X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
355
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
0
278
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نوسان و امواج- حل سوال امتحانی2)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث نوسان امواج درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
0
205
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
0
446
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
0
127
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نوسان و امواج- حل سوال امتحانی3)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث نواسان و امواج درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی است. در این برنامه ضمن مرور مطالب مهم درس نوسان و امواج، تعدادی از سوالات امتحانی این درس را حل و بررسی می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
0
250
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (فیزیک اتمی و هسته ای)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث فیزیک اتمی و هسته‌ای درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نوسان و امواج- حل سوال امتحانی2)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث نوسان امواج درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است.

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حل سوالات امتحانی دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (دینامیک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث دینامیک درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (نوسان و امواج- حل سوال امتحانی3)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث نواسان و امواج درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته علوم تجربی است. در این برنامه ضمن مرور مطالب مهم درس نوسان و امواج، تعدادی از سوالات امتحانی این درس را حل و بررسی می‌شود

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (فیزیک اتمی و هسته ای)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/01
این فیلم آموزشی دربرگیرنده حل سوالات امتحانی مباحث فیزیک اتمی و هسته‌ای درس فیزیک پایه دوازدهم، رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.