X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
14
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - تدریس یک نمونه براساس چرخه یادگیری

معلمان گرامی در بخش قبل با مراحل چرخه یادگیری آشنا شدید و مباحث نظری مربوط به این روش را دریافت کردید. حال وقت آن رسیده است که با تماشای این نمونه عملی آموزش براساس چرخه یادگیری، فراگیری خود را کامل کنید. در این مجموعه درس انتخاب پروانه، از کتاب هدیه‌های
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/14
0
13
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - آموزش براساس چرخه یادگیری

وقتی که شما با دانش‌آموز مستقیم روبه‌رو نیستید، چگونه می‌توانید به بهترین شکل به او آموزش بدهید؟ قبلا هم گفته ‌شد که برای این منظور دو روش وجود دارد. یکی آموزش معکوس که می‌توانید با کمک مدرسه تلویزیونی ایران آن را انجام بدهید، و روش دوم که در این مجموعه
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/14
0
33
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - نقش خانواده در آموزش کتاب هدیه های آسمان

بینندگان گرامی در این مجموعه برنامه قصد داریم ببینیم که والدین در آموزش کتاب هدیه‌های آسمان چه نقشی ایفا می‌کنند. بهتر بگوییم می‌خواهیم بدانیم که والدین چگونه می‌توانند به یادگیری و فراگیری بیشتر و بهتر فرزندانشان کمک کنند. این مبحث را با تمرکز بر نکات
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
0
18
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت نقطه گذاری و رمزگشایی با حروف ابتدایی کلمات

شما می‌توانید یک متن از کتاب درسی انتخاب کنید و آن را روی ورق بنویسید. توجه داشته باشید که برای کلمات نقطه نگذارید. بعد از این نمونه متن به تعداد دانش‌آموزان آماده کنید و در اختیارشان قرار دهید. این مهارت باعث می‌شود که قدرت تمرکز دانش‌آموزان افزایش پیدا
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
0
14
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت کارت خوانی

یکی از مهارت‌هایی که می‌توانیم برای تدریس از آن استفاده کنیم، کارت‌های آموزشی هستند. شما می‌توانید این کارت‌ها را با استفاده از مقوا درست کنید. این کارت‌ها برای آموزش بخش بدانیم کتاب درسی بسیار کاربردی هستند. شما می‌توانید کلمات کلیدی آن درس یا بدانیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
0
17
0

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت طراحی جدول

شما معلمان عزیز در دورس هدیه‌های آسمان به جملات کلیدی برخورد می‌کنید که ممکن است ترجمه آیه، یک بیت شعر، ترجمه حدیث و یا جملات بزرگان باشد. برای اینکه این جملات را برجسته و در ذهن دانش‌آموزان ثبت کنید، می‌توانید جدول طراحی کنید. ما در این برنامه برخی از
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - تدریس یک نمونه براساس چرخه یادگیری

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/14
معلمان گرامی در بخش قبل با مراحل چرخه یادگیری آشنا شدید و مباحث نظری مربوط به این روش را دریافت کردید. حال وقت آن رسیده است که با تماشای این نمونه عملی آموزش براساس چرخه یادگیری، فراگیری خود را کامل کنید. در این مجموعه درس انتخاب پروانه، از کتاب هدیه‌های

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - آموزش براساس چرخه یادگیری

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/14
وقتی که شما با دانش‌آموز مستقیم روبه‌رو نیستید، چگونه می‌توانید به بهترین شکل به او آموزش بدهید؟ قبلا هم گفته ‌شد که برای این منظور دو روش وجود دارد. یکی آموزش معکوس که می‌توانید با کمک مدرسه تلویزیونی ایران آن را انجام بدهید، و روش دوم که در این مجموعه

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - نقش خانواده در آموزش کتاب هدیه های آسمان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
بینندگان گرامی در این مجموعه برنامه قصد داریم ببینیم که والدین در آموزش کتاب هدیه‌های آسمان چه نقشی ایفا می‌کنند. بهتر بگوییم می‌خواهیم بدانیم که والدین چگونه می‌توانند به یادگیری و فراگیری بیشتر و بهتر فرزندانشان کمک کنند. این مبحث را با تمرکز بر نکات

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت نقطه گذاری و رمزگشایی با حروف ابتدایی کلمات

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
شما می‌توانید یک متن از کتاب درسی انتخاب کنید و آن را روی ورق بنویسید. توجه داشته باشید که برای کلمات نقطه نگذارید. بعد از این نمونه متن به تعداد دانش‌آموزان آماده کنید و در اختیارشان قرار دهید. این مهارت باعث می‌شود که قدرت تمرکز دانش‌آموزان افزایش پیدا

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت کارت خوانی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
یکی از مهارت‌هایی که می‌توانیم برای تدریس از آن استفاده کنیم، کارت‌های آموزشی هستند. شما می‌توانید این کارت‌ها را با استفاده از مقوا درست کنید. این کارت‌ها برای آموزش بخش بدانیم کتاب درسی بسیار کاربردی هستند. شما می‌توانید کلمات کلیدی آن درس یا بدانیم

روش تدریس هدیه های آسمان دوره ابتدایی - مهارت طراحی جدول

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/05/04
شما معلمان عزیز در دورس هدیه‌های آسمان به جملات کلیدی برخورد می‌کنید که ممکن است ترجمه آیه، یک بیت شعر، ترجمه حدیث و یا جملات بزرگان باشد. برای اینکه این جملات را برجسته و در ذهن دانش‌آموزان ثبت کنید، می‌توانید جدول طراحی کنید. ما در این برنامه برخی از

برچسب‌ها:
نویسندگان