X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
146
0

فعالیت تعاملی خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک)

دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی زیر دانسته‌های خود را درباره نوشتار و گرافیک مورد ارزیابی قرار دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
0
90
0

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 8)

در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث "حساسیت بخشی" به نوشتار بیشتر آشنا می‌‌شوید: مشخص را به نمایش گذاشته و یا یادآوری می‌کند و از این طریق، علاوه بر ایجاد طرحی متمایز، موجب
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
0
56
0

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 7)

در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می شوید: ایجاد ریتم در ترکیب کلمه: با تکرار یک یا چند عنصر بصری، به‌صورت منظم یا هماهنگ، ریتم ایجاد می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
0
42
0

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 6)

در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: نوشتن بدون فکر قبلی (بداهه نویسی): گاهی که راه‌حل‌های از پیش تعیین شده طراح را
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
0
46
0

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 5)

در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: ترکیب‌بندی جدید از حروف رایج و متداول: گاهی اوقات مهم‌ترین گام در حل یک مسئله بصری
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
0
46
0

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 4)

در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا  می‌شوید: استفاده از علائم نشانه‌گذاری: این علائم نمادهای قراردادی هستند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدایی کلمات و امثال این‌ها به‌کار
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13

فعالیت تعاملی خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی زیر دانسته‌های خود را درباره نوشتار و گرافیک مورد ارزیابی قرار دهید

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 8)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث "حساسیت بخشی" به نوشتار بیشتر آشنا می‌‌شوید: مشخص را به نمایش گذاشته و یا یادآوری می‌کند و از این طریق، علاوه بر ایجاد طرحی متمایز، موجب

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 7)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می شوید: ایجاد ریتم در ترکیب کلمه: با تکرار یک یا چند عنصر بصری، به‌صورت منظم یا هماهنگ، ریتم ایجاد می‌شود

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 6)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: نوشتن بدون فکر قبلی (بداهه نویسی): گاهی که راه‌حل‌های از پیش تعیین شده طراح را

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 5)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا می‌شوید: ترکیب‌بندی جدید از حروف رایج و متداول: گاهی اوقات مهم‌ترین گام در حل یک مسئله بصری

فیلم آموزش خط در گرافیک - پایه دوازدهم (فصل پنجم: نوشتار و گرافیک - 4)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/13
در این فیلم آموزشی با موارد زیر از مبحث حساسیت بخشی به نوشتار بیشتر آشنا  می‌شوید: استفاده از علائم نشانه‌گذاری: این علائم نمادهای قراردادی هستند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدایی کلمات و امثال این‌ها به‌کار

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.