X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
151
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام اول تدریس (آشنایی با کلیات تدریس و هدف شناسی در درس هدیه های آسمان)

در این مجموعه قرار است روش تدریس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی را با هم مرور کنیم. شما برای تدریس موفق درس هدیه‌های آسمان چه می‌کنید؟ این سوال خیلی مهم است و اگر جواب درستی به آن بدهیم می‌توانیم به تدریس موفق امیدوار باشیم. در گام اول برای تدریس موفق به طرح
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
0
65
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام دوم تدریس (محتواشناسی و تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان)

در ادامه مباحث آموزش درس هدیه‌های آسمان به تحلیل محتوا می‌پردازیم. تحلیل محتوا اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل محتوا یعنی وقتی می‌خواهیم درسی را آموزش بدهیم، باید درس را مثل نقشه هوایی روبه‌روی خودمان قرار بدهیم و ببینیم که درس از چه بخش‌هایی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
0
87
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام سوم تدریس(آشنایی با روش های تدریس درس هدیه های آسمان)

قصه‌گویی به مهارت نیاز دارد. هر قصه مقدمه، اوج و فرودی دارد که هنگام روایت قصه باید به آن‌ها توجه کنیم. در مقدمه داستان مطالبی چون زمان، مکان، حالت، شخصیت و حرکت مطرح است که مهم و قابل توجه می‌باشد. وقتی شما دارید برای بچه‌ها قصه می‌گویید آن‌ها با تخیل
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
0
75
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام چهارم تدریس (آشنایی با روش ارزشیابی درس هدیه های آسمان)

در این بخش با آموزش روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همراه شما هستیم. یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه درسی موضوع ارزشیابی است. از ارزشیابی کیفی توصیفی براساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استفاده می‌شود. ارزشیابی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
0
57
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: محتوای موضوعی مکمل برای تدریس هدیه های آسمان

یک نکاتی وجود دارد که لازم است والدین دانش‌آموزان بدانند و سعی کنند به آن عمل نمایند. رعایت این نکات کمک می‌کند که اثرگذاری محتوای کتاب و آموزش معلم بیشتر شود. اولین نکته‌ای که والدین باید به آن توجه کنند این است که خانه تدوام دهنده آموزش‌های دینی کتاب با
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
0
73
0

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: نمونه فیلم های تدریس هدیه های آسمان

در این بخش با مجموعه فیلم‌های نمونه تدریس هدیه‌های آسمان همراه شما هستیم. مدرس محترم در مرحله اول دانش‌آموز را با پخش فیلم، نمایش عروسکی، قصه‌گویی، انجام فعالیت‌های کتاب به صورت نمایش عروسکی و توصیف و تحلیل با مسائل مربوط به درس درگیر می‌کند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام اول تدریس (آشنایی با کلیات تدریس و هدف شناسی در درس هدیه های آسمان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
در این مجموعه قرار است روش تدریس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی را با هم مرور کنیم. شما برای تدریس موفق درس هدیه‌های آسمان چه می‌کنید؟ این سوال خیلی مهم است و اگر جواب درستی به آن بدهیم می‌توانیم به تدریس موفق امیدوار باشیم. در گام اول برای تدریس موفق به طرح

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام دوم تدریس (محتواشناسی و تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
در ادامه مباحث آموزش درس هدیه‌های آسمان به تحلیل محتوا می‌پردازیم. تحلیل محتوا اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل محتوا یعنی وقتی می‌خواهیم درسی را آموزش بدهیم، باید درس را مثل نقشه هوایی روبه‌روی خودمان قرار بدهیم و ببینیم که درس از چه بخش‌هایی

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام سوم تدریس(آشنایی با روش های تدریس درس هدیه های آسمان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
قصه‌گویی به مهارت نیاز دارد. هر قصه مقدمه، اوج و فرودی دارد که هنگام روایت قصه باید به آن‌ها توجه کنیم. در مقدمه داستان مطالبی چون زمان، مکان، حالت، شخصیت و حرکت مطرح است که مهم و قابل توجه می‌باشد. وقتی شما دارید برای بچه‌ها قصه می‌گویید آن‌ها با تخیل

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: گام چهارم تدریس (آشنایی با روش ارزشیابی درس هدیه های آسمان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
در این بخش با آموزش روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همراه شما هستیم. یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه درسی موضوع ارزشیابی است. از ارزشیابی کیفی توصیفی براساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استفاده می‌شود. ارزشیابی

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: محتوای موضوعی مکمل برای تدریس هدیه های آسمان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
یک نکاتی وجود دارد که لازم است والدین دانش‌آموزان بدانند و سعی کنند به آن عمل نمایند. رعایت این نکات کمک می‌کند که اثرگذاری محتوای کتاب و آموزش معلم بیشتر شود. اولین نکته‌ای که والدین باید به آن توجه کنند این است که خانه تدوام دهنده آموزش‌های دینی کتاب با

راهنمای معلم هدیه های آسمان - دوره ابتدایی: نمونه فیلم های تدریس هدیه های آسمان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1402/05/01
در این بخش با مجموعه فیلم‌های نمونه تدریس هدیه‌های آسمان همراه شما هستیم. مدرس محترم در مرحله اول دانش‌آموز را با پخش فیلم، نمایش عروسکی، قصه‌گویی، انجام فعالیت‌های کتاب به صورت نمایش عروسکی و توصیف و تحلیل با مسائل مربوط به درس درگیر می‌کند

برچسب‌ها:
نویسندگان