X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
10 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری نام نیکو گر بماند ز آدمی)
دانش‌آموزان گرامی در این بخش نحوه نگارش تحریری سرمشق «نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زر نگار» را بامداد تمرین می‌کنیم. در این دو سطر نویسی هم باید فاصله مناسب بین دو سطر را در نظر بگیریم. هماهنگی بین کشیده‌های دو مصرع هم از جمله نکات مهم در این...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
10 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق نام نیکو گر بمان ز آدمی)
دانش‌آموزان گرامی در ادامه مبحث دو سطر نویسی به این نکته توجه داشته باشید که فاصله سطر اول و دوم باید بین 9 تا 12 نقطه (براساس قلمی که دارید) باشد. در هنگام دو سطر نویسی دقت کنید که ابتدا و انتهای هر دو مصرع با هم برابر باشد. همچنین در هنگام انتخاب کشیده‌...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
10 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری جوانا سر متاب از پند پیران)
دانش‌آموزان گرامی در این برنامه با آموزش نگارش تحریری سرمشق «جوانا سر متاب از پند پیران» همراه شما هستیم. این سرمشق را با مداد و در دو سطر می‌نویسیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
10 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است)
دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. در هنگام نگارش سرکج باید دقت کنید که آن را نه خیلی جلو، نه خیلی عقب و یا نه خیلی بالا یا پایین بنویسید. در واقع سرکج باید یا به دسته کاف بچسبد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
11 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است)
دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق تحریری «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. باز هم با استفاده از خودنویس این خط را مشق می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
11 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس پنجم (نمونه هایی از خط تعلیق)
خط تعلیق خطی است با پیوستگی و اتصالات حروف و کلمات که یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است. نمونه‌هایی از خط تعلیق که نخستین خط تماما ایرانی است در اینجا قرار داده شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
11 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (معرفی خط تعلیق)
خط تعلیق خطی است با پیوستگی و اتصالات حروف و کلمات که یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است. نمونه‌هایی از خط تعلیق که نخستین خط تماما ایرانی است در سندهای سده ششم و هفتم هجری و کاشی‌های تخت سلیمان دیده شده است. اما خواجه تاج سلمانی اولین بار در اواخر قرن...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
12 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس چهارم (رسم الخط جوانا ره طاعت امروز گیر)
دانش‌آموزان عزیز در این بخش تصویری از نمونه سرمشق «جوانا ره طاعت امروز گیر» در اختیار شما قرار گرفته است. با استفاده از آن خوشنویسی و نگارش تحریری را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
12 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (سرمشق تحریری جوانا ره طاعت امروز گیر)
دانش‌آموزان گرامی در این برنامه نحوه نگارش تحریری «جوان ره طاعت امروز گیر» آموزش داده می‌شود. حتما کاغذ را به صورت صحیح در مقابل خود قرار دهید و با خودنویس یا مداد از روی الگو بنویسید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
12 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (سرمشق جوانا ره طاعت امروز گیر)
دانش‌آموزان عزیز سرمشق «جوانا ره طاعت امروز گیر» از جملات بسیار زیبا و پر محتوایی است که در این برنامه با طریق خوشنویسی آن آشنا خواهید شد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
12 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس چهارم (رسم الخط پیوند عمر بسته بموئیست هوش دار)
در اینجا تصویری از سرمشق «پیوند عمر بسته بموئیست هوش دار» قرار داه شده است. با استفاده از آن نگارش و خوشنویسی را تمرین کنید. به دقت از روی این سرمشق بنویسید تا مهارت خوشنویسی شما تقویت شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
13 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس چهارم (رسم الخط کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز)
در اینجا تصویری از سرمشق «کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز» قرار داه شده است. با استفاده از آن نگارش و خوشنویسی را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
13 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (سرمشق تحریری کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز)
دانش‌آموزان عزیز در این برنامه نگارش تحریری سرمشق «کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز» با مداد آموزش داده می‌شود. به حرکات دست استاد توجه کنید و از آن الگو بگیرید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
14 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (سرمشق کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز)
دانش‌آموزان عزیز در این برنامه خوشنویسی سرمشق «کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز» آموزش داده می‌شود. یک توصیه مهم برای دانش‌آموزانی که نمی‌توانند با نوشتن ساده فرم‌ها، اشکال و اندازه‌ها را درست دربیاورند این است که از پوستی خشک استفاده کنند. به این ترتیب...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
14 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس چهارم (رسم الخط نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست)
دانش‌آموزان گرامی سرمشق «نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست» در اینجا قرار گرفته است. شما می‌توانید با استفاده از این نمونه خوشنویسی را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
14 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (سرمشق نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست)
دانش‌آموزان گرامی در این برنامه خوشنویسی سرمشق «نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست» با استفاده از قلم آموزش داده می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس چهارم (رسم الخط همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار)
دانش‌آموزان عزیز در این بخش نمونه رسم الخط «همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار» قرار گرفته است. با استفاده از این نمونه خوشنویسی با خط ریز و درشت را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس سوم (رسم الخط عمر به خشنودی دلها گذار)
دانش‌آموزان عزیز در این بخش نمونه رسم الخط «عمر بخشنودی دلها گذار تحریر شد» قرار گرفته است. با استفاده از این نمونه خوشنویسی را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس سوم (رسم الخط دل سرگشته ما غیر ترا ذاکر نیست)
دانش‌آموزان عزیز در این بخش نمونه رسم الخط «دل سرگشته ما غیر ترا ذاکر نیست» قرار گرفته است. با استفاده از این نمونه خوشنویسی را تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
15 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس سوم (سرمشق تحریری دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست)
دانش‌آموزان عزیز در این برنامه با استفاده از خودنویس سرمشق «دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست» را مشق می‌کنیم. چه در نوشتن خط ریز و چه در نوشتن خط درشت اگر ما به وضعیت قرار گرفتن هر حرف یا کلمه نسبت به حرف یا کلمه قبلی توجه داشته باشیم، می‌توانیم به راحتی...

مشاهده

فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز