X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
209
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس هشتم: بخش دوم)

دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس این درس را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/14
0
76
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: بخش دوم)

دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
0
75
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: بخش اول)

دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره تکویر آیات 1 تا 29 و سوره عبس آیات 1 تا 42 را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
0
57
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم)

دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره نباء آیات 1 تا 30 و سوره یوسف آیات 64 تا 69 و همچنین تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
0
56
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: بخش دوم)

دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
0
70
0

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: بخش اول)

دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره جمعه آیات 1 تا 8 و سوره نمل آیات 56 تا 63 را مرور نمایید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس هشتم: بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/14
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس این درس را مرور نمایید

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور نمایید

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره تکویر آیات 1 تا 29 و سوره عبس آیات 1 تا 42 را مرور نمایید

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس چهاردهم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره نباء آیات 1 تا 30 و سوره یوسف آیات 64 تا 69 و همچنین تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور کنید

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: بخش دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس جلسه دوم این درس را مرور نمایید

فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس سیزدهم: بخش اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/09/01
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره جمعه آیات 1 تا 8 و سوره نمل آیات 56 تا 63 را مرور نمایید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.