X
زهرا سلطان شریفی
زهرا سلطان شریفیبه این پرسش پاسخ داد:
2 روز پیش
                  
امیرمحمد شعبانیحسین صالحی نیز به این پرسش پاسخ دادامیرمحمد شعبانیو 1 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل چهارم: آزمایشی برای بررسی تداخل نوری توسط دوشکاف یانگ)
در این فیلم آموزشی با طرح تداخلی یانگ و همچنین تشکیل فریزهای روشن و خاموش آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل چهارم: تشکیل و نمایش امواج ایستاده در تار کشیده)
در این فیلم آموزشی با امواج ایستاده در یک ریسمان کشیده شده آشنا می‌شوید و برای هماهنگ‌های اول و دوم و سوم آن ضمن تشکیل امواج ایستاده، سرعت انتشار موج در ریسمان کشیده برای هر حالت حساب می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل چهارم: تشکیل و نمایش موج نوری سینوسی)
در این فیلم آموزشی با تشکیل و نمایش موج‌های سینوسی به کمک دیاپازون و باریکه لیزر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل چهارم: آزمایش‌هایی برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های امواج صوتی)
در این فیلم آموزشی با آزمایش‌های ساده و جذاب با ویژگی‌های امواج صوتی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل سوم: آزمایش‌هایی برای آشنایی با ویژگی‌های امواج صوتی)
در این فیلم آموزشی با آزمایش‌های ساده و جذاب با ویژگی‌های امواج صوتی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل سوم: موج نما)
در این فیلم آموزشی با وسیله‌ای ساده به نام موج نما برای نمایش نحوه ارتعاش ذرات محیط و همچنین نحوه انتشار تپ یا موج در یک محیط کشسان آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (3) - پایه دوازدهم (فصل دوم: نگاهی به مفهوم اصطکاک همراه با چند تجربه جالب)
در این فیلم آموزشی نیروی اصطکاک و عوامل موثر بر آن به همراه چند تجربه ساده بررسی شده است. در پایان نقش نیروی اصطکاک در حرکت اجسام به طور شبیه سازی شده بررسی شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (2) - پایه یازدهم (فصل سوم: آزمایش اثر میدان مغناطیسی بر حركت باریكه ای از الكترون‌ها)
در این فیلم آموزشی با آزمایشی جذاب با اثر میدان مغناطیسی روی حرکت باریکه‌ای از الکترون‌های آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (2) - پایه یازدهم (فصل اول: نگاهی به قانون پایستگی انرژی و بررسی یک مثال درباره خازن)
در این فیلم آموزشی ابتدا به بررسی قانون پایستگی انرژی و اهمیت زیاد آن در حل مسائل مختلف فیزیک اشاره شده است. در ادامه از این قانون برای بررسی و پاسخ به مسئله ای در خصوص خازن‌ها استفاده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (2) - پایه یازدهم (فصل اول: آزمایش فروریزش الکتریکی هوا به کمک سیم پیچ های روهمکورف و تسلا)
در این فیلم آموزشی با پیچه های روهمکورف و تسلا و همچنین فروریزش الکتریکی در شکاف بین الکترودهای آنها آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل هشتم: نگاهی به مفهوم جابه جایی و اثرهای نیرو)
در این فیلم آموزشی با مفاهیم اولیه و مورد نیاز برای بررسی مبحث کار و انرژی آشنا می‌شوید. ابتدا مفهوم جابه جایی و پس از آن با اثرهای نیرو و نحوه اندازه‌گیری بیان شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل هشتم: بدن ما به انرژی نیاز دارد همراه با چند تجربه جالب)
در این فیلم آموزشی ابتدا به بررسی انرژی موجود در مواد غذایی و سوخت‌های مختلف پرداخته شده است. سپس با تجربه‌ای ساده و جذاب با نحوه پیدا کردن انرژی ذخیره شده در موادغذایی آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (1) - پایه دهم (فصل چهارم: بررسی یک مثال مفهومی جالب)
در این فیلم آموزشی به بررسی یک پرسش مفهومی مرتبط با مفاهیم دما، گرما و کار و انرژی پرداخته شده است. این پرسش نشان می‌دهد اگر درک و شناخت درستی از مفاهیم اولیه فیزیک داشته باشیم در پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها موفق هستیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (1) - پایه دهم (فصل چهارم: بررسی رفتار گاز‌های کامل در دمای ثابت)
در این فیلم آموزشی با یک تجربه ساده به بررسی و تحقیق رفتار گازهای کامل در دمای ثابت یا همان قانون بویل - ماریوت خواهیم پرداخت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (1) - پایه دهم (فصل دوم: بررسی معادله پیوستگی با یک تجربه ساده)
در اين فيلم آموزشی پس بررسی معادله پيوستگی با یک تجربه ساده و جذاب اين معادله را تحقيق می‌كنيم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فیزیک (1) - پایه دهم (فصل دوم: آزمایشی جذاب برای بررسی اصل برنولی)
در این فیلم آموزشی با آزمایشی جذاب و کاربردی با اصل برنولی و همچنین با نیروهای وارد شده به هواپیما هنگام پرواز آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هشتم (فصل پانزدهم: آزمایش های شکست نور در عدسی ها، تیغه و نیم استوانه شفاف)
در این فیلم آموزشی با انجام آزمایش‌های ساده به بررسی شکست نور در عدسی‌ها، تیغه و نیم استوانه شفاف پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هشتم (فصل چهاردهم: بررسی آینه کوژ، کاربردها و آزمایش ها)
در این فیلم آموزشی ابتدا به ویژگی‌های فیزیکی آینه‌های کوژ پرداخته شده است. سپس به نحوه تشکیل تصویر در آن و همچنین کاربرد آنها اشاره شده است. در پایان به کمک آزمایش با پرتوهای خاص در آینه‌های کوژ آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هشتم (فصل چهاردهم: نگاهی به آینه های خمیده و تصویر در آینه کاو)
در این فیلم آموزشی ابتدا به معرفی آینه‌های خمیده شامل آینه‌های کاو و کوژ پرداخته شد است. سپس با ویژگی‌های فیزیکی و حالت‌های مختلف تشکیل تصویر در آن و همچنین کاربرد آنها اشاره شده است. در پایان نیز به کمک آزمایش، با پرتوهای خاص در آینه‌های کاو آشنا می‌شوید...

مشاهده

هجری شمسی
۱۶ آذر ۱۴۰۰
هجری قمری
۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۳
میلادی
۷ دسامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز