X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
581
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت سوم)

هنرآموزان عزیز اکنون که درباره هنر بازیگری به نکات گوناگونی اشاره کردیم و آگاه شدیم که این هنر با تخیل، احساس و تفکر ما کامل می‌شود و به روشنی دریافتیم که تنها استعداد و علاقه در بازیگری کافی نیست و باید مهارت‌های زیادی را کسب کنیم که به بازیگر توانا
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
0
335
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت دوم)

هنرآموزان گرامی دنیای نمایش و بازیگری بسیار وسیع و مملو از خیالات است. شما می‌توانید صحنه‌های مختلفی را ایجاد کنید. صحنه‌هایی که قبلا تجربه کرده‌اید یا صحنه‌هایی کاملا تخیلی. شما می‌توانید در آن صحنه فضای گفت‌وگو با مادر، پدر یا یک دوست را بازسازی کنید یا
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
0
348
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت اول)

در طول زندگی خود علاوه بر خشم، احساسات دیگری همچون شادی، ترس، غم و تأسف را به دفعات تجربه کرده‌اید. تجربه بازیگری هم از تجربه‌های حسی در زندگی واقعی جدا نیست و بازیگران برای ایفای نقش و زنده کردن شخصیت مورد نظر در صحنه از این تجربیات استفاده می‌کنند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
0
233
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس سوم (بدن و حرکت: قسمت دوم)

داشتن قدرت تخیل قوی برای بازیگران بسیار اساسی و مهم است. به همین دلیل آنها سعی می‌کنند با تمرین‌های مختلف آن را تقویت کنند. قوه خیال باعث می‌شود تا شما در هر لحظه در مکان‌های متعدد باشید و نقش‌های متعددی را به عهده بگیرید. حالا به این برنامه نگاه کنید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
0
240
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس سوم (بدن و حرکت: قسمت اول)

فقط یک بخش از بازیگری استعداد و علاقه شخصی و بروز احساسات فردی روی صحنه است و بخش مهم‌تر آن کسب مهارت و دانش و فنون و شگردهای گوناگون، برای استمرار این هنر به عنوان یک حرفه و شغل است. شعار هنرمندان بازیگری این است: تمرین، تمرین، تمرین؛ کار، کار، کار
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
0
392
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس دوم (عناصر بازیگری: قسمت دوم)

سه عنصر اساسی برای بازیگری در صحنه نمایش عبارت‌اند از: بدن، بیان و احساس. یک بازیگر با تمرین‌های طولانی مدت و به تدریج می‌آموزد که چگونه در صحنه گفت‌وگو کند. چگونه از حرکات سر، دست، راه رفتن و در واقع جزء به جزء بدن خود در جهت القای احساس و مفاهیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت سوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
هنرآموزان عزیز اکنون که درباره هنر بازیگری به نکات گوناگونی اشاره کردیم و آگاه شدیم که این هنر با تخیل، احساس و تفکر ما کامل می‌شود و به روشنی دریافتیم که تنها استعداد و علاقه در بازیگری کافی نیست و باید مهارت‌های زیادی را کسب کنیم که به بازیگر توانا

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
هنرآموزان گرامی دنیای نمایش و بازیگری بسیار وسیع و مملو از خیالات است. شما می‌توانید صحنه‌های مختلفی را ایجاد کنید. صحنه‌هایی که قبلا تجربه کرده‌اید یا صحنه‌هایی کاملا تخیلی. شما می‌توانید در آن صحنه فضای گفت‌وگو با مادر، پدر یا یک دوست را بازسازی کنید یا

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس چهارم (احساس و تخیل: قسمت اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
در طول زندگی خود علاوه بر خشم، احساسات دیگری همچون شادی، ترس، غم و تأسف را به دفعات تجربه کرده‌اید. تجربه بازیگری هم از تجربه‌های حسی در زندگی واقعی جدا نیست و بازیگران برای ایفای نقش و زنده کردن شخصیت مورد نظر در صحنه از این تجربیات استفاده می‌کنند

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس سوم (بدن و حرکت: قسمت دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
داشتن قدرت تخیل قوی برای بازیگران بسیار اساسی و مهم است. به همین دلیل آنها سعی می‌کنند با تمرین‌های مختلف آن را تقویت کنند. قوه خیال باعث می‌شود تا شما در هر لحظه در مکان‌های متعدد باشید و نقش‌های متعددی را به عهده بگیرید. حالا به این برنامه نگاه کنید

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس سوم (بدن و حرکت: قسمت اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
فقط یک بخش از بازیگری استعداد و علاقه شخصی و بروز احساسات فردی روی صحنه است و بخش مهم‌تر آن کسب مهارت و دانش و فنون و شگردهای گوناگون، برای استمرار این هنر به عنوان یک حرفه و شغل است. شعار هنرمندان بازیگری این است: تمرین، تمرین، تمرین؛ کار، کار، کار

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس دوم (عناصر بازیگری: قسمت دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/07
سه عنصر اساسی برای بازیگری در صحنه نمایش عبارت‌اند از: بدن، بیان و احساس. یک بازیگر با تمرین‌های طولانی مدت و به تدریج می‌آموزد که چگونه در صحنه گفت‌وگو کند. چگونه از حرکات سر، دست، راه رفتن و در واقع جزء به جزء بدن خود در جهت القای احساس و مفاهیم

برچسب‌ها:
نویسندگان