X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه پنجم (درس دوم)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر، تمرینات جلسه دوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه پنجم (درس اول)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات جلسه اول این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس قرآن - پایه چهارم (درس اول: قرائت سوره لقمان)
دوستان قرآن خوان در این جلسه می‌خواهیم آیات 12 تا 16 سوره لقمان را با هم بخوانیم. بچه‌ها در هنگام قرائت به نحوه خواندن حروف ساکن، حروف تشدید دار، حروف تنوین‌دار، حروف ناخوانا و اتصالات توجه کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس قرآن - پایه سوم (فصل اول: سوره توحید و قنوت)
دوستان قرآن خوان، از جلسه گذشته ما یادگیری اذکار نماز را شروع کردیم. در این جلسه می‌خواهیم سوره توحید و ذکر قنوت را یاد بگیریم. نام دیگر سوره توحید "اخلاص" است. چون در این سوره درباره یگانگی خداوند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس قرآن - پایه اول (درس دوم: بخش اول)
دانش‌آموزان قرآن خوان امروز با آموزش درس دوم کتاب قرآن همراه شما هستیم. در این جلسه شعر «نعمت‌های خدا» و سوره‌ی «کوثر» را می‌خوانیم و پیام قرآنی این درس را بررسی می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس آموزش قرآن - پایه ششم (درس اول: جلسه اول - 2)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس با ادامه‌ی آموزش درس اول و حل تمرین چهارم ،صفحه 3 همراه شما هستیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم تدریس آموزش قرآن - پایه ششم (درس اول: جلسه اول - 1)
دانش‌آموزان عزیز! ورود شما را به كلاس ششم دبستان تبریک می‌گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی نیز با توکّل بر خدا و با تلاش بیشتر، قرآن کریم را بهتر بیاموزید. سعی کنید هر روز تعدادی از آیات قرآن را بخوانید تا...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس اول)
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره لقمان آیات 12 تا 16 و تمرینات این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس ششم)
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره اسراء آیات 76 تا 83 و تمرینات جلسه دوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس پنجم)
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره آل عمران آیات 102 تا 105 و تمرینات جلسه دوم و سوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس چهارم)
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر روخوانی سوره واقعه آیات 1 تا 26 و تمرینات جلسه دوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس سوم)
دوستان قرآن خوان، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات جلسه دوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس دوم)
دوستان قرآن خوان، با انجام فعالیت تعاملی زیر روخوانی سوره تغابن آیات 1 تا 9 و تمرینات جلسه دوم این درس را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن - پایه ششم (درس چهاردهم - آیات 6 تا 14 سوره صف)
دانش‌آموزان عزیز با ادامه‌ی قرائت سوره‌ی صف همراه شما هستیم. این فایل صوتی دربرگیرنده‌ی آیات 6 تا 14 سوره صف است. از آیات مشهور سوره‌ی صف، آیه «نَصْرٌ‌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِ‌یبٌ» است که مؤمنان را به پیروزی بشارت می‌دهد. مفسران مصداق این پیروزی را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن ششم دبستان (درس چهاردهم - آیات 12 و 13 سوره ممتحنه و آیات 1 تا 5 سوره صف)
دانش‌آموزان عزیز با قرائت یکی دیگر از سوره‌های قرآن همراه شما هستیم. این فایل صوتی دربرگیرنده‌ی قرائت بخش دیگری از سوره ممتحنه و 5 آیه‌ی ابتدایی سوره صف است. سوره صَف شصت و یکمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن در...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن ششم دبستان (درس سیزدهم - آیات 1 تا 5 سوره ممتحنه)
دانش‌آموزان عزیز با قرائت یکی دیگر از سوره‌های قرآن همراه شما هستیم. این فایل صوتی دربرگیرنده‌ی قرائت آیات 1 تا 5 سوره ممتحنه است. سوره مُمتَحِنه، شصتمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن که در جزء ۲۸ قرآن جای گرفته است. این سوره درباره دوستی مؤمنان با کُفار...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن ششم دبستان (درس سیزدهم - آیات 17 تا 24 سوره حشر)
دانش‌آموزان عزیز از شما دعوت می‌کنیم که شنونده‌ی آیات 17 تا 24 سوره‌ی حشر باشید. شکست یهودیان بنی‌نضیر از مسلمانان، احکام تقسیم اموال و غنایمی که بدون جنگ نصیب مسلمانان می‌شود، ملامت منافقان و افشای اعمالشان، توصیف و تمجید از فداکاری‌های مهاجران، در...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن ششم ابتدایی (درس دوازدهم - آیه 22 سوره مجادله و آیات 1 تا 3 سوره حشر)
دانش‌آموزان عزیز شما برای آموختن قرائت صحیح سوره‌ی حشر می‌توانید این فایل صوتی را بشنوید. سوره حشر پنجاه و نهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن در جزء ۲۸ جای گرفته است. نام سوره از آیه دوم گرفته شده است که به اخراج یهودیان از مدینه اشاره می‌کند. سوره حشر ب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا -آموزش قرآن ششم دبستان (درس دوازدهم - آیات 12 تا 21 سوره مجادله)
دانش‌آموزان عزیز با استفاده از این فایل صوتی شنونده‌‌‌ی ادامه‌ی سوره‌ی مجادله باشید. آیه نجوا یا مناجات (آیه 12) از آیات مشهور سوره‌ی مجادله به مسلمانان ثروتمند خطاب می‌کند که قبل از نجوا (گفت‌وگوی سری) با پیامبر اسلام(ص)، باید صدقه پرداخت کنند؛ ولی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه دوم (درس چهاردهم: سوره قدر)
دوستان قرآن خوان، سوره قَدْر در جزء ۳۰ جای دارد. نام سوره قدر از آیات ابتدایی آن گرفته شده که به نزول قرآن در شب قدر و اهمیت آن شب اشاره دارد. سوره قدر از عظمت، فضیلت و برکات شب قدر و نزول فرشتگان رحمت در این شب سخن می‌گوید...

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.