X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
231
0

نمونه تدریس عربی پایه نهم: درس دوم

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه نهم درس دوم در شش بخش می‌پردازیم.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/13
0
296
0

نمونه تدریس عربی پایه هفتم: درس اول

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه هفتم درس اول در شش بخش می‌پردازیم.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/13
2
895
0

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس هفتم و هشتم)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر افعال به کار رفته در متن درس هفتم، ترکیب‌های وصفی و اضافی و نحوه ساخت فعل ماضی استمراری در زبان عربی و ترجمه اینگونه افعال به زبان فارسی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
2
346
0

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس ششم و هفتم)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر افعال به کار رفته در متن درس ششم و هفتم، مرور ترکیب‌های وصفی و اضافی و مرور لغات جدید و مهم درس ششم و هفتم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
2
367
0

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس چهارم و پنجم)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی ابتدا مروری خواهیم داشت بر فعل نهی و تشخیص "لا"ی نهی از "لا"ی مضارع منفی در جملات و در انتها فعل‌های به کار رفته در متن درس پنجم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
1
580
0

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس سوم و چهارم)

دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر فعل ماضی و مضارع، توجه به وزن کلمات در هنگام ترجمه و نحوه ساخت و ترجمه فعل امر در زبان عربی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08

نمونه تدریس عربی پایه نهم: درس دوم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/13
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه نهم درس دوم در شش بخش می‌پردازیم.

نمونه تدریس عربی پایه هفتم: درس اول

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/13
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه هفتم درس اول در شش بخش می‌پردازیم.

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس هفتم و هشتم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر افعال به کار رفته در متن درس هفتم، ترکیب‌های وصفی و اضافی و نحوه ساخت فعل ماضی استمراری در زبان عربی و ترجمه اینگونه افعال به زبان فارسی

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس ششم و هفتم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر افعال به کار رفته در متن درس ششم و هفتم، مرور ترکیب‌های وصفی و اضافی و مرور لغات جدید و مهم درس ششم و هفتم

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس چهارم و پنجم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی ابتدا مروری خواهیم داشت بر فعل نهی و تشخیص "لا"ی نهی از "لا"ی مضارع منفی در جملات و در انتها فعل‌های به کار رفته در متن درس پنجم

فیلم آموزش عربی - پایه نهم (مرور درس سوم و چهارم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/06/08
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر فعل ماضی و مضارع، توجه به وزن کلمات در هنگام ترجمه و نحوه ساخت و ترجمه فعل امر در زبان عربی

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.