X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
356
0

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
0
573
0

فیلم آموزش زیست شناسی - پایه دوازدهم (مرور فصل چهارم)

در فیلم آموزشی حاضر به مرور فصل چهارم می‌پردازیم و مباحثی چون جهش و انواع آن و تغییر در ماده وراثتی جانداران را بررسی می‌کنیم.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/30
0
302
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند ترجمه)

این فیلم آموزشی به مرور گفتار دوم و سوم فصل دوم و ادامه مبحث فرایند ترجمه می‌پردازد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
450
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند رونویسی و ترجمه)

این فیلم آموزشی به مرور مبحث رونویسی و ترجمه از فصل دوم کتاب زیست شناسی می‌پردازد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
279
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند رونویسی)

این فیلم دربرگیرنده نکات و مفاهیم مهم فصل دوم کتاب درسی است. در این قسمت به بررسی گفتار اول و مبحث رونویسی پرداخته شده است.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
0
384
0

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل اول

این فیلم دربرگیرنده نکات و مفاهیم مهم فصل اول کتاب درسی است. در این قسمت یک بار درباره همانند سازی DNA و ساختار پروتئین‌ها صحبت شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02

فیلم آموزش فیزیک - پایه دوازدهم (حرکت شناسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/31
این فیلم آموزشی دربرگیرنده نمونه سؤالات امتحان نهایی شهریور 98 با موضوع حرکت شناسی و دینامیک است.

فیلم آموزش زیست شناسی - پایه دوازدهم (مرور فصل چهارم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/30
در فیلم آموزشی حاضر به مرور فصل چهارم می‌پردازیم و مباحثی چون جهش و انواع آن و تغییر در ماده وراثتی جانداران را بررسی می‌کنیم.

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند ترجمه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی به مرور گفتار دوم و سوم فصل دوم و ادامه مبحث فرایند ترجمه می‌پردازد

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند رونویسی و ترجمه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم آموزشی به مرور مبحث رونویسی و ترجمه از فصل دوم کتاب زیست شناسی می‌پردازد

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل دوم (فرایند رونویسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/03
این فیلم دربرگیرنده نکات و مفاهیم مهم فصل دوم کتاب درسی است. در این قسمت به بررسی گفتار اول و مبحث رونویسی پرداخته شده است.

فیلم آموزش زیست شناسی (3) - مرور فصل اول

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/04/02
این فیلم دربرگیرنده نکات و مفاهیم مهم فصل اول کتاب درسی است. در این قسمت یک بار درباره همانند سازی DNA و ساختار پروتئین‌ها صحبت شده است

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.