X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
96
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری نام نیکو گر بماند ز آدمی)

دانش‌آموزان گرامی در این بخش نحوه نگارش تحریری سرمشق «نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زر نگار» را بامداد تمرین می‌کنیم. در این دو سطر نویسی هم باید فاصله مناسب بین دو سطر را در نظر بگیریم. هماهنگی بین کشیده‌های دو مصرع هم از جمله نکات مهم در این
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
0
42
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق نام نیکو گر بمان ز آدمی)

دانش‌آموزان گرامی در ادامه مبحث دو سطر نویسی به این نکته توجه داشته باشید که فاصله سطر اول و دوم باید بین 9 تا 12 نقطه (براساس قلمی که دارید) باشد. در هنگام دو سطر نویسی دقت کنید که ابتدا و انتهای هر دو مصرع با هم برابر باشد. همچنین در هنگام انتخاب کشیده‌
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
0
34
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری جوانا سر متاب از پند پیران)

دانش‌آموزان گرامی در این برنامه با آموزش نگارش تحریری سرمشق «جوانا سر متاب از پند پیران» همراه شما هستیم. این سرمشق را با مداد و در دو سطر می‌نویسیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
0
40
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است)

دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. در هنگام نگارش سرکج باید دقت کنید که آن را نه خیلی جلو، نه خیلی عقب و یا نه خیلی بالا یا پایین بنویسید. در واقع سرکج باید یا به دسته کاف بچسبد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
0
44
0

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است)

دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق تحریری «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. باز هم با استفاده از خودنویس این خط را مشق می‌کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
0
38
0

فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس پنجم (نمونه هایی از خط تعلیق)

خط تعلیق خطی است با پیوستگی و اتصالات حروف و کلمات که یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است. نمونه‌هایی از خط تعلیق که نخستین خط تماما ایرانی است در اینجا قرار داده شده است
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری نام نیکو گر بماند ز آدمی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
دانش‌آموزان گرامی در این بخش نحوه نگارش تحریری سرمشق «نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زر نگار» را بامداد تمرین می‌کنیم. در این دو سطر نویسی هم باید فاصله مناسب بین دو سطر را در نظر بگیریم. هماهنگی بین کشیده‌های دو مصرع هم از جمله نکات مهم در این

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق نام نیکو گر بمان ز آدمی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
دانش‌آموزان گرامی در ادامه مبحث دو سطر نویسی به این نکته توجه داشته باشید که فاصله سطر اول و دوم باید بین 9 تا 12 نقطه (براساس قلمی که دارید) باشد. در هنگام دو سطر نویسی دقت کنید که ابتدا و انتهای هر دو مصرع با هم برابر باشد. همچنین در هنگام انتخاب کشیده‌

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری جوانا سر متاب از پند پیران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
دانش‌آموزان گرامی در این برنامه با آموزش نگارش تحریری سرمشق «جوانا سر متاب از پند پیران» همراه شما هستیم. این سرمشق را با مداد و در دو سطر می‌نویسیم

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. در هنگام نگارش سرکج باید دقت کنید که آن را نه خیلی جلو، نه خیلی عقب و یا نه خیلی بالا یا پایین بنویسید. در واقع سرکج باید یا به دسته کاف بچسبد

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هشتم - درس پنجم (سرمشق تحریری زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
دانش‌آموزان گرامی در این بخش با آموزش سرمشق تحریری «زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است» همراه شما هستیم. باز هم با استفاده از خودنویس این خط را مشق می‌کنیم

فرهنگ و هنر پایه هشتم: آلبوم عکس درس پنجم (نمونه هایی از خط تعلیق)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/07/25
خط تعلیق خطی است با پیوستگی و اتصالات حروف و کلمات که یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است. نمونه‌هایی از خط تعلیق که نخستین خط تماما ایرانی است در اینجا قرار داده شده است

برچسب‌ها:
نویسندگان