X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
3
27586
2

کتاب کار زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

کتاب کار انگلیسی به‌منظور تعمیق مفاهیم موجود در کتاب دانش‌آموز و ارائه فعالیت‌های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش‌آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
1
36915
1

کتاب کار زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/26
3
157045
0

کتاب زبان انگلیسی (1) - پایه دهم

اولین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردیده و هم‌اکنون پیش روی شماست. آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش‌وپرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/29
3
155359
5

کتاب زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/16
2
207946
4

کتاب زبان انگلیسی (1) - پایه هفتم

اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی بانام Prospect 1 برای آموزش در پایه هفتم تحصیلی تألیف گردید و هم‌اکنون آماده دانلود برای شما می‌باشد. برای نخستین بار در این کتاب به آموزش هم‌زمان هر چهار مهارت ارتباطی گوش دادن، صحبت کردن، خواندن
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/15
1
196273
0

کتاب زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با نام Prospect 3 برای آموزش در پایه نهم تحصیلی تألیف گردید و هم‌اکنون آماده دانلود برای شماست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/15

کتاب کار زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/10/02
کتاب کار انگلیسی به‌منظور تعمیق مفاهیم موجود در کتاب دانش‌آموز و ارائه فعالیت‌های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش‌آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده است

کتاب کار زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/26
کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما

کتاب زبان انگلیسی (1) - پایه دهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/29
اولین جلد از مجموعه کتاب‌های Vision به‌منظور تدریس در پایۀ دهم تحصیلی، تألیف گردیده و هم‌اکنون پیش روی شماست. آموزش زبان‌های خارجی و به‌طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش‌وپرورش کشورمان در سال‌های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و

کتاب زبان انگلیسی (2) - پایه هشتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/16
کتاب Prospect 2 دارای هفت درس است که همانند کتاب Prospect 1 هر درس حول یک مضمون (Theme) و یک یا چند کنش ارتباطی (Function) سازمان‌بندی و تألیف شده است. در این کتاب نیز اغلب مضامین درس‌ها از حیطه شخصی انتخاب گردیده است اما

کتاب زبان انگلیسی (1) - پایه هفتم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/15
اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی بانام Prospect 1 برای آموزش در پایه هفتم تحصیلی تألیف گردید و هم‌اکنون آماده دانلود برای شما می‌باشد. برای نخستین بار در این کتاب به آموزش هم‌زمان هر چهار مهارت ارتباطی گوش دادن، صحبت کردن، خواندن

کتاب زبان انگلیسی (3) - پایه نهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/15
سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با نام Prospect 3 برای آموزش در پایه نهم تحصیلی تألیف گردید و هم‌اکنون آماده دانلود برای شماست

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.