X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) - ازدواج
دانش آموز گرامی؛ در این فیلم آموزشی با مبحث ازدواج در جامعه آشنا می شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) - در دنیای ما ساعت چند است
در این فیلم آموزشی با مبحث ساعت اجتماعی می‌آموزیم که در هر جامعه‌ای که برای مقاطع زندگی ما مثل شروع به کار و اشتغال، زمان ازدواج، بچه‌دار شدن، بازنشستگی و... و خلاصه همه لحضه‌های مهم زندگی و سن سال زمان بندی وجود دارد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) - جایگاه مادر در خانواده
در این فیلم آموزشی آشنا می‌شوید با شرایط کار مادر در خانواده و مقام مادر بودن که پیامبر(ص) فرمودند به اسم صدا زدن پدر مادر را بی ادبی می‌دانستند و می‌فرمودند باعث فقر می‌شود....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) - خواهر و برادر
در این فیلم آموزشی نگاه ویژه خانواده به فرزند دختر را می‌آموزیم و از نگاه اهل بیت دختران برای پدرانشان مانند گل‌هایی خوش‌بو و با برکت‌اند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (تکنیک برچسب زنی)
این فن بر خلاف کلمات پر زرق و برق، یک شخص، یک موضوع یا یک ایده را به نام‌هایی با ویژگی منفی پیوند می‌زند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (تکنیک ارجاع به منبع یا گواهی)
رسانه‌ها برای جذب و اقناع مخاطب از تکنیک ارجاع به منبع و یا گواهی استفاده می‌کنند اما باید دقت کرد که این ارجاعات مستند بوده و به قصد گمراه کردن صورت نگرفته باشد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (فن ارابه رسانه ای)
یکی از فنون رسانه‌ای آن است که رسانه چنین وانمود می‌کند که همه در حال انجام کاری واحد هستند، یا به چیزی خاصی عقیده دارند و برای شما بهتر است که به آنها بپیوندید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (فنون اقناع در رسانه‌)
برای تشویق مخاطبان به تغییر رفتاری، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه، از فنون پیچیده‌تر یا ترکیبی از فنون استفاده می‌شود که تشخیص آنها به دقت بیشتری نیاز دارد که در این فیلم با آن آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (اقناع رسانه ای)
در فرآیند ارتباطات که نمودار کلی آن در درس ششم سواد رسانه‌ای آورده شد، محوری ترین و مهمترین اتفاق اقناع رسانه‌ای است. که در این فیلم می‌آموزیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (تکنیک تکرار رسانه ای)
رسانه‌ها با استفاده از تکنیک تکرار تعیین می‌کنند که یک موضوع یا سوژه رسانه‌ای را تا چه زمانی زنده‌ نگهدارند و از این موضوعات استفاده بهینه را داشته باشند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (تکنیک اقناعی طنز)
یکی از تکنیک‌های رایج رسانه‌ها در فضای فعلی اطلاع‌رسانی، استفاده از تکنیک "طنز" است؛ شوخ‌طبعی و طنز در فضای مجازی کاربردهای فراوانی دارد؛ جذابیت طنز باعث شده بسیاری از آگهی‌دهندگان از این روش برای جلب‌توجه مخاطبان خود استفاده کنند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (تکنیک اقناعی ترس)
کاربر گرامی؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تکنیک اقناعی ترس آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (اقناع سواد رسانه)
اقناع: یعنی پیام به گونه ای ارسال شود که گیرنده ی پیام با رغبت، میل و رضایت کامل، پیام را بپذیرد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (زود قضاوت نکن)
کاربر گرامی؛ در این فیلم آموزشی با مبحث زود قضاوت نکن در  سواد رسانه آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (رویای روزانه رسانه)
کاربر گرامی؛ در این فیلم آموزشی با مبحث رویای روزانه سواد رسانه آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل دوم (جهان رسانه)
جهانی که رسانه‌ها به ما نشان می‌دهند یک تصویر گزینشی است که واقعی و حقیقی به نظر می‌رسدکه با ویرایشی که انجام می شود تصویری به ظاهر واقعی که تشخیص آن از واقعیت اصلی دشوار است....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل اول (سواد رسانه ای در یک دقیقه)
کاربر گرامی؛ در این فیلم آموزشی با مفهوم رسانه ها ساختگی هستند و محصولات رسانه‌ای هم مثل یک خونه واقعی از قسمت‌های مختلف زیادی ساخته شده‌اند که در این فیلم با آن آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل اول (سواد رسانه های اجتماعی)
هنرجو محترم؛ سواد رسانه‌ای می‌تواند بگوید چه مقدار از وقت تان را در چه سایت‌هایی و چه مقدار از آن را در رسانه‌های اجتماعی گذراندید که با مشاهده این فیلم آشنا می شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل اول (هدف پیام رسانه)
سواد رسانه‌ای فن تکنیکی است که ما از طریق آن قادر می‌شویم به عنوان مخاطبی فعال با پیام‌های رسانه‌ای مواجه شویم و در برابر پیام های رسانه‌ای قدرت داشته باشیم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش تفکر و سواد رسانه ای - فصل اول (سواد رسانه ای چیست؟)
«سواد رسانه‌ای» در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد....

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.