X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
37
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآید ترجمه)

این فیلم آموزشی در تاریخ 19 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
33
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآیند رونویسی و ترجمه)

این فیلم آموزشی در تاریخ 15 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
20
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآیند رونویسی)

این فیلم آموزشی در تاریخ 14 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
31
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل اول

این فیلم آموزشی در تاریخ 13 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
0
29
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی نوسان امواج)

این فیلم آموزشی در تاریخ 5 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
0
22
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل ششم

این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآید ترجمه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 19 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآیند رونویسی و ترجمه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 15 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرآیند رونویسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی در تاریخ 14 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل اول

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی در تاریخ 13 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی نوسان امواج)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی در تاریخ 5 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل ششم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.