X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
2
0

فیلم آموزش علوم و فنون ادبی (1) - درس دوم (سازه ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)

شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به‌کار می‌روند. حالت‌هایی چون اندوه، شادی، امید و یأس، حیرت و تعجب، نمودهای عاطفه‌اند که شاعر می‌کوشد آنها را به دیگران انتقال دهد. اساسی‌ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
0
8
0

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس دوم: زنگ ورزش)

آن روز هوا بارانی بود باران پاییز که از شب گذشته آغاز شده بود.همچنان نرم نرمک می بارید. معلم ورزش به کلاس آمد و گفت: بچه ها امروز زمین برای نرمش و ورزش مناسب نیست.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
0
10
0

کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دوم: قاضی بست)

و روز دوشـنبه (امیرمسـعود) شـبگیر، برنشسـت و به کران ِ رود هیرمند رفت با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان؛ و تا چاشـتگاه به صید مشـغول بودند. پس، به کران آب فرود آمدند وخیمه‌ها و شراع‌ها زده بودند. از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی‌ها بخواست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
0
36
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (بخوان و بیندیش: در جست و جو)

بالاي درخت كاج، موشكا غمگين و تنها نشسته بود. او مانند هر روز می‌شنيد كه بی بی خدا را صدا می زند؛ امّا مثل هميشه، كسي جوابش را نمی‌داد. . . . در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
0
2
0

کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دوم: دیوار)

بهمـن، پسـر همسـایه، توی حیاط خودشـان دور باغچه می‌گشـت و با آب‌پـاش کوچک خود، گل هـا و سـبزه‌ها را آب مـیداد. منیـژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان‌هایشرا مسـواک می‌کـرد. همان‌طور کـه بی‌حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود...
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
0
13
0

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس دوم: کوچ پرستوها)

در اوایل بهار، هوا لطیف و دل نشین می‌شود. دشت‌ها جامه‌ی سبز می‌پوشند و درختان، شکوفه می دهند. پرستوها، این پرندگان دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود، باز می گردند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31

فیلم آموزش علوم و فنون ادبی (1) - درس دوم (سازه ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به‌کار می‌روند. حالت‌هایی چون اندوه، شادی، امید و یأس، حیرت و تعجب، نمودهای عاطفه‌اند که شاعر می‌کوشد آنها را به دیگران انتقال دهد. اساسی‌ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس دوم: زنگ ورزش)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
آن روز هوا بارانی بود باران پاییز که از شب گذشته آغاز شده بود.همچنان نرم نرمک می بارید. معلم ورزش به کلاس آمد و گفت: بچه ها امروز زمین برای نرمش و ورزش مناسب نیست.

کتاب گویا فارسی - پایه یازدهم (درس دوم: قاضی بست)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
و روز دوشـنبه (امیرمسـعود) شـبگیر، برنشسـت و به کران ِ رود هیرمند رفت با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان؛ و تا چاشـتگاه به صید مشـغول بودند. پس، به کران آب فرود آمدند وخیمه‌ها و شراع‌ها زده بودند. از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی‌ها بخواست

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (بخوان و بیندیش: در جست و جو)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
بالاي درخت كاج، موشكا غمگين و تنها نشسته بود. او مانند هر روز می‌شنيد كه بی بی خدا را صدا می زند؛ امّا مثل هميشه، كسي جوابش را نمی‌داد. . . . در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید.

کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (درس دوم: دیوار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
بهمـن، پسـر همسـایه، توی حیاط خودشـان دور باغچه می‌گشـت و با آب‌پـاش کوچک خود، گل هـا و سـبزه‌ها را آب مـیداد. منیـژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان‌هایشرا مسـواک می‌کـرد. همان‌طور کـه بی‌حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود...

کتاب گویا - فارسی پایه چهارم (درس دوم: کوچ پرستوها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/06/31
در اوایل بهار، هوا لطیف و دل نشین می‌شود. دشت‌ها جامه‌ی سبز می‌پوشند و درختان، شکوفه می دهند. پرستوها، این پرندگان دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود، باز می گردند

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.