X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
70
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: conversation)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس دوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
63
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Reading )

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Reading مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
91
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Listening and speaking)

دانش آموزان عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یند. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
84
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: What you learned)

دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر آنچه که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
763
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: What you learned)

دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروی است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30
0
270
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: Pronunciation)

دانش آموزان عزیز با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با عنوان Pronunciation به تلفظ کلمات دقت نما‌یند. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: conversation)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس دوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Reading )

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Reading مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Listening and speaking)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموزان عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یند. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: What you learned)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر آنچه که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: What you learned)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروی است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: Pronunciation)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30
دانش آموزان عزیز با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با عنوان Pronunciation به تلفظ کلمات دقت نما‌یند. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.