X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
174
0

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان پنجم: کسب اطلاعات فنی)

در پودمان پنجم شما هنرجویان عزیز با لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری آشنا می‌شوید. تمام لغات و اصطلاحات مربوط به معادله اصلی حسابداری و سیستم ثبت دو طرفه، صورت‌های مالی، خرید و فروش در موسسات بازرگانی، عوامل بهای تمام شده در موسسات تولیدی و دارایی‌های ثابت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
0
125
0

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان چهارم: صورت های مالی)

هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
0
75
0

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان سوم: حسابداری سرمایه گذاری ها)

سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منابع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. به زبان ساده‌تر اگر یک بنگاه اقتصادی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
0
119
0

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان دوم: اعتبارات اسنادی)

اعتبارات اسنادی یک روش پرداختی است که در آن تعهد قطعی به پرداخت از جانب بانک گشایش دهنده اعتبار، به خریدار و فروشنده داده می‌شود که به موجب آن بانک تعهد می‌کند که میزان پرداختی خریدار به موقع و با مبلغ صحیحی به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
0
130
0

فیلم آموزش عملیات خاک ورزی - پودمان پنجم: عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی

بحران کم آبی مشکلی است که هیچ کس را به اندازه کشاورزان نگران نمی‌سازد. سال‌های زیادی است که کشور ما با این مسئله درگیر است و نظر به کاهش بارش‌های آسمانی و کمبود سفره‌های آب زیرزمینی، گویا راه حلی برای آن یافت نمی‌شود. ناهمواری‌های اراضی زراعی باعث کاهش
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/15
0
116
0

فیلم آموزش عملیات خاک ورزی - پودمان چهارم: کم خاک ورزی و بی خاک ورزی

یکی از اصول کشاورزی حفاظتی استفاده نکردن از گاوان برگردان‌دار است. گاوان برگردان دار باعث ایجاد ناهمواری شدیدی در خاک می‌شود و برای اینکه ما بتوانیم این ناهمواری‌ها را از بین ببریم مجبوریم یازده عملیات ماشین آلاتی در سطح خاک ایجاد کنیم که هزینه‌بر و زمان‌
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/15

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان پنجم: کسب اطلاعات فنی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
در پودمان پنجم شما هنرجویان عزیز با لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری آشنا می‌شوید. تمام لغات و اصطلاحات مربوط به معادله اصلی حسابداری و سیستم ثبت دو طرفه، صورت‌های مالی، خرید و فروش در موسسات بازرگانی، عوامل بهای تمام شده در موسسات تولیدی و دارایی‌های ثابت

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان چهارم: صورت های مالی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان سوم: حسابداری سرمایه گذاری ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منابع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. به زبان ساده‌تر اگر یک بنگاه اقتصادی

فیلم آموزش دانش فنی تخصصی رشته حسابداری - پایه دوازدهم (پودمان دوم: اعتبارات اسنادی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/24
اعتبارات اسنادی یک روش پرداختی است که در آن تعهد قطعی به پرداخت از جانب بانک گشایش دهنده اعتبار، به خریدار و فروشنده داده می‌شود که به موجب آن بانک تعهد می‌کند که میزان پرداختی خریدار به موقع و با مبلغ صحیحی به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر

فیلم آموزش عملیات خاک ورزی - پودمان پنجم: عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/15
بحران کم آبی مشکلی است که هیچ کس را به اندازه کشاورزان نگران نمی‌سازد. سال‌های زیادی است که کشور ما با این مسئله درگیر است و نظر به کاهش بارش‌های آسمانی و کمبود سفره‌های آب زیرزمینی، گویا راه حلی برای آن یافت نمی‌شود. ناهمواری‌های اراضی زراعی باعث کاهش

فیلم آموزش عملیات خاک ورزی - پودمان چهارم: کم خاک ورزی و بی خاک ورزی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/04/15
یکی از اصول کشاورزی حفاظتی استفاده نکردن از گاوان برگردان‌دار است. گاوان برگردان دار باعث ایجاد ناهمواری شدیدی در خاک می‌شود و برای اینکه ما بتوانیم این ناهمواری‌ها را از بین ببریم مجبوریم یازده عملیات ماشین آلاتی در سطح خاک ایجاد کنیم که هزینه‌بر و زمان‌

برچسب‌ها:
نویسندگان