X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
32
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ه

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ه» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
0
25
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ی

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ی» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
0
22
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ل

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ل» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید​
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
0
23
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف م

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «م» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
0
18
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ن

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ن» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید.​
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
0
20
0

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ف

دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ف» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ه

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ه» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ی» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ل

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ل» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید​

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف م

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «م» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ن

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ن» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید.​

کتاب گویا عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی) اَلمُعجَم: حرف ف

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/19
دانش آموز گرامی؛ این فایل صوتی مربوط به اَلمُعجَم پایه یازدهم، حرف «ف» می‌باشد. یادگیری فعل در هر زبانی مهم‌تر از انواع دیگر کلمه است به همین دلیل فعل ها با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در ادامه می‌توانید به آن گوش فرا دهید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.