X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
338
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: New Words and Expressions)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل صوتی درس سوم کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
528
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: listening and speaking)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های مکالمه خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
447
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: What you learned)

دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
151
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Conversation)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
121
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: New Words and Expressions)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
0
132
0

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Reading)

دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Languages of the word مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: New Words and Expressions)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل صوتی درس سوم کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: listening and speaking)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های مکالمه خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: What you learned)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Conversation)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: New Words and Expressions)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Reading)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/28
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Languages of the word مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.