X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
47
0

فیلم تدریس فارسی - پایه اول (مرور مبحث می، ایـ و ـّ)

دانش‌آموزان گرامی در این برنامه و در ادامه‌ی بازخوانی مطالب کتاب فارسی پایه اول، می‌خواهیم مروری داشته باشیم بر مبحث می، ایـ و اشکال مختلف آن و ـّ
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/05
0
29
0

فیلم تدریس فارسی و نگارش - پایه سوم (مرور دروس چهاردهم تا انتهای کتاب)

دوستان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر مباحث زیر از کتاب فارسی و نگارش پایه سوم: استفاده از شباهت در شعر یا نوشته برای زیباتر کردن آن، ترکیب کردن 
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/05
0
71
0

کتاب گویای فارسی - پایه پنجم (درس شانزدهم: چشمه و سنگ)

جدا شد یکی چشمه از کوهسار  /  به ره گشت، ناگه به سنگی دچار ***به‌نرمی چنین گفت با سنگ سخت:  /  کرم کرده، راهی ده، ای نیک‌بخت
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
0
52
0

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس شانزدهم: بهاران)

باز هم باد بهاری / شادمان هرجا وزان شد *** چشمه‌ای جوشان برآمد /  بردل صحرا روان شد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
0
15
0

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد)

جنگل پهناور و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل، شنیده می‌شود. گاه غرش و زوزه‌ی جانوران، سکوت جنگل را می‌شکند. اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری، فرشی سبز، زیبا و گسترده می‌بینی که گاه صدها کیلومتر از زمین را پوشانده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
0
18
0

کتاب گویا فارسی - پایه ششم ابتدایی (درس شانزدهم: آداب مطالعه)

بدان که قصه خواندن و شنیدن، فایده بسیار دارد: اول آنکه از احوال گذشتگان خبر دار شود، دویم آنکه چون عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی گشاده گردد. سیم، چون محنت و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/01

فیلم تدریس فارسی - پایه اول (مرور مبحث می، ایـ و ـّ)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/05
دانش‌آموزان گرامی در این برنامه و در ادامه‌ی بازخوانی مطالب کتاب فارسی پایه اول، می‌خواهیم مروری داشته باشیم بر مبحث می، ایـ و اشکال مختلف آن و ـّ

فیلم تدریس فارسی و نگارش - پایه سوم (مرور دروس چهاردهم تا انتهای کتاب)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/05
دوستان عزیز در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر مباحث زیر از کتاب فارسی و نگارش پایه سوم: استفاده از شباهت در شعر یا نوشته برای زیباتر کردن آن، ترکیب کردن 

کتاب گویای فارسی - پایه پنجم (درس شانزدهم: چشمه و سنگ)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
جدا شد یکی چشمه از کوهسار  /  به ره گشت، ناگه به سنگی دچار ***به‌نرمی چنین گفت با سنگ سخت:  /  کرم کرده، راهی ده، ای نیک‌بخت

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس شانزدهم: بهاران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
باز هم باد بهاری / شادمان هرجا وزان شد *** چشمه‌ای جوشان برآمد /  بردل صحرا روان شد

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/02
جنگل پهناور و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل، شنیده می‌شود. گاه غرش و زوزه‌ی جانوران، سکوت جنگل را می‌شکند. اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری، فرشی سبز، زیبا و گسترده می‌بینی که گاه صدها کیلومتر از زمین را پوشانده است

کتاب گویا فارسی - پایه ششم ابتدایی (درس شانزدهم: آداب مطالعه)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/07/01
بدان که قصه خواندن و شنیدن، فایده بسیار دارد: اول آنکه از احوال گذشتگان خبر دار شود، دویم آنکه چون عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی گشاده گردد. سیم، چون محنت و

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.