X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زیست شناسی (1) – فصل سوم (تشخیص چپ و راست شُش)
شش ها درون قفسۀ سینه و روی پردۀ ماهیچه‌ای میان‌بند قرار دارند. شش چپ به علت مجاورت با قلب، از شش راست قدری کوچک تر است. بیشتر حجم شش‌ها را کیسه‌های حبابکی به خود اختصاص داده‌اند و ساختاری اسفنج گونه را به شش می‌دهند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زیست شناسی (1) – فصل دوم (تشریح مری)
دیوارۀ بخش های مختلف لولۀ گوارش، ساختار تقریباً مشابهی دارند. لوله مری از خارج به داخل، چهار لایه دارد: لایۀ بیرونی، ماهیچه‌ای، زیر مخاطی و مخاطی. هر لایه، از انواع بافت‌ها تشکیل شده است. در همۀ این لایه ها بافت پیوندی سست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زیست شناسی (1) – فصل اول (دنیای زنده - انتقال فعال)
فرایندی که در آن، یاخته، مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل می کند، انتقال فعّال نام دارد. در این فرایند، مولکول‌های پروتئین با صرف انرژی، ماده‌ای را برخلاف شیب غلظت منتقل می‌کنند. این انرژی می تواند از مولکول...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه اول (درس نهم: زمین خانه خاکی ما)
دوستان گلم، امروز می‌خواهیم با فندق همراه شویم تا درمورد خاک بیشتر یاد بگیریم.بچه‌ها می‌دانید خاکها چی هستند؟ فکر می‌کنید مورچه ها و کرم ها چطوری می توانند در خاک زندگی کنند؟ می دونید خاک دیگه چه کاربردهایی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی است و در این آزمایش با کسب مهارت اندازه‌گیری مقاومت سنگ‌ها و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش استخراج آهن با کبریت)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی آزمایش استخراج آهن با کبریت است. در این آزمایش دانش آموزان به اهمیت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش تعیین درصد تخلخل آبخوان)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی در «آزمایش تعيين در صد تخلخل آبخوان» است. مقدار تخلخل برابر با حجم فضاهای...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش چگونه درجه سختی مجموعه کانی های خود را تعیین می کنید؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری با عنوان «چگونه درجه سختی مجموعه كانی‌های خود را تعيين می‌كنيد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش قطار مغناطیسی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی با عنوان آزمایش قطار مغناطیسی است. در این آزمایش برهم کنش میدان مغناطیسی بر جریان برق...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش پر و خالی شدن خازن‌ها)
دانش آموز گرامی؛ این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی با عنوان آزمایش پر و خالی شدن خازن‌ها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش آشنایی با کار کرد دستگاه عصبی)
دانش آموز گزامی؛ این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی با عنوان آشنايي با كاركرد دستگاه عصبی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود)
دانش‌آموز گرامی؛ در این فیلم آموزشی نحوه انجام آزمایش اندازه‌گیری انرژی موجود در مواد غذایی را می‌آموزیم. ما در زندگی روزمره از مواد غذایی مختلفی استفاده می‌کنیم و هرکدام از آن‌ها انرژی متفاوتی دارند و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش تحمل گوبچه های (گلبول های) قرمز چقدر است؟)
در این قسمت با یکی دیگر از آزمایش‌های کاوشگری با عنوان «تحمل گلبول‌های قرمز چقدر است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند)
در این قسمت با یکی دیگر از آزمایش‌های کاوشگری با عنوان «مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟» در خدمت شما خواهیم بود....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش چراغ افروز شیمیایی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی با عنوان «آزمایش چراغ افروز شيميايی» است. که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مداد نور افشان)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی با عنوان «آزمایش مداد نور افشان» است. در این آزمایش به بررسی تفاوت‌های مغز مداد یا گرافیت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش علوم تجربی - پایه چهارم (درس دوم: مخلوط ها- آزمایش 5)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی، با آزمایش گلاب گیری آشنا می شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – چگونه یک دماپای (ترموستات) ساده بسازیم؟
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 19 آزمایش «چگونه یک دماپای (ترموستات) ساده بسازیم»است. برای ساخت یک ترموستات محافظ یک راه انداز مهتابی را جدا کنید. به کمک 2 عدد باطری قلمی، یک لامپ 3 ولتی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - آزمایش های کاوشگری بخش زمین شناسی
این آزمایش‌ها، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم فصل چهارم: آزمایش‌های کاوشگری از بخش زمین شناسی می‌پردازد.آنچه خواهیم دید: چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟؛ کوهنوردان، چگونه با استفاده از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - آزمایش های دستورالعملی بخش زمین
این آزمایش‌ها، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم فصل سوم: آزمایش‌های دستور العملی از بخش زمین شناسی می‌پردازد. این نوع آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل ارائه شده، توسط دانش‌آموز انجام می‌شود...

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.