X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
2
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس چهارم: مهاجرت صغری)

در این فیلم وقایع مربوط به تاریخ 1284 را مهاجرت صغرا نام داشت. این مهاجرت در اثر بالا رفتن قیمت قند و تنبیح بازرگانان و مجازات دوتن از آنها شروع شد. این کشمکش بین حکومت و مردم باعث مهاجرت تعدادی از علما در 1284 شروع شد.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزشی تاریخ (3) - درس سوم (واگذاری امتیاز شیلات)

در سال 1272 واگذاری امتیاز شمال به روسیه. در سال 1255 مشیر الدوله قزوینی برای سامان بخشی شیلات ، شیلات بحر خزر را از ناصر الیدن شاه اجاره کرد که مبلغ کل اجاره 31 هزار تومان اجاره برداشت و الباقی به دولت پرداخت شود.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزشی تاریخ (3) - درس سوم (عهد نامه بین ایران و کشورهای اروپایی در زمان فتحعلی شاه)

در این فیلم آموزشی در خصوص عهده نامه های که در زمان فتحعلی شاه بین ایران و سایر کشور بسته شده صحبت شد. سرانجام این تعهد نامه های به ترک پست افسران و مستشاران انگلیسی با انعقاد قرارداد بین انگلس و روسیه  در زمان فتحعلی شاه در برابر روسیه  وبه دنبال آن شکست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس اول (روزنامه نگاری در ایران)

در این فیلم آموزشی در مورد تاریخچه و انتشار اولین روزنامه در ایران مورد بررسی شده که در ابتداد بصورت ماهنامه منتشر شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
3
0

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس دوم (تاثیر نساجی در استعمار و استقلال هند)

در این فیلم آموزشی در مورد تاثیر صنعت نساجی در استعمار و به دنبال آن استقلال کشور هندوستان  توسط بریتانیا صحبت شده است. در این فیلم مقاومت و ایستادگی ملت هند در برابر استعمار انگلستان از طریق اتکا بر تولید ملی خود که بافندگی بود به شکلی بسیار زیبا بیان شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس سوم (امتیاز تنباکو)

در این بخش با ارائه امتیاز تجارت توتون و تنباکو که در سال 1269 شد. این امتیاز در اثر سفر ناصرالدین شاه و عیاشی او در انگلستان در برابر 25000لیره به انگلستان اعطا شد. این امتیاز تا سال 1270 ادامه داشت توسط فتوای میرزا رضای شیرازی  لغو شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس چهارم: مهاجرت صغری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم وقایع مربوط به تاریخ 1284 را مهاجرت صغرا نام داشت. این مهاجرت در اثر بالا رفتن قیمت قند و تنبیح بازرگانان و مجازات دوتن از آنها شروع شد. این کشمکش بین حکومت و مردم باعث مهاجرت تعدادی از علما در 1284 شروع شد.

فیلم آموزشی تاریخ (3) - درس سوم (واگذاری امتیاز شیلات)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در سال 1272 واگذاری امتیاز شمال به روسیه. در سال 1255 مشیر الدوله قزوینی برای سامان بخشی شیلات ، شیلات بحر خزر را از ناصر الیدن شاه اجاره کرد که مبلغ کل اجاره 31 هزار تومان اجاره برداشت و الباقی به دولت پرداخت شود.

فیلم آموزشی تاریخ (3) - درس سوم (عهد نامه بین ایران و کشورهای اروپایی در زمان فتحعلی شاه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم آموزشی در خصوص عهده نامه های که در زمان فتحعلی شاه بین ایران و سایر کشور بسته شده صحبت شد. سرانجام این تعهد نامه های به ترک پست افسران و مستشاران انگلیسی با انعقاد قرارداد بین انگلس و روسیه  در زمان فتحعلی شاه در برابر روسیه  وبه دنبال آن شکست

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس اول (روزنامه نگاری در ایران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم آموزشی در مورد تاریخچه و انتشار اولین روزنامه در ایران مورد بررسی شده که در ابتداد بصورت ماهنامه منتشر شد

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس دوم (تاثیر نساجی در استعمار و استقلال هند)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم آموزشی در مورد تاثیر صنعت نساجی در استعمار و به دنبال آن استقلال کشور هندوستان  توسط بریتانیا صحبت شده است. در این فیلم مقاومت و ایستادگی ملت هند در برابر استعمار انگلستان از طریق اتکا بر تولید ملی خود که بافندگی بود به شکلی بسیار زیبا بیان شد

فیلم آموزش تاریخ (3) - درس سوم (امتیاز تنباکو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این بخش با ارائه امتیاز تجارت توتون و تنباکو که در سال 1269 شد. این امتیاز در اثر سفر ناصرالدین شاه و عیاشی او در انگلستان در برابر 25000لیره به انگلستان اعطا شد. این امتیاز تا سال 1270 ادامه داشت توسط فتوای میرزا رضای شیرازی  لغو شد

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.