X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
238
0

فیلم تدریس تحلیل فرهنگی - پایه یازدهم و دوازدهم (درس اول: چیستی فرهنگ)

دانش‌آموزان عزیز همان‌طور که می‌دانید فرهنگ پدیده‌ای زمان‌مند و مکان‌مند است و سبک و روش زندگی مردم هر جامعه در هر زمان و مکان با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان ها و زمان‌ها، شباهت‌ها و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/08
0
1009
0

دانش‌نامه پدیده‌شناسی: جغرافیای اجتماعی

آراء و اندیشه‌های مربوط به جغرافیا، در جریان تکامل پویای خود، از مکاتب فلسفی و اجتماعی متعددی بهره گرفته‌اند که علت آن را می‌توان در علائق درون ساختاری ـ روشی (عقلانیت ساختاری ـ روشی) و ماهیت بین‌رشته‌ای این دانش جست‌وجو کرد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1398/01/24
1
1959
0

کتاب تاریخ (3) - پایه دوازدهم

کتاب تاریخ (3) در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی) تألیف شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر توسعه سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی (ملی) دانش‌آموزان و ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/11/06
3
2959
0

فیلم راهنمای معلم - تحلیل فرهنگی

برای «فرهنگ» تعاریف متعدد و مختلف بیان شده و مصادیق گوناگون و متنوع درباره آن ذکر کرده‌اند. ادیبان، فیلسوفان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و انسان‌شناسان هریک، به‌گونه‌ای خاص «فرهنگ» را تعریف کرده و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/05
3
4500
0

فیلم راهنمای معلم - هویت اجتماعی - پایه دوازدهم

کتاب حاضر، بستر مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با مباحث فرهنگ و هویت است. در این دروس دانش‌آموزان فرا می‌گیرند که انسان‌ها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، عمل می‌کنند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/08/05
1
4160
0

فیلم راهنمای معلم – تاریخ (3) - پایه دوازدهم

کتاب تاریخ 3، در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی ملی) و در ادامۀ کتاب تاریخ 2 طراحی و تألیف شده است. رویکرد برنامه و کتاب درسی تاریخ، تأکید بر توسعۀ مهارت‌های سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی، محلی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/23

فیلم تدریس تحلیل فرهنگی - پایه یازدهم و دوازدهم (درس اول: چیستی فرهنگ)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/08
دانش‌آموزان عزیز همان‌طور که می‌دانید فرهنگ پدیده‌ای زمان‌مند و مکان‌مند است و سبک و روش زندگی مردم هر جامعه در هر زمان و مکان با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان ها و زمان‌ها، شباهت‌ها و

دانش‌نامه پدیده‌شناسی: جغرافیای اجتماعی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1398/01/24
آراء و اندیشه‌های مربوط به جغرافیا، در جریان تکامل پویای خود، از مکاتب فلسفی و اجتماعی متعددی بهره گرفته‌اند که علت آن را می‌توان در علائق درون ساختاری ـ روشی (عقلانیت ساختاری ـ روشی) و ماهیت بین‌رشته‌ای این دانش جست‌وجو کرد

کتاب تاریخ (3) - پایه دوازدهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/11/06
کتاب تاریخ (3) در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی) تألیف شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر توسعه سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی (ملی) دانش‌آموزان و ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان است

فیلم راهنمای معلم - تحلیل فرهنگی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/09/05
برای «فرهنگ» تعاریف متعدد و مختلف بیان شده و مصادیق گوناگون و متنوع درباره آن ذکر کرده‌اند. ادیبان، فیلسوفان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و انسان‌شناسان هریک، به‌گونه‌ای خاص «فرهنگ» را تعریف کرده و

فیلم راهنمای معلم - هویت اجتماعی - پایه دوازدهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/08/05
کتاب حاضر، بستر مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با مباحث فرهنگ و هویت است. در این دروس دانش‌آموزان فرا می‌گیرند که انسان‌ها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، عمل می‌کنند

فیلم راهنمای معلم – تاریخ (3) - پایه دوازدهم

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1397/07/23
کتاب تاریخ 3، در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی ملی) و در ادامۀ کتاب تاریخ 2 طراحی و تألیف شده است. رویکرد برنامه و کتاب درسی تاریخ، تأکید بر توسعۀ مهارت‌های سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی، محلی

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.