش ضرب ماتریس را خواهیم دید. در این آموزش نحوه ضرب سطر در یک ستون ماتریس 4*3 با یک ماتریس 4*1 نیز نشان داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضیات گسسته - فصل اول: حدس کولاتز
حدس کولاتز (Collatz Conjecture)، حدسی در ریاضیات است که مربوط به دنباله‌ها بوده و به این صورت مطرح می‌گردد: از هر عدد طبیعی دلخواهی چون n شروع کنید، سپس هر جمله از جمله قبلی دنباله به این صورت بدست می‌آید: اگر جمله قبلی زوج بود، جمله بعدی نصف قبلی خواهد ب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان (2) - فصل اول: تبدیل توابع
در این فیلم توضیحاتی در خصوص تبدیل توابع صحبت شد. در این بخش با تغییراتی که در پارامترهای تعریف شده ایجاد میشود با اعمال این تغییرات به روابط مثلثاتی مشاهده میشود که انقباضات و انبساط در نمودار ها ایجاد خواهد شد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان (2) - فصل دوم: تابع تانژانت و نمودار آن
در این فیلم با نحوه تانژانت‌گیری و رسم نمودار آن در زوایای مختلف آشنا خواهیم شد. همچنین مشاهده خواهیم کرد که هر زاویه بر روی نمودار به چه صورت (صعودی یا نزولی) نشادن داده خواهد شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) رشته علوم تجربی - توابع مرکب
در این فیلم در مورد تابع مرکب صحبت خواهد شد. در این مبحث هر یک از توابع دارای یک ورودی و یک خروجی است که به آن دامنه و به خروجی آن برد گفته می‌شود. سپس برای درک بهتر تمام ورودی‌ها را با جای‌گذاری در...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) – فصل اول (تابع نمایی)
این فیلم آموزشی متناسب با پودمان اول درس ریاضی 3 تهیه شده است. در اینجا به معرفی مفهوم تابع نمایی می‌پردازیم. برای این منظور مثال 13 کتاب را با هم بررسی می‌کنیم...

مشاهده

هجری شمسی
۲۶ مهر ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۳
میلادی
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز