X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
295
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: What you learned)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث What you learned مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
167
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: pronunciation)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Pronunciation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
640
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Listening and Speaking)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Listening and Speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
522
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Reading)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Art culture and society مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
142
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: conversation)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
763
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: What you learned)

دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروی است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: What you learned)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث What you learned مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: pronunciation)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Pronunciation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Listening and Speaking)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Listening and Speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Reading)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Art culture and society مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: conversation)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: What you learned)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/10/30
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروی است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.