X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
23
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: ساز و كار مبدل هاي الكتريكي چگونه است؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 26 با عنوان؛ «ساز و كار مبدل‌های الكتريكی چگونه است؟» می‌باشد. در این آزمایش با ساختمان چگونگی کار مبدل و ترانس آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
20
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: عامل جابجايي تعادل چيست؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 13 با عنوان؛ «عامل جابجايي تعادل چيست؟» می‌باشد. در این آزمایش با مفهوم تعادل آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
10
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مقاومت هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 20 با عنوان؛ «مقاومت‌هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟» می‌باشد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
11
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 25 با عنوان؛ «مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟» می‌باشد. در این آزمایش با ویژگی مواد که سه نوع هستند آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
0
23
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان؛ «چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک بلند‌گوي ساده بسازید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/17
0
9
0

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟)

این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان «چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک موتور الكترواستاتيك بسازید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/17

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: ساز و كار مبدل هاي الكتريكي چگونه است؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 26 با عنوان؛ «ساز و كار مبدل‌های الكتريكی چگونه است؟» می‌باشد. در این آزمایش با ساختمان چگونگی کار مبدل و ترانس آشنا می‌شوید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: عامل جابجايي تعادل چيست؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 13 با عنوان؛ «عامل جابجايي تعادل چيست؟» می‌باشد. در این آزمایش با مفهوم تعادل آشنا می‌شوید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مقاومت هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 20 با عنوان؛ «مقاومت‌هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟» می‌باشد

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/18
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 25 با عنوان؛ «مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟» می‌باشد. در این آزمایش با ویژگی مواد که سه نوع هستند آشنا می‌شوید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/17
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان؛ «چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک بلند‌گوي ساده بسازید

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/01/17
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان «چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک موتور الكترواستاتيك بسازید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.