X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
524
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل چهارم: مواد پیرامون ما)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر:طبیعت به عنوان منبع مواد. هواکره، آب‌کره و سنگ‌کره به عنوان منابع تامین‌کننده نیازهای ما، ویژگی‌های مواد: سختی، انعطاف‌پذیری، چکش‌خواری، رسانایی، استحکام
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
0
886
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد - 2)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: استفاده از گلوله‌های کروی جهت نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
0
2041
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد - 1)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: کاربرد نفت خام، کاربرد نمک خوراکی، اتم ها، عنصرها
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
1
1330
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (مرور فصل اول و دوم)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر فصل اول (تجربه و تفکر) و فصل دوم (اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن) و مباحث: تعریف علم و حل مسئله به روش علمی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
0
74
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل نهم: منابع انرژی - 1)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: مصرف انرژی‌های مختلف در کل جهان، منابع تجدید ناپذیر: سوخت‌های فسیلی و سوخت های هسته‌ای، نحوه تبدیل سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
0
129
0

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل نهم: منابع انرژی - 2)

در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک انرژی فراگیر، تولید انرژی الکتریکی به وسیله صفحات خورشیدی، نحوه عملکرد آبگرمکن خورشیدی، کاربردهای انرژی خورشیدی در زندگی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل چهارم: مواد پیرامون ما)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر:طبیعت به عنوان منبع مواد. هواکره، آب‌کره و سنگ‌کره به عنوان منابع تامین‌کننده نیازهای ما، ویژگی‌های مواد: سختی، انعطاف‌پذیری، چکش‌خواری، رسانایی، استحکام

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد - 2)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: استفاده از گلوله‌های کروی جهت نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد - 1)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: کاربرد نفت خام، کاربرد نمک خوراکی، اتم ها، عنصرها

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (مرور فصل اول و دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر فصل اول (تجربه و تفکر) و فصل دوم (اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن) و مباحث: تعریف علم و حل مسئله به روش علمی

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل نهم: منابع انرژی - 1)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/24
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: مصرف انرژی‌های مختلف در کل جهان، منابع تجدید ناپذیر: سوخت‌های فسیلی و سوخت های هسته‌ای، نحوه تبدیل سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه هفتم (فصل نهم: منابع انرژی - 2)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/05/21
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر: استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک انرژی فراگیر، تولید انرژی الکتریکی به وسیله صفحات خورشیدی، نحوه عملکرد آبگرمکن خورشیدی، کاربردهای انرژی خورشیدی در زندگی

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.