X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
2
0

نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره اول ابتدایی

در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به شیوه‌ی آموزش غیرحضوری تربیت بدنی می‌پردازیم. در این مجموعه شما با سواد حرکتی به عنوان مهم‌ترین ابزار برای توسعه‌ی موفقیت‌های ورزشی و دستیابی به سبک زندگی سالم‌تر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
0
2
0

نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره دوم ابتدایی

در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌خواهیم به شیوه آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوره دوم ابتدایی بپردازیم. در این مجموعه با مفاهیم زیر آشنا می‌شویم: عوامل و عناصر مؤثر بر آموزش مجازی درس تربیت بدنی، نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی تربیت بدنی
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
0
2
0

نمونه تدریس درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی (پرتاب یک‌دست از پایین)

در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌توانید بازی‌ها و فعالیت‌هایی را با محوریت «پرتاب از پایین» یاد بگیرید. این فعالیت‌ها با ساده‌ترین وسایل و در خانه قابل اجرا هستند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
0
14
0

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم (رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک: درس چهارم)

همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم درس چهارم در سه بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: بخش اول: جمله وصفیه بخش دوم: ماضی استمراری- ماضی بعید بخش سوم: ماضی …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
7
0

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس دوم)

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(2) پایه یازدهم درس دوم در هفت بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید: ترکیب وصفی ترکیب اضافی​ قواعد مضاف و مضاف الیه و مثال های آن قواعد صفت …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
0
10
0

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس اول)

در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازدهم درس اول در پنج بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: اوزان افعال ثلاثی مجرد مصادر الف) مصدر ثلاثی مجرد …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01

نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره اول ابتدایی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط به شیوه‌ی آموزش غیرحضوری تربیت بدنی می‌پردازیم. در این مجموعه شما با سواد حرکتی به عنوان مهم‌ترین ابزار برای توسعه‌ی موفقیت‌های ورزشی و دستیابی به سبک زندگی سالم‌تر آشنا می‌شوید

نمونه تدریس آموزش مجازی درس تربیت بدنی - دوره دوم ابتدایی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌خواهیم به شیوه آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوره دوم ابتدایی بپردازیم. در این مجموعه با مفاهیم زیر آشنا می‌شویم: عوامل و عناصر مؤثر بر آموزش مجازی درس تربیت بدنی، نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی تربیت بدنی

نمونه تدریس درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی (پرتاب یک‌دست از پایین)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/05
در این قسمت از مجموعه نمونه تدریس بر خط می‌توانید بازی‌ها و فعالیت‌هایی را با محوریت «پرتاب از پایین» یاد بگیرید. این فعالیت‌ها با ساده‌ترین وسایل و در خانه قابل اجرا هستند

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم (رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک: درس چهارم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
همکاران ارجمند؛ در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم درس چهارم در سه بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: بخش اول: جمله وصفیه بخش دوم: ماضی استمراری- ماضی بعید بخش سوم: ماضی …

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(2) پایه یازدهم درس دوم در هفت بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوعات زیر آشنا شوید: ترکیب وصفی ترکیب اضافی​ قواعد مضاف و مضاف الیه و مثال های آن قواعد صفت …

نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم – (رشته علوم و معارف اسلامی: درس اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1399/11/01
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(3) پایه دوازدهم درس اول در پنج بخش می‌پردازیم. در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید: اوزان افعال ثلاثی مجرد مصادر الف) مصدر ثلاثی مجرد …

برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.