X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
356
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
0
206
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
0
447
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
0
112
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی درس فیزیک پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/27
0
137
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم(نمونه سؤالات امتحان نهایی - دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد سال 1398 مبحث دینامیک، رشته علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/27
0
108
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - دینامیک و نوسان)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی دی ماه 1397 مبحث دینامیک و نوسان، رشته علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/26

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/27
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی درس فیزیک پایه دوازدهم ، رشته ریاضی و فیزیک است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم(نمونه سؤالات امتحان نهایی - دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/27
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد سال 1398 مبحث دینامیک، رشته علوم تجربی است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - دینامیک و نوسان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/03/26
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل نمونه سوالات امتحان نهایی دی ماه 1397 مبحث دینامیک و نوسان، رشته علوم تجربی است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.