X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
5
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس ششم: فتح تهران به دست مشروطه خواهان)

22 تیر 1288 مصادف با فتح تهران به دست مشروطه طلبان . درپی سوقصد به محمد علی شاه و با تغییر ستاد کار خود به باغ شاه و تحویل اداره شهر به نظامیان روس و بسته شدن بازار تهران  باعث نظامی شدن تهران باعث رخ داد وقایع مختلفی شد.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس ششم: ریسعلی دلواری)

سال 1294 مصادف با شهادت ریسعلی دلواری بود. تنگستان محلی در بوشهر است . این شهرستان دارای دو مرکزیت به نام دلوار و اهرم است. دلوار زادگاه و محل ریسس علی دلواری است که در کشاش جنگ اول در برابر نظامیان انگلیسی مقاومت کرد و در نهایت به شهادت رسید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
3
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر- (درس پنجم: اقدامات محمد علی شاه علیه مشروطه طلبان)

در این بخش حوادث مربوط به دوره مشروطه در زمان محمد علی شاه بررسی شده است. در سال 1288 با شروع محاصره تبریز در زمان فرمانروایی تبریز آغاز شد . وی بعد از تاجگذاری علیرغم قانون مجلس را به توپ بست.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
5
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس اول: عهد نامه بین ایران و کشورهای اروپایی در زمان فتحعلی شاه)

در این فیلم آموزشی در خصوص عهد نامه ترکمنچای و گلستان  صحبت شد. همچنین متوحه خواهیم شد که با ترک پست افسران و مستشاران انگلیسی در پی انعقاد قرارداد بین انگلس و روسیه  در زمان فتحعلی شاه در برابر روسیه  وبه دنبال آن شکست عباس میرزا و امضا عهد نامه گلستان ب
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
5
0

فیلم آموزشی تاریخ معاصر - (درس سوم: روزنامه نگاری در ایران)

در این فیلم آموزشی در مورد تاریخچه و انتشار اولین روزنامه در ایران مورد بررسی شده که در ابتداد بصورت ماهنامه منتشر شد.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
0
2
0

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس دوم: امتیاز تنباکو)

در این بخش با ارائه امتیاز تجارت توتون و تنباکو که در سال 1269 شد. این امتیاز در اثر سفر ناصرالدین شاه و عیاشی او در انگلستان در برابر 25000لیره به انگلستان اعطا شد. این امتیاز تا سال 1270 ادامه داشت توسط فتوای میرزا رضای شیرازی  لغو شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس ششم: فتح تهران به دست مشروطه خواهان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
22 تیر 1288 مصادف با فتح تهران به دست مشروطه طلبان . درپی سوقصد به محمد علی شاه و با تغییر ستاد کار خود به باغ شاه و تحویل اداره شهر به نظامیان روس و بسته شدن بازار تهران  باعث نظامی شدن تهران باعث رخ داد وقایع مختلفی شد.

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس ششم: ریسعلی دلواری)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
سال 1294 مصادف با شهادت ریسعلی دلواری بود. تنگستان محلی در بوشهر است . این شهرستان دارای دو مرکزیت به نام دلوار و اهرم است. دلوار زادگاه و محل ریسس علی دلواری است که در کشاش جنگ اول در برابر نظامیان انگلیسی مقاومت کرد و در نهایت به شهادت رسید

فیلم آموزش تاریخ معاصر- (درس پنجم: اقدامات محمد علی شاه علیه مشروطه طلبان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این بخش حوادث مربوط به دوره مشروطه در زمان محمد علی شاه بررسی شده است. در سال 1288 با شروع محاصره تبریز در زمان فرمانروایی تبریز آغاز شد . وی بعد از تاجگذاری علیرغم قانون مجلس را به توپ بست.

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس اول: عهد نامه بین ایران و کشورهای اروپایی در زمان فتحعلی شاه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم آموزشی در خصوص عهد نامه ترکمنچای و گلستان  صحبت شد. همچنین متوحه خواهیم شد که با ترک پست افسران و مستشاران انگلیسی در پی انعقاد قرارداد بین انگلس و روسیه  در زمان فتحعلی شاه در برابر روسیه  وبه دنبال آن شکست عباس میرزا و امضا عهد نامه گلستان ب

فیلم آموزشی تاریخ معاصر - (درس سوم: روزنامه نگاری در ایران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این فیلم آموزشی در مورد تاریخچه و انتشار اولین روزنامه در ایران مورد بررسی شده که در ابتداد بصورت ماهنامه منتشر شد.

فیلم آموزش تاریخ معاصر - (درس دوم: امتیاز تنباکو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/02
در این بخش با ارائه امتیاز تجارت توتون و تنباکو که در سال 1269 شد. این امتیاز در اثر سفر ناصرالدین شاه و عیاشی او در انگلستان در برابر 25000لیره به انگلستان اعطا شد. این امتیاز تا سال 1270 ادامه داشت توسط فتوای میرزا رضای شیرازی  لغو شد

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.