X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
324
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجوددارد؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 8 با عنوان؛ «چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجود دارد؟» می‌باشد. در این آزمایش می‌خواهیم تاثیر نور بر شدت فتوسنتز را بررسی کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
116
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 12 با عنوان؛ «درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟» می‌باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
160
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: ساز و كار مبدل هاي الكتريكي چگونه است؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 26 با عنوان؛ «ساز و كار مبدل‌های الكتريكی چگونه است؟» می‌باشد. در این آزمایش با ساختمان چگونگی کار مبدل و ترانس آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
126
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: عامل جابجايي تعادل چيست؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 13 با عنوان؛ «عامل جابجايي تعادل چيست؟» می‌باشد. در این آزمایش با مفهوم تعادل آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
80
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مقاومت هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 20 با عنوان؛ «مقاومت‌هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟» می‌باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
110
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 25 با عنوان؛ «مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟» می‌باشد. در این آزمایش با ویژگی مواد که سه نوع هستند آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجوددارد؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 8 با عنوان؛ «چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجود دارد؟» می‌باشد. در این آزمایش می‌خواهیم تاثیر نور بر شدت فتوسنتز را بررسی کنیم

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 12 با عنوان؛ «درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟» می‌باشد

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: ساز و كار مبدل هاي الكتريكي چگونه است؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 26 با عنوان؛ «ساز و كار مبدل‌های الكتريكی چگونه است؟» می‌باشد. در این آزمایش با ساختمان چگونگی کار مبدل و ترانس آشنا می‌شوید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: عامل جابجايي تعادل چيست؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 13 با عنوان؛ «عامل جابجايي تعادل چيست؟» می‌باشد. در این آزمایش با مفهوم تعادل آشنا می‌شوید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مقاومت هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 20 با عنوان؛ «مقاومت‌هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟» می‌باشد

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 25 با عنوان؛ «مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟» می‌باشد. در این آزمایش با ویژگی مواد که سه نوع هستند آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.